Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.06.2015 - 07.06.2015
Added on: 16.09.2016

Dyskursy gier wideo /1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Kraków
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics

Badania nad grami wideo, jak i nad każdym innym medium, wymagają – oprócz kluczowych dla każdej dyscypliny naukowej studiów specjalistycznych – refleksji transdyscyplinarnej, uwzględniającej możliwie najszersze spectrum dyskursów współczesnej humanistyki. Niezależnie od tego, czy gry wideo uznaje się za medium narracyjne czy też nie, bezsprzeczny pozostaje ich doniosły wkład w kształtowanie kultury ponowoczesnej, dający się odczuć za-równo podczas częstokroć zbyt emocjonalnie angażujących debat medialnych, jak i w refleksji uniwersyteckiej, coraz częściej stającej wobec konieczności przeformułowania granic istniejących dyscyplin naukowych. Mając to w szczególności na uwadze, organizatorzy Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Dyskursy gier wideo zapraszają pracowników naukowych, doktorantów i studentów do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad:

1) historią przemysłu growego i ewolucją gier wideo;
2) teorią gier wideo;
3) filozofią gier wideo;
4) krytyką gier wideo;
5) estetyką gier wideo;
6) etyką i polityką gier wideo;
7) grami wideo w badaniach ludologicznych;
8) grami wideo w perspektywie antropologiczno-kulturowej;
9) grami wideo w dyskursie medialnym;
10) grami wideo w perspektywie pedagogicznej;
11) grami wideo w płynnej nowoczesności;
12) dyskursami gier wideo (postkolonializm, dekonstrukcja, feminizm, gender studies, queer studies, men studies, etc.);
13) transhumanizmem i cyborgizacją w grach wideo;
14) teorią i filozofią światów wirtualnych;
15) grywalizacją (gamification) i nurtem serious games;
16) najnowszymi sporami ludologicznymi i krytycznymi (np. Gamers Gate);
17) światotwórstwem i transmedialnością w grach wideo;
18) sporem narratologii i ludologii;
19) wkładem osobowości internetowych w rozwój krytyki gier wideo (np. Feminist Frequency, Angry Joe Show, The Cynical Brit, Clueless Gamer etc.);
20) kulturą e-sportu;
21) funkcjonowaniem gier wideo w dydaktyce uniwersyteckiej.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej antologii artykułów pokonferencyjnych w open accessie (udostępnionej w Centrum Otwartej Nauki na licencji CC BY-SA 3.0). Wybrane artykuły mogą zostać wytypowane do publikacji w recenzowanym kwartalniku naukowym „Facta Ficta”.

Miejsce konferencji:

Dokładne informacje już wkróce.
Kraków

Cena:

Na pokrycie kosztów związanych z cateringiem, wynajmem sali i przygotowaniem materiałów konferencyjnych przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 450 zł dla badaczy z tytułem doktora i wyższym oraz 300 zł dla doktorantów i studentów, którą należało będzie uiścić najpóźniej do 20 maja 2015 r.

Zgłaszanie uczestnictwa biernego:

Wcześniejsza rejestracja uczestników: Tak

Listowne na adres dyskursygierwideo@gmail.com z adnotacją "Rejestracja" w tytule wiadomości.

Zgłaszanie uczestnictwa czynnego:

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dyskursygierwideo@gmail.com mija 5 maja 2015 roku. Do abstraktu należy dołączyć krótką notę biograficzną sformułowaną podług powszechnie przyjętych standardów (afiliacja, tytuł naukowy oraz profil badawczy). Objętość abstraktu wraz z biogramem nie powinna przekroczyć dwóch stron znormalizowanego maszynopisu (maksymalnie do 600 słów). Informacja o pozytywnym bądź negatywnym rozpatrzeniu propozycji wystąpienia konferencyjnego zostanie rozesłana do autorów 10 maja 2015 roku.

Kontakt do organizatorów:

  • SPRAWY NAUKOWE - Krzysztof M. Maj, kontakt: krzysztof.m.maj(at)gmail.com
  • SPRAWY ORGANIZACYJNE - Mateusz Zimnoch, kontakt: mateusz.zimnoch(at)gmail.com

Więcej informacji:

dyskursygierwideo.wordpress.com

Information

Application deadline for speakers:
10.05.2015 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.