Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 09.03.2016 g.09:30
Added on: 26.02.2016

Big Data i cloud computing jako nowe narzędzia w informacji i w nauce / Seminarium naukowe

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Organizator: Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego Centrum Dokumentacji Europejskiej
Miejsce: Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, ul. Dobra 56/66, sala 316, III piętro, godz. 10.00 – 16.30

PROGRAM:
9.30 - 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - 10.15 Otwarcie seminarium i powitanie gości
prof. Dariusz Milczarek (CE UW), prof. Marta Grabowska (CE UW), mgr Rafał Czupryński (Microsoft), mgr Elżbieta Stefańczyk (SBP)

10.15 - 11.15. Sesja I: moderator dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski (CEUW)
Wprowadzenie do chmury obliczeniowej / inż. Karol Żak, Microsoft Technical Evangelist
11.15 - 11.30 - Dyskusja
11.30 - 12.00 Przerwa kawowa

12.00 - 13.30 Sesja II: moderator prof. Marta Grabowska (CE UW)
Nowoczesne metody analizy danych w chmurze obliczeniowej Microsoft / mgr inż. Radosław Łebkowski, Microsoft Technology Solution Professional
Big Data i cloud computing - rewolucja w analizie danych / mgr Maciej Remiszewski, zastępca dyrektora ICM
13.30-13.45 Dyskusja
13.45 - 14.30 Lunch

14.30 - 16.00 Sesja III: moderator mgr Elżbieta Stefańczyk (SBP)
Zbiory Big Data w bibliotekach i w informacji / prof. Marta Grabowska, CE UW
Humanistyka bez bibliotek jest martwa. Projekt DARIAH.pl / dr Maciej Szablewski, kierownik Zakładu Zbiorów Bibliologicznych, Biblioteka Narodowa
„Polska Bibliografia Literacka” jako narzędzie badawcze. Założenia teoretyczne / dr Maciej Maryl, zastępca dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN,
mgr Piotr Wciślik, Instytut Badań Literackich PAN
CLARIN-PL - narzędzie badawcze wspierające analizę tekstowych. Big Data / dr Maciej Piasecki, Centrum Technologii Językowych CLARIN- PL,
Zakład Sztucznej Inteligencji, Instytut Informatyki, Politechnika Wrocławska

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.