Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 27.10.2015 - 27.10.2015
Дата размещения: 12.10.2015

Gry wideo jako forma komunikacji społecznej / 1

Начало событияВид события:
Конференция
Местность:
Kielce
Организаторы:
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Независимые ученые, Другие

„Gry wideo jako forma komunikacji społecznej” – to tytuł konferencji, która 27 października odbędzie się w Instytucie Dziennikarstwa i Informacji. Wciąż przyjmowane są zgłoszenia od osób, które chcą wygłosić referaty.

Gry wideo istnieją już od ponad 50 lat. Przeszły długą drogę od eksperymentalnych projektów tworzonych przez naukowców i inżynierów, do ogromnego medium, którego budżet dorównuje branży filmowej.

Stały się także obiektem zainteresowań naukowców różnych specjalności. Również w naszym kraju powoli zaczynają być traktowane jako istotna forma komunikacji.

- Konferencja „Gry wideo jako forma komunikacji społecznej” wpisuje się w ten trend. Chcemy, żeby stała się ona miejscem, gdzie osoby zainteresowane tą tematyką będą mogły podzielić się wiedzą o swoim hobby. Nie trzeba mieć tytułu naukowego, żeby zaprezentować swój referat na temat gier. Wystarczy trochę chęci i pasji. Tematyka wystąpień może być naprawdę szeroka, bo podejście do gier wideo staje się interdyscyplinarne – mówi jeden z organizatorów, Przemysław Ciszek.

Prelegenci powinni zmieścić się w czasie 15 minut. Proponowane zagadnienia: historia gier, gry retro, gry sieciowe (MMO, MOBA itp.), bohaterowie gier, kulturotwórcza rola gier, konwergencja, język gier i język w grach, prasa o grach, recepcja gier, gry mobilne, e-sport, społeczności graczy, marketing gier, grywalizacja.

Zgłoszenia należy nadsyłać na adres: konferencjaograch@gmail.com

Информация

Подача заявок для докладчиков до:
19.10.2015 22:00
Дата размещенияСкачать:

Смотреть также

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах