Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 27.10.2015 - 27.10.2015
Added on: 12.10.2015

Gry wideo jako forma komunikacji społecznej / 1

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

„Gry wideo jako forma komunikacji społecznej” – to tytuł konferencji, która 27 października odbędzie się w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chcą wygłosić referaty.

Gry wideo istnieją już od ponad 50 lat. Przeszły długą drogę od eksperymentalnych projektów tworzonych przez naukowców i inżynierów, do ogromnego medium, którego budżet dorównuje branży filmowej.

Stały się także obiektem zainteresowań naukowców różnych specjalności. Również w naszym kraju powoli zaczynają być traktowane jako istotna forma komunikacji.

- Konferencja „Gry wideo jako forma komunikacji społecznej” wpisuje się w ten trend. Chcemy, żeby stała się ona miejscem, gdzie osoby zainteresowane tą tematyką będą mogły podzielić się wiedzą o swoim hobby. Nie trzeba mieć tytułu naukowego, żeby zaprezentować swój referat na temat gier. Wystarczy trochę chęci i pasji. Tematyka wystąpień może być naprawdę szeroka, bo podejście do gier wideo staje się interdyscyplinarne – mówi jeden z organizatorów, Przemysław Ciszek.

Prelegenci powinni zmieścić się w czasie 15 minut. Proponowane zagadnienia: historia gier, gry retro, gry sieciowe (MMO, MOBA itp.), bohaterowie gier, kulturotwórcza rola gier, konwergencja, język gier i język w grach, prasa o grach, recepcja gier, gry mobilne, e-sport, społeczności graczy, marketing gier, grywalizacja.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: konferencjaograch@gmail.com

Information

Application deadline for speakers:
19.10.2015 22:00

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.