Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.06.2016 - 19.06.2016
Added on: 15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

Mile widziane będą referaty dotyczące zarówno współczesnej, jak i dawnej polszczyzny. Zgłoszenia i abstrakty prosimy przysyłać do 15 listopada 2015. Szczegóły organizacyjne są podane na stronie: http://ijp40.uw.edu.pl/


Planujemy opublikowanie pozytywnie zrecenzowanych referatów w jubileuszowym tomie „Prac Filologicznych”. Ze względu na fakt, że planowana publikacja powinna ukazać się w roku 2016, ostateczne wersje tekstów należy przesłać do 31 sierpnia 2016 roku.

Konferencję objął patronatem dziekan Wydziału Polonistyki, prof. dr hab. Zbigniew Greń.

Komitet programowy konferencji:
prof. dr hab. Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Maciej Grochowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
prof. dr hab. Halina Karaś, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krystyna Kleszczowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
prof. dr hab. Andrzej Markowski, Uniwersytet Warszawski
prof. UAM dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Renata Przybylska, Uniwersytet Jagielloński
prof. dr hab. Marek Świdziński, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Krystyna Waszakowa, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Piotr Żmigrodzki, Instytut Języka Polskiego PAN

Komitet organizacyjny konferencji:
prof. dr hab. Mirosław Bańko
dr Ewelina Kwapień
dr Izabela Stąpor

Information

Application deadline for speakers:
15.11.2015 22:30
Added on:
15 October 2015; 12:44 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 October 2019; 09:59 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.