Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 03.07.2021
Added on: 04.05.2021

Potwory, stwory, istoty i obcy

Type of the event:
Conference

Istnieją wyobrażenia stale obecne w ludzkim oglądzie świata, kryjąc się w mitologiach, religiach, wierzeniach, przesądach, ale i w konstruktach psychologicznych, mowie potocznej, fikcji literackiej, filmowej, serialowej, komiksowej, growej czy innych formach sztuki. Krajobraz potworności towarzyszy nam więc jako ogrom imaginacji, metafor itp. służących niekiedy do opisu doświadczeń lękowych, niekiedy jako swoiste katharsis, kiedy w na własnych warunkach możemy „zmierzyć się” z upostaciowanym złem – w rozlicznych realizacjach tekstów kultury – niekiedy też możemy o kimś rzec, iż jest „potworem”.

Dawna i współczesna kultura obfituje w rozmaite upostaciowania i kreacje monstrualne, toteż organizatorzy konferencji zachęcają do podjęcia rozważań nad m.in.:
• antropologiczno-kulturowa konceptualizacja monstrum;
• pojęcia i definicje;
• potwory, stwory, istoty i obcy w kulturze współczesnej (literatura, film, serial, komiks, gry wideo);
• stwory w dawnych kulturach, przesądach i wierzeniach;
• mitologie i religie świata;
• kategorie inności i obcości;
• język a potwory;
• wyobrażenia w sztukach plastycznych;
• reprezentacje i koncepcje potworów;
• psychologiczne aspekty monstrualności;
• media i social media;
• emocje, interpretacje i metafory – społeczeństwo, obyczaj, polityka;
• wyobraźnia i codzienność; Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: psio.ekonferencja@gmail.com mija 20 czerwca 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy
• numer telefonu oraz korespondencyjny email. Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 PLN.

Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: https://psioekonferencja.wordpress.com/.

Information

Application deadline for speakers:
20.06.2021
Fee:
150 zł
Added on:
4 May 2021; 12:36 (Mariola Wilczak)
Edited on:
4 May 2021; 12:36 (Mariola Wilczak)

See also

20.02.2020

Kobiece teksty Odessy. Literatura – język – wyobrażenia / VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu "Odessa i Morze Czarne. Polsko-ukraińskie związki kulturalne"

Temat VI Konferencji to "Kobiece teksty Odessy. Literatura – Język – Wyobrażenia". Języki konferencji: angielski, polski, ukraiński, rosyjski i inne języki konferencyjne.

12.02.2021

Tajemnice, zagadki, sekrety

Słowa „tajemnica” i „tajemniczy” wydają się pobudzać wyobraźnię i nie bez powodu używa się ich, a niekiedy nawet i nadużywa, aby opisać sensacyjną zagadkowość otaczających nas wydarzeń, zjawisk, motywacji do popełnionych czynów, niekiedy też w kontekście niewyjaśnionych wydarzeń, przeszłości etc. Jak pokazuje historia, sekrety i tajemnice towarzyszą nam od dawna – w dyskursie publicznym i życiu prywatnym, intymnym. Bywają jednak towarem, informacyjną zachętą, produktem na sprzedaż. Sekret jest znakomitym materiałem do plotek, a sama plotka potrafi zaciemnić coś oczywistego i nadać mu pozory tajemnicy. Tajemnice są też nader chętnie odkrywane, a implikacje tego bywają rozmaite. (informacja organizatorów)

21.05.2020

Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę.

21.08.2018

Dyskursy kryzysu. Zmierzch – rozpad – przemiana / Ogólnopolska konferencja naukowa

Konferencja adresowana jest do wszystkich specjalistów, którzy w swoich badaniach i działalności poruszają problem kryzysu – zarówno w sposób teoretyczny jak i praktyczny. Zapraszamy wszystkich antropologów, socjologów, literaturoznawców, kulturoznawców, filozofów, językoznawców, psychologów, badaczy gender, politologów, historyków, archeologów, ekologów, filmoznawców, muzykologów, religioznawców i wszystkich, którzy żywo interesują się problematyką kryzysu.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.