Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.05.2019 - 25.05.2019
Added on: 16.03.2019

Dwujęzyczność w Polsce i za granicą

Type of the event:
Conference
City or town:
Wrocław

Międzynarodowa Konferencja Dwujęzyczność w Polsce i za granicą odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. w Instytucie Filologii Polskiej w samym sercu Wrocławia.

Od połowy XX wieku zjawiska bilingwizmu i kontaktu językowego stały przedmiotem ożywionych dyskusji językoznawców. Ten obszar badań jest również szeroko omawiany w odniesieniu do polskiej dwujęzyczności zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ostatnim czasie rozwój badań w tej dziedzinie wiąże się ze wzrostem liczby dwujęzycznych rodzin polskich, co z kolei stanowi skutek przystąpienia Polski do UE w 2004 r. i ożywienia procesów migracji. Obecnie rodziny z dwujęzycznym doświadczeniem mieszkają za granicą lub migrują z powrotem do Polski. Coraz więcej naukowców bada zagadnienia z tym związane w różnych środowiskach językowych i społecznych, w których polszczyzna jest jednym z języków uczestniczących w akcie komunikacji. Analizy nad dwujęzycznością prowadzi się w ramach różnych podejść teoretycznych i na podstawie niezwykle zróżnicowanego i bogatego materiału badawczego.
W odpowiedzi na rosnące zainteresowanie problemami dotyczącymi polskiej dwujęzyczności w Polsce i na świecie pragniemy zaprosić zarówno badaczy, jak i nauczycieli, reprezentujących różne dziedziny i pracujących z osobami bilingwalnymi, na międzynarodową konferencję organizowaną przez Instytuty Filologii Polskiej oraz Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Wydarzenie to będzie stanowiło okazję do dyskusji, wymiany spostrzeżeń, wyników badań naukowych i prezentacji praktycznych rozwiązań programów edukacyjnych w kontekście różnych aspektów polskiej dwujęzyczności.

Międzynarodowa Konferencja Dwujęzyczność w Polsce i za granicą odbędzie się w dniach 24-25 maja 2019 r. w Instytucie Filologii Polskiej w samym sercu Wrocławia.

Serdecznie zapraszamy badaczy z różnych obszarów wiedzy (językoznawstwa, psychologii, socjologii itp.) do przesyłania swoich abstraktów 20-minutowych referatów poruszających następujące tematy związane z polską dwujęzycznością w Polsce i za granicą:

  • Polski jako język odziedziczony
  • Akwizycja języka u dzieci dwujęzycznych w Polsce i za granicą
  • Lingwistyka kontaktu (przełączanie kodów, interferencja, zapożyczenia itp.)
  • Edukacja dwujęzyczna
  • Językowy obraz świata osób dwujęzycznych
  • Psychologiczne aspekty dwujęzyczności
  • Badania kognitywne nad dwujęzycznością
  • Społeczno-kulturowe aspekty dwujęzyczności
  • Logopedia w pracy z dziećmi dwujęzycznymi
  • Język polskich migrantów

Opłata konferencyjna wynosi 400 zł/100 euro; dla doktorantów: 250 zł/60 euro.

JĘZYKI OBRAD:
Polski i angielski

WARSZTATY
Podczas konferencji planujemy sekcję warsztatową dotyczącą nauczania dwujęzycznego. Zainteresowanych poprowadzeniem warsztatów prosimy o przesyłanie propozycji warsztatów z krótkim opisem, określeniem czasu trwania oraz liczby uczestników. Termin nadsyłania propozycji: 1.01.218 r.

TERMIN NADSYŁANIA ABSTRAKTÓW
Uprzejmie prosimy o przesłanie abstraktu (do 400 wyrazów) lub propozycji warsztatów za pośrednictwem platformy: EasyChair (https://easychair.org/conferences/?conf=bpa2019)
Termin nadsyłania abstraktu: 25.01.2019.
Potwierdzenie przyjęcia tematu przez komitet naukowy: 15.02.2019

PUBLIKACJA
Uczestnicy będą mieli możliwość opublikowania swoich wyników badań po konferencji (tytuł czasopisma zostanie ustalony i podany podczas konferencji). Termin nadsyłania tekstów: 30 września 2019 r.

MÓWCY PLENARNI
prof. Thomas Bak (University of Edinburgh)
prof. Bernhard Brehmer (Universität Greifswald)
dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
prof. dr hab. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)

KOMITET NAUKOWY
prof. Thomas Bak (University of Edinburgh)
prof. Bernhard Brehmer (Universität Greifswald)
dr hab. Katarzyna Bromberek-Dyzman, prof. UAM (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)
dr Jadwiga Cook (Uniwersytet Wrocławski)
prof. dr hab. Anna Dąbrowska (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Michał Głuszkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
prof. Greta Komur-Thilloy (Université de Haute-Alsace, Mulhouse)
dr hab. Katarzyna Kwapisz-Osadnik, prof. UŚ (Uniwersytet Śląski) prof. dr hab. Barbara Lewandowska-Tomaszczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
dr hab. Agnieszka Libura, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)
dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
prof. Jolanta Tambor (Uniwersytet Śląski)

KOMITET ORGANIZACYJNY
dr Marta Minkiewicz
mgr Agnieszka Majewska
mgr Kathryn Northeast
mgr Anna Śliwicka
W celu uzyskania dodatkowych informacji uprzejmie prosimy o kontakt e-mailowy: kathryn.northeast@uwr.edu.pl, jadwiga.cook@uwr.edu.pl.

(informacja Organizatorów)

Information

Application deadline for speakers:
25.01.2019
Fee:
400 zł/100 euro; dla doktorantów: 250 zł/60 euro

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.