Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 11.04.2016 g.08:30
Added on: 01.05.2017

Konteksty medialne w edukacji humanistycznej

Miejsce konferencji: Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli – ODN w Oświęcimiu, ul. J. Bema 4

 

8.30-9.00  Rejestracja uczestników konferencji

9.00-9.15  Inauguracja spotkania. Powitanie uczestników przez PROF. ATH DR. HAB. MARKA BERNACKIEGO, Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH w Bielsku-Białej, oraz MGR. JAROSŁAWA CHODŹKĘ, Dyrektora Małopolskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Część 1. Technicyzacja/mediatyzacja przestrzeni edukacyjnej i kulturowej
moderator: PROF. ATH DR. HAB. MAREK BERNACKI

9.15-9.35 PROF. DR HAB. ANNA WĘGRZYNIAK (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Literatury i Kultury Polskiej), Humanistyka w technopolu?

9.35-9.55  MGR RADOSŁAW FOLGA (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Zakład Zarządzania Organizacjami Sektora Publicznego), Rola mediów w kształtowaniu wizerunku szkoły

9.55-10.15  DR MARIUSZ WSZOŁEK (Uniwersytet