Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 22.09.2016 - 23.09.2016
Added on: 08.06.2016

Łapacz snów. Neil Gaiman i jego twórczość - ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Koło Naukowe Baśni, Literatury Dziecięcej i Młodzieżowej i Fantastyki UW zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową "Łapacz snów. Neil Gaiman i jego twórczość", która odbędzie się w dniach 22–23 września 2016 r. na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Według wierzeń rdzennych mieszkańców Ameryki Północnej łapacz snów to ręcznie wykonany talizman, który działa na zasadzie filtru. Złe sny, w przeciwieństwie do tych dobrych, miałyby wpadać w jego sieć i ginąć wraz z nastaniem nowego dnia. Takie amulety, zapobiegające zgubnemu działaniu koszmarów, zwykło się wieszać choćby nad śniącymi dziećmi. Współcześnie łapacze snów zostały przejęte przez mainstream – masowo produkuje się wzorowane na nich etniczne gadżety, które służą za ozdoby lub „zapewniają” posiadaczom szczęście.

Łapacz snów wydał nam się bardzo poręczny jako metafora, którą można odnieść do Neila Gaimana – brytyjskiego postmodernisty tworzącego dzieła zróżnicowane pod względem treści, formy i adresu odbiorczego. W pewnym sensie ten niezwykły autor jest właśnie łapaczem snów – chwyta w sieć swej wyobraźni kulturowe marzenia i koszmary, a następnie je przefiltrowuje. Czyni to jednak w sposób nieco inny niż wspomniane talizmany. Przede wszystkim Gaiman pokazuje odbiorcom i dobre, i złe sny: prezentuje je w niecodziennych konstelacjach i łączy ze sobą tak, że czasami nie jesteśmy pewni, czy mamy do czynienia ze straszliwą nocną marą, czy ze wspaniałą fantazją.

O dziełach brytyjskiego autora wspominano w Polsce w artykułach, rozdziałach tomów zbiorowych czy fragmentach autorskich książek. Jednak dotychczas nie podjęto próby całościowego przyjrzenia się jego twórczości jako zestawowi strategii, konwencji czy wizji świata. Tym samym nie zaistniał on w rodzimej refleksji badawczej tak, jak na to – naszym zdaniem – zasługuje.

Dlatego proponujemy Państwu wzięcie udziału w pierwszej konferencji naukowej poświęconej Neilowi Gaimanowi i jego twórczości. Wierzymy, że poważny namysł nad jego wielowymiarowymi utworami literackimi, komiksami czy scenariuszami może pozwolić na „odkrycie” tego poczytnego twórcy jako istotnego przedstawiciela postmodernistycznej sztuki słowa – innowatora i kulturowego polemisty, w którego pracach odbijają się żywotne problemy ponowoczesności.

Zapraszamy zatem Państwa do przesyłania abstraktów wystąpień konferencyjnych. Tematy, motywy i aspekty formalne jego twórczości, które szczególnie nas interesują, to:

o Sen i koszmar;
o Dzieci i dorośli, dzieciństwo i dorosłość;
o Pamięć i zapominanie;
o Potwory, monstra, osobliwości, zwierzęta i inne nie-ludzkie istoty;
o Groza, groteska i makabreska;
o Humor i komizm;
o Baśń, baśniowość i fantastyka;
o Gaimanowska mitologia;
o Reguły świata przedstawionego;
o Poetyka przestrzeni;
o Eksperymenty formalne;
o Autotematyzm, intertekstualność i gra z tradycją;
o Polemika ze wzorcami kultury;
o Refleksja teoretyczna i świadomość twórcza.

Powyższe obszary tematyczne to jedynie propozycje, które nie wyczerpują interesującej nas problematyki. Naczelnymi wymaganiami, jakie stawiamy abstraktom, są oryginalność ujęcia i związek zaproponowanego tematu z twórczością Gaimana, któremu w całości poświęcamy wrześniową konferencję.

Na zgłoszenia tematów wraz z abstraktami (do 300 słów) czekamy do 25 lipca 2016 r. Prosimy o przesyłanie ich drogą elektroniczną na adres e-mail: k.basni.uw@gmail.com. Wyboru propozycji dokonamy metodą „blind review” – prosimy zatem o podanie wszelkich danych (imię i nazwisko, afiliacja, tytuł/stopień) w treści maila; załącznik w formacie .doc lub .pdf zatytułowany konferencjagaiman_abstrakt powinien zawierać wyłącznie tytuł wystąpienia oraz treść abstraktu. O zaakceptowaniu bądź odrzuceniu zgłoszenia zostaną Państwo powiadomieni oddzielnym e-mailem do 31 lipca 2016 r.

Konferencja jest bezpłatna. Nie zapewniamy zakwaterowania i obiadów oraz nie pokrywamy ich kosztów. Planowana jest publikacja pokonferencyjna w formie książki.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Organizacja:
mgr Anna Mik
mgr Maciej Skowera

Opieka merytoryczna:
dr Weronika Kostecka
dr hab. Grzegorz Leszczyński, prof. UW

Patronat:
Magazyn antropologiczno-społeczno-kulturowy MASKA

Grafika: Dorota Malinowska

Information

Application deadline for speakers:
25.07.2016 21:30
Added on:
8 June 2016; 00:00 (Piotr Kubiński)
Edited on:
22 October 2019; 10:00 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.