Полонистический бюллетень

Событие

Начало событияДата события: 02.03.2017 g.09:00 - 03.03.2017 g.16:00
Дата размещения: 20.12.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Horyzonty Gier Wideo"

Начало событияВид события:
Конференция
Целевые аудитории:
Студенты, аспиранты, Учителя, Независимые ученые, Доктора

Celem zjazdu jest otwarcie nowego forum interdyscyplinarnej dyskusji na temat gier wideo widzianych z perspektywy naukowej. Proponujemy poddanie profesjonalnej analizie rozmaitych aspektów omawianego zjawiska. Spróbujemy przyjrzeć się między innymi miejscu gier w szeroko rozumianej kulturze, ich roli w edukacji, konstrukcji samych gier, jak również ich językowi, strukturze fabularnej, narracji oraz stronie artystycznej. Drugim założeniem organizatorów jest próba wyłonienia na podstawie wspólnej dyskusji podstawowych założeń metodologicznych perspektywy naukowej, która potraktowałaby całościowy temat gier wideo jako swój obszar badawczy.

Jesteśmy świadkami procesu, w którym gry wideo przestają być klasyfikowane jako jeden z wielu równorzędnych elementów kultury popularnej, a zaczynają być postrzegane jako teksty kultury, czasem nawet dzieła sztuki. Klasyczny Homo Ludens znacząco ewoluował, lecz nie zawsze towarzyszył temu analogiczny proces rozwoju naukowego oglądu. Uchwycenie tych zjawisk w ramach dyskursu naukowego wymaga wspólnego wysiłku badaczy reprezentujących różne perspektywy i dyscypliny, by trafnie zinterpretować wpływ złożonego fenomenu gier wideo na kształtowanie rzeczywistości społecznej, ekonomicznej i kulturowej. Stworzenie adekwatnej metodologii naukowej możliwe jest jedynie w sprzężeniu zwrotnym z szeroko rozumianymi twórcami gier, którzy mogą znaleźć zastosowanie wyników tych badań i analiz dla swojej branży.

W ramach obrad zapraszamy do dyskusji w następujących blokach tematycznych:

  • gry wideo w przestrzeni kulturowej,
  • rynek gier i jego perspektywy ekonomiczne,
  • opowieści i narracje w grach wideo,
  • gryfikacja edukacji, nowe możliwości, perspektywy i zagrożenia,
  • groznawstwo jako obszar badawczy oraz dydaktyczny, kierunki edukacyjne związane z grami.

Konferencja odbędzie się 2-3 marca 2017 r. w Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śląskim przy ul. Parkowej 1. Zapraszamy do przygotowywania 20 minutowych wystąpień oraz ich rozszerzonych wersji w formie artykułów do publikacji pokonferencyjnej.

Zgłoszenia tematów wraz z abstraktami (maks. 150 słów) oraz ewentualne pytania prosimy przesyłać na adres: horyzonty.gier@gmail.com do 15 stycznia 2017r.

Przewidujemy publikację nadesłanych tekstów, które przejdą pozytywnie proces recenzyjny w dedykowanym naszej konferencji numerze czasopisma Irydion lub zbiorczej monografii. Termin nadsyłania tekstów 31 maja 2017 r. Szczegółowe informacje dot. publikacji zostaną przekazane w komunikatach redakcyjnych.

Koszt udziału w konferencji to 250 PLN. Obejmuje on zarówno koszty publikacji, jak i nocleg (2-3 marca) oraz wyżywienie w trakcie trwania konferencji na miejscu w Bursie w Nakle Śląskim. Istnieje również możliwość nocowania w trzygwiazdkowym hotelu Aslan w Tarnowskich Górach (4 km od miejsca obrad), w takim wypadku opłata wynosi 400 PLN (organizatorzy zapewniają transport pomiędzy miejscem obrad a hotelem).

Komitet Naukowy:

Dr hab. Piotr Zawojski, prof. UŚ,

Dr hab. Adam Regiewicz prof. AJD,

Dr Edyta Sadowska

Komitet Organizacyjny:

