Polish Studies Newsletter
Date of the event: 16.01.2024 - 17.01.2024
Added on: 11.11.2023

Dziennikarstwo obywatelskie: teoria – praktyka – edukacja

Type of the event:
Conference
City or town:
Bielsko-Biala

Katedra Polonistyki Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej pt. „Dziennikarstwo obywatelskie: teoria – praktyka – edukacja”, która odbędzie się w dniach 16–17 stycznia 2024 r. Konferencja organizowana jest w ramach projektu „Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego. Opracowanie interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia”, który korzysta z dofinansowania otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG (https://cijo.ubb.edu.pl).

Tematyka konferencji:

 • ewolucja dziennikarstwa obywatelskiego w XXI wieku
 • dziennikarstwo obywatelskie a media społecznościowe i tradycyjne
 • nowe technologie i narzędzia w służbie dziennikarstwa obywatelskiego
 • dziennikarstwo obywatelskie a partycypacja obywatelska i zmiany społeczne
 • edukacja medialna i promowanie dziennikarstwa obywatelskiego
 • dylematy etyczne w praktyce dziennikarstwa obywatelskiego
 • inne zagadnienia mieszczące się w tematyce określonej w tytule konferencji.

Naszym celem jest stworzenie platformy umożliwiającej przedstawicielom różnych środowisk – naukowcom, dziennikarzom, aktywistom oraz innym zainteresowanym uczestnikom – otwartej dyskusji nad kluczową rolą dziennikarstwa obywatelskiego w dzisiejszym dynamicznym świecie medialnym. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa i prezentacja materiałów dziennikarskich młodzieży z Bielska-Białej.


PROGRAM KONFERENCJI / CONFERENCE PROGRAM

Dziennikarstwo obywatelskie: teoria – praktyka – edukacja / Citizen Journalism: Theory – Practice – Education

Dzień Pierwszy / Day One

16 stycznia 2024 / January 16, 2024

Sala Senatu, Uniwersytet Bielsko-Bialski, ul. Willowa 2, Budynek L, IV piętro  

8.30-8.45 Rejestracja uczestników konferencji

9:00–9:15 Otwarcie konferencji / Conference Opening

9:15–10:00 Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego. Prezentacja rezultatów projektu / Citizen Journalism for Regional Development. Presentation of the Results of the Project (Zespół projektowy / Project Team: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Michał Kopczyk, Angelika Matuszek, Joanna Wróblewska-Jachna)

10:00–11:00

 • Andrei Rogatchevski (UiT The Arctic University of Norway): What is Citizen Journalism? A (Post-)Soviet Experience (online)
 • Urszula Doliwa, Magdalena Szydłowska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Główne motywacje twórców internetowych mediów obywatelskich Warmii i Mazur
 • Joanna Nowicka (Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu): Ekonomiczny wymiar dziennikarstwa obywatelskiego (online)

11:00–11:20 Przerwa / Break

11:20–13:00

 • Oksana Pochapska (Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko National University, Ukraina): The Manipulative Facet of Citizen Journalism in Agenda-Setting
 • Karina Czepiec-Veltzé (Uniwersytet Jagielloński): Zrozumieć kreatywną partycypację polityczną w mediach społecznościowych: implikacje dla dziennikarstwa obywatelskiego i badań naukowych w jego obszarze
 • Kamil Margielewicz (Uniwersytet Śląski): Najnowsze rozwiązania technologiczne ułatwiające służbę dziennikarstwa obywatelskiego w III Rzeczpospolitej
 • Janusz Okrzesik (Akademia Nauk Stosowanych w Bielsku-Białej): Prasa „drugiego obiegu” w PRL a dziennikarstwo obywatelskie
 • Agnieszka Będkowska-Kopczyk (Uniwersytet Bielsko-Bialski): Realizacja polityki wielojęzyczności w austriackich radiach obywatelskich na przykładzie Radia Agora (Klagenfurt)

13:00–14:00 Obiad / Lunch

14:00–14:40 Biblioteka Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego: WYSTAWA / University Library: EXHIBITION

 • Artur Kasprzykowski (Oddziałowe Archiwum IPN w Katowicach) i zaproszeni goście: „PAPIEROWA AMUNICJA” – Wydawnictwa drugiego obiegu w PRL w latach 1976-1989 [Introduction to the Exhibition]

