Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 10.04.2021 - 11.04.2021
Added on: 22.02.2021

Dyskursy twórczości i wyobraźni / ogólnopolska konferencja naukowa online

Wyobraźnia, kreatywność i ekspresja są bez wątpienia cechami wyróżniającymi zarówno jednostki, jak i reprezentowane przez nie aktywności lub inicjowane zjawiska. W czasach dawniejszych postrzegano je wszelako w odmienny od współczesnego sposób, zwłaszcza jeśli chodzi o koncepcje twórczości – w różnym tego pojęcia znaczeniu. 

źródło: strona internetowa konferencji

Inne były narzędzia, za pomocą których realizować i wyrażać można było siebie, poglądy, eksponować dokonania twórcze. Lecz zdolność do tworzenia postrzegana jest jako ogromny walor i wnikliwie obserwowana, także w wymiarze naukowym. Ekspresja i kreatywność bez wątpienia idą w parze również z nowoczesnymi trendami i ujawniają się w rozmaitych dziedzin ludzkiej aktywności. Dlatego organizatorzy konferencji sugerują (choć zachęcają tu do kierowania się własnym potencjałem kreatywnym oraz twórczym) do namysłu nad m.in. następującą problematyką:
• twórcy w kulturze;
• stereotypy kulturowe twórców;
• twórczość oraz wyobraźnia w kulturze i popkulturze (sztuki piękne, literatura, film, serial, komiks, muzyka, gry wideo, moda);
• twórcy jako bohaterowie;
• twórczość a komercja;
• twórcy znani; twórcy kontrowersyjni; biografie i autobiografie twórców;
• twórczość prekursorska;
• twórczość i psychologia;
• tożsamość twórcza; płeć a twórczość;
• ciałopisanie;
• wyobrażeniowość i ekspresja artystyczna, potencjał twórczy;
• twórczość oraz imaginacja dziecięcia;
• filozofia a twórczość;
• estetyka, moda;
• media i media społecznościowe jako narzędzia kreacji (selfies, autokreacja, celebrytyzm, kreacja wizerunku, wizerunek sceniczny; fake news etc.);
• wyobraźnia i kreacja w marketingu, reklamie etc.;
• twórczość jako narzędzie terapii i resocjalizacji;
• ograniczenia twórczości;
• wyobraźnia a zmysły;
• wyobraźnia, kreacja a technologie i cywilizacja;
• kreacja a polityka i władza;
• twórczość a religie i mitologie;
• wyobraźnia a codzienność;
• imaginacja a symulacja.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres dtw.ekonferencja@gmail.com mija 26 marca 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://wikkonferencja.wordpress.com.

Information

Application deadline for speakers:
26.03.2021
Fee:
150 zł
Added on:
22 February 2021; 15:27 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 February 2021; 15:30 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.