Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 29.02.2024 g.10:00
Added on: 09.02.2024

Debata o feminatywach w Towarzystwie Naukowym Warszawskim

Type of the event:
Debate
City or town:
Warszawa

Towarzystwo Naukowe Warszawskie zaprasza na debatę o feminatywach. która odbędzie się w Pałacu Staszica, w sali im. Stanisława Staszica (nr 166), I piętro, 29 lutego 2024 r. Początek o godz. 10.00.

logo Towarzystwa Naukowego Warszawskiego

Debata na temat feminatywów w języku obejmuje następujące bloki tematyczne:

1) Feminatywy w słowniku i w tekście w różnych odniesieniach (typach użyć). Generyczne maskulinum na tle systemu językowego. Temat szczegółowy. „Zapisy nazw stanowisk, funkcji w komunikacji profesjonalnej oraz w statutach organizacji społecznych i towarzystw naukowych”.

2) Prawo kobiet promujących feminatywy oraz dystansujących się wobec nich do decydowania o tym, jak się do nich samych i o nich samych mówi. (Temat nie da się zamknąć krótką odpowiedzią tak lub nie, ponieważ nie zawsze mówimy o osobie, czasem o funkcji, którą pełni).

3) Feminatywy na tle innych zmian inkluzywnych. W szczególności interesuje nas, czy tendencje do używania form neutralnych (osoby studenckie, osoby medyczne itp.) osłabiają rozprzestrzenianie się feminatywów. Czy istotnym zagrożeniem dla feminatywów są postulaty upraszczania komunikacji urzędowej, tzw. prostego języka?

Information

Address:
Pałac Staszica, sala im. Stanisława Staszica (nr 166), I piętro
Fee:
bez opłat
Added on:
9 February 2024; 20:21 (Mariola Wilczak)
Edited on:
9 February 2024; 20:21 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.