14:40–16:20

 • Marta Cichy (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Etyka dziennikarska przy tworzeniu mediów obywatelskich na podstawie badań projektu Centrum Monitoringu Internetowego Dziennikarstwa Obywatelskiego na Warmii i Mazurach (online)
 • Dominika Myślak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Fotonarracja w Katalogu Mediów Obywatelskich Warmii i Mazur (online)
 • Olena Rosinska (Kyiv National University of Economics, Uniwersytet Śląski): The film is historical in media receptions as a reflection of the international context
 • Oksana Zhuravska (Kyiv National University of Economics, Uniwersytet Śląski): Mems of war in the publications of the Polish news website: functions and narratives
 • Dorota Tałaj (Instytut Studiów Podyplomowych w Tychach): Doświadczenie lektury w narracji reporterskiej

16:20–16:40 Przerwa / Break

16:40–18:40

 • Svetlana Sokolova (UiT The Arctic University of Norway): Applying Citizen Journalism to Language Instruction (online)
 • Agnieszka Heba (Uniwersytet Warszawski): Analiza trendów w wybranych tematach prac dyplomowych na kierunku logistyka i administrowanie w mediach na Uniwersytecie Warszawskim
 • Błażej Filanowski (Uniwersytet Łódzki): Performatywny wymiar dziennikarstwa obywatelskiego. Przypadek wyburzenia kamienicy przy Piotrkowskiej 58 w Łodzi
 • Paweł Pajor (Uniwersytet Śląski): Dziennikarstwo obywatelskie w czasach sztucznej inteligencji
 • Katarzyna Mróz (Uniwersytet Śląski): Populizm penalny w komunikacji medialnej z perspektywy politycznej (online)
 • Zofia Malinowska, Amelia Zalewska (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski): Radio UWM FM jako medium obywatelskie

18.40–19.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji / Summary and Conclusions

19.30 Kolacja / Dinner (Hotel na Błoniach, ul. Pocztowa 39, Bielsko-Biała)

***************************************************

Dzień Drugi / Day Two

17 stycznia 2024 / January 17, 2024

Aula, Uniwersytet Bielsko-Bialski, ul. Willowa 2, Budynek L (sala 128)

8.30-8.45 Rejestracja uczestników konferencji

9:00–9:30 Dziennikarstwo obywatelskie dla przyszłych studentów / Citizen Journalism for Prospective Students
(Zespół projektowy/ Project Team: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Michał Kopczyk, Angelika Matuszek)

9:30–10:00 Joanna Wróblewska-Jachna (Uniwersytet Bielsko-Bialski): Rola ekosystemu medialnego w społeczeństwie obywatelskim

10:00–10:20 Otwarcie Festiwalu Młodych Dziennikarzy Obywatelskich i prezentacja projektu Shorty Obywatelskie / Citizen Shorts Project Presentation – Angelika Matuszek (Uniwersytet Bielsko-Bialski, RODN „WOM” Bielsko-Biała), Aleksandra Tarnawa, Dawid Wojtyła (Punkt 11, Wydział Kultury i Promocji miasta Bielsko-Biała)

10:20–10:30 Przerwa / Break

10:30–12:00 Festiwal Młodych Dziennikarzy Shorty Obywatelskie – prezentacje młodzieży / Citizen Shorts Festival of Young Journalists – Youth Presentations

12.00–12.30 Gość specjalny: Grzegorz Święch – współzałożyciel i członek Zarządu Fundacji OFF school, w której tworzy, wspiera i wdraża projekty edukacyjne potrzebne społecznie

12.30–13.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji / Summary and Conclusions


Zgłoszenia (wraz z krótkim streszczeniem wystąpienia) można nadsyłać do 1 grudnia 2023 poprzez formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/c07fWb5Fx5. Informację o przyjęciu na konferencję roześlemy do 15 grudnia 2023. Czas wystąpienia: 15 minut. W przypadku pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem pol@ubb.edu.pl (w tytule prosimy umieścić: „Dziennikarstwo obywatelskie”).

Udział w konferencji bezpłatny, dodatkowe informacje organizacyjne zostaną przesłane wraz z potwierdzeniem udziału. Złożone artykuły, które pozytywnie przejdą proces recenzyjny, ukażą się w periodyku naukowym „Media i Społeczeństwo” (70 pkt.).

