Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 17.03.2023 - 18.03.2023
Added on: 07.02.2023

Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo

Type of the event:
Conference
City or town:
Lutsk

Wołyński Narodowy Uniwersytet imienia Łesi Ukrainki oraz Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji interdyscyplinarnej "Dialogi kultur i narodów: media, literatura, społeczeństwo".

Konferencja odbędzie się 17-18 marca 2023 r. w Wołyńskim Uniwersytecie Narodowym im. Łesi Ukrainki w Łucku.

Głównym celem wydarzenia jest analiza tradycji stosunków międzykulturowych oraz wyzwań współczesności, przed którymi stoją narody europejskie; wymiana wiedzy i doświadczeń, opinii i ocen naukowców i praktyków z zakresu komunikacji społecznej, filologii i humanistyki, nauk społecznych; zrozumienie roli dialogu między kulturami i narodami w kontekście współczesnych procesów narodowych i globalnych.

Tematyka planowanego spotkania będzie zogniskowana wokół następujących kwestii:

– teoretyczne i praktyczne aspekty komunikacji międzykulturowej,

– polsko-ukraińskie stosunki kulturalne na przestrzeni wieków,

– rola kobiet w historii i współczesności: aspekt interakcji międzykulturowej,

– rola i wpływ mediów na współpracę i konfrontację między narodami (wymiar historyczny i współczesne wyzwania),

– literatura jako przestrzeń dialogu między kulturami i narodami.

Języki konferencji: ukraiński, polski, angielski.

Pytania do dyskusji:
– humanistyczne zasady i społeczna rola komunikacji międzykulturowej;
– problematyka pamięci historycznej i relacji międzykulturowych;
– osiągnięcia ukraińsko-polskiego dialogu kulturalnego;
– kobiety w polsko-ukraińskiej przestrzeni kulturowej;
– kobiece oblicze współczesnej migracji;
– media w kształtowaniu dialogu polsko-ukraińskiego;
– kultura medialna relacjonowania trudnych zagadnień stosunków międzynarodowych;
– komunikatywne cechy języków i kompetencje w komunikacji międzykulturowej;
– tłumaczenie jako dialog międzykulturowy;
– «swój« i «obcy» w przestrzeni pogranicza literackiego;
– polikulturalizm czy globalizm: problemy współczesnej literatury.

Zgłoszenia na Konferencję będą przyjmowane do 28 lutego 2023 r.

Folder konferencyjny wraz z formularzem zgłoszeniowym można pobrać pod tym linkiem.

Kontakt:
Iwetta Andruszkiewicz, profesor UAM, doktor habilitowany
Dyrektorka Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni Publicznej
iwetta.andruszkiewicz@amu.edu.pl
Tel. 61 829-66-10

Switłana Krawczenko, doktor habilitowany, profesor
Kravchenko.Svitlana@vnu.edu.ua
Tel. +380508080292

Switlana Suchariewa, doktor habilitowany, profesor
svitlanasuhareva@gmail.com
Tel. +380977614053

Information

Application deadline for speakers:
28.02.2023
Added on:
7 February 2023; 21:32 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 February 2023; 21:38 (Mariola Wilczak)

See also

27.09.2021

IІ Międzynarodowy Panel Naukowo-Dydaktyczny "STAN I PERSPEKTYWY DYDAKTYKI JĘZYKA POLSKIEGO W SZKOŁACH ŚREDNICH I WYŻSZYCH"oraz międzynarodowy kurs podniesienia kwalifikacji polonistów

Do udziału w panelu oraz w kursie zapraszają Instytut Polski, Naukowo-Edukacyjne Laboratorium Przekładu Ukraińsko-Polskiego, Katedra Polonistyki i Przekładu, Edukacyjno-Naukowy Instytut Kształcenia Ustawicznego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego imienia Łesi Ukrainki i Wołyński Instytut Podyplomowej Edukacji Pedagogicznej przy wsparciu Instytutu Pedagogiki Narodowej Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy і "Biuletynu Polonistycznego".

23.07.2017

Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce

Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi zaprasza na III Ogólnopolską, Interdyscyplinarną Konferencję Naukową "Idee, wartości, słowa w życiu publicznym i sztuce" (Łódź, 15.11.2017).

18.03.2023

Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej / międzynarodowa konferencja naukowa

Katedra Polonistyki i Przekładu / Katedra Literatury Ukraińskiej / Laboratorium Ukraińsko-Polskiego Pogranicza Literackiego Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku (Ukraina) oraz Katedra Współczesności i Tradycji Literackiej Uniwersytetu w Białymstoku zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Sylwetki i postawy duchowe w polskiej i ukraińskiej literaturze barokowej, która odbędzie się 20 kwietnia br. w trybie zdalnym.

20.02.2020

Kobiece teksty Odessy. Literatura – język – wyobrażenia / VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne"

Temat VI Konferencji to "Kobiece teksty Odessy. Literatura – Język – Wyobrażenia". Języki konferencji: angielski, polski, ukraiński, rosyjski i inne języki konferencyjne.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.