Dr Mateusz Dąsal (przewodniczący komitetu organizacyjnego),

Mgr Łukasz Sasuła (sekretarz konferencji),


Mgr Justyna Migoń-Sasuła

Информация

Подача заявок для участников до:
15.01.2017 22:00

Смотреть также

19.03.2017

Dyskursy gier wideo / 3. Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Wobec niewątpliwej przewagi badań nad grami sensu largo i wciąż rozwijającej się metodologii badań gier komputerowych, groznawstwo polskie wciąż upomina się o bardziej steoretyzowaną refleksję nad grami wideo. Niezależnie, dzięki postępującemu rozwojowi transdyscyplinarnych sposobów studiowania narracji w kulturze konwergencji, miejsce gier wideo w kulturze podlega stałym, dynamicznym zmianom – i wpływa w istotny sposób na rozwój metod ich interpretacji, wykuwających się w równej mierze w murach akademii, jak i w krytyce growej na YouTubie. Mając to na uwadze, Organizatorzy 3. Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dyskursy gier wideo" zapraszają naukowców, przedstawicieli branży growej, dziennikarzy, doktorantów i studentów do podjęcia transdyscyplinarnej refleksji nad: • narracyjnymi, kulturowymi, językoznawczymi, socjologicznymi i teoretycznoliterackimi metodami badań gier wideo;  • klasycznymi i najnowszymi nurtami w badaniach ludologicznych (ze szczególnym uwzględnieniem gier komputerowych, wideo i mobilnych); • dyskursami gier wideo (postkolonializm, dekonstrukcja, feminizm, gender studies, queer studies, men studies, ekokrytyka, animal studies, utopian studies itp.); • poetyką (i poetykami) gier wideo: imersją, emersją, interfejsem, interaktywnością i odbiorem gier przez ich użytkowników; • teoriami gier wideo (w pracach np. Jespera Juula, Iana Bogosta, Espena Aarsetha, Lisbeth Klastrup, Marka J.P. Wolfa, Bernarda Perrona i innych); • krytyką gier wideo i nowymi formatami dziennikarskimi (let’s play, longplay, unboxing, game movie with/without commentary etc.) ; • światotwórstwem w grach wideo (projektowanie otwartego świata, światotwórstwo proceduralne, sandbox itp.); • transmedialnymi uniwersami gier wideo (np. Deus Ex, TES, Assassin’s Creed, Star Wars, Dishonored, XCOM, MGS i wielu innych); • rozwojem gier MMORPG i rozgrywek sieciowych; • wkładem osobowości internetowych w krytykę gier wideo (np. Feminist Frequency, Angry Joe Show, The Cynical Brit, Clueless Gamer etc.); • etyką i polityką gier wideo; • teorią i filozofią światów wirtualnych; • imersją, interaktywnością, telematycznością i teleobecnością (także w zastosowaniach praktycznych, jak w grach VR czy projektach IllumiRoom czy HoloLens); • grywalizacją (gamification) i nurtem serious games; • grami wideo w mediach, dyskursie pedagogicznym i telewizji; • funkcjonowaniem gier wideo w dydaktyce uniwersyteckiej.

26.05.2017

Wykład otwarty dr. Pawła Schreibera (UKW): Czy gry komputerowe są grami? / z cyklu "Poza interfejsem: informatyka i humanistyka"

Chociaż o tzw. grach komputerowych myślimy jako o zjawisku należącym do szerszej kategorii gier w ogóle, to znajdujemy wśród nich coraz więcej przykładów, które bardzo trudno dopasować do klasycznej definicji gry. Może więc mamy do czynienia ze zjawiskiem wykraczającym już poza tradycyjną kategorię gier? Jeśli tak, to może trzeba jednak znaleźć dla nich jakąś nową nazwę? Rozważania te wykroczyły już poza czysto akademickie spory – wydarzenia takie, jak spór Gamergate udowodniły, że jest to temat śmiertelnie poważny również dla społeczności graczy. Oraz jeden z najistotniejszych problemów, jakie gry komputerowe napotykają w walce o swoją reputację. dr Paweł Schreiber (UKW) – adiunkt w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Współautor programu specjalności GAMEDEC – badanie i projektowanie gier, funkcjonującej w ramach kierunku humanistyka drugiej generacji na UKW. Pisuje o teatrze w czasopismach "Didaskalia" i "Teatr", a o grach w miesięczniku "Pixel", na blogu jawnesny.pl i w portalu culture.pl. Juror Paszportów Polityki 2016 w kategorii kultura cyfrowa.

14.03.2017

Ciąg dalszy nastąpi: Seryjność w kulturze II

Doktoranci Wydziału Polonistyki UJ we współpracy z Dyskusyjnym Klubem Filmoznawców UJ oraz Fundacją Urwany Film mają zaszczyt zaprosić na 2. Interdyscyplinarną Konferencję Naukową „Ciąg dalszy nastąpi: Seryjność w kulturze”, która odbędzie się na Wydziale Polonistyki UJ w dniach 19-21 maja 2017. Celem konferencji jest stworzenie przedsięwzięcia naukowego o zasięgu ogólnopolskim, zrzeszającego badaczy tekstów kultury w celu stworzenia płaszczyzny dyskusji i refleksji nad zmianami zachodzącymi we współczesnej kulturze masowej oraz poszerzenia perspektywy badawczej o nowe zagadnienia, łączące tradycje narracyjne i popkulturę w naukowej recepcji antropologicznej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji będzie problematyka funkcjonowania trzech wybranych figur kulturowych, charakterystycznych dla seryjnych tekstów kultury: herosa, detektywa i złoczyńcy. Proponowane zagadnienia badawcze:

14.11.2016

4th Annual Conference in Games and Literary Theory

Doroczna konferencja skupiająca literaturoznawców zainteresowanych poszerzaniem pola teorii literatury o refleksję nad grami cyfrowymi oraz groznawców starających się aplikować perspektywy metodyczne i teoretyczne, wywiedzione z obszaru badań literackich do analizy gier. Poprzednie edycje odbywały się na Macie (2013), w Amsterdamie (2014) i w Nowym Orleanie (2015) – gospodarzem obecnej jest Wydział Polonistyki UJ.

Если вы не хотите, чтобы куки-файлы сохранялись на вашем диске, поменяйте настройки своего браузера Смотреть информацию о куки-файлах