Z poważaniem,

Komitet naukowy Uniwersytet Bielsko-Bialski: Agnieszka Będkowska-Kopczyk, Marek Bernacki, Anna Foltyniak-Pękala, Michał Kopczyk, Małgorzata Jopek-Bizoń, Angelika Matuszek, Katarzyna Piątek, Robert Pysz, Lidia Romaniszyn-Ziomek, Joanna Wróblewska-Jachna, Jolanta Kowalska UiT

Norges arktiske universitet (partner projektu): Anna Endresen, Andrei Rogatchevski, Svetlana Sokolova


Iceland Liechtenstein Norway grantsProjekt „Dziennikarstwo obywatelskie dla rozwoju regionalnego – opracowanie interdyscyplinarnej oferty edukacyjnej i wdrożenie innowacyjnych metod kształcenia” korzysta z dofinansowania o wartości 109.800,00 EUR otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach Funduszy EOG. Celem projektu jest zaprojektowanie i wdrożenie modułu „Dziennikarstwo obywatelskie” na studiach licencjackich i magisterskich filologii polskiej​. / “Citizen journalism for enhancement of regional development. Development of the interdisciplinary curricula and implementation of teaching innovations” (Project no. EOG/21/K4/W/0089, Component IV – Institutional cooperation for enhancement of quality and relevance of education at all levels and forms [excluding VET and vocational continuing education]) benefits from the funding of EUR 109,800.45 received from Iceland, Liechtenstein and Norway under the EEA Funds. The aim of the project is to design and implement the "Citizen Journalism" module in undergraduate and graduate studies in Polish philology.

Information

Application deadline for speakers:
01.12.2023
Fee:
bez opłat
Added on:
11 November 2023; 22:11 (Mariola Wilczak)
Edited on:
7 March 2024; 12:42 (Mariola Wilczak)

See also

19.10.2016

Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze

Instytut Nauk o Literaturze Polskiej i Katedra Literatury Porównawczej Uniwersytetu Śląskiego zapraszają 25 października 2016 r. o godz. 15:00 na starter Otwartych Spotkań Dyskusyjnych zatytułowany Strajk kobiet. I co dalej? O języku fanatyzmu, prawach kobiet i obywatelskim oporze W spotkaniu wezmą udział: dr hab., prof UŚ Tomasz Pietrzykowski (Prorektor UŚ) dr Anna Zawadzka (PAN Warszawa) Marta Piotrowska (śląska aktywistka) Spotkanie poprowadzi dr hab. Anna Kałuża Sala Rady Wydziału Filologicznego (V piętro) plac Sejmu Śląskiego 1 Katowice

09.11.2017

Marxist Literary Research in Polish Peoples Republic and Czechoslovak Republic and their contexts. 1944-1956

Ośrodek Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem zaprasza na dwudniowe warsztaty polsko-czeskie poświęcone  marksizmowi w badaniach literackich w latach 1945-1955 w Polsce i Czechosłowacji: "Marxist Literary Research in Polish Peoples Republic and Czechoslovak Republic and their contexts. 1944-1956". Warsztaty odbędą się w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72 w sali 144, w dniach 22-23 listopada. Wstęp wolny.  Język obrad: angielski.

07.12.2023

Language of the Third Millennium XIII: Language in the Face of Technology

The thirteenth edition of the conference “Language of the Third Millennium” seeks to bring together a wide range of academics to explore various dimensions of language in the face of technology. Diverse factors viewed as determining the use of language in the digital age – from multimodality, memetics, and asynchrony to artificial intelligence, algorithms, and fake news – have emerged as important topics in research and the media. Technological advancements have had a major impact on the ways and modes of communication, leading to fundamental changes at both the individual and the population level.

02.05.2020

DARIAH Virtual Exchange Session: The Scholarly Primitives of Scholarly Meetings

This online exhibition of resources and ideas exploring the many primitives of and issues surrounding scholarly meetings, organised by DARIAH-EU, will be open from 21 until 28 May 2020. The exhibition will act as a pool of prompts and provocations for thought and conversation, a dialogue that will culminate in a 2-hour synchronous virtual exchange session on the 28th (from 14:00-16:00 UTC+1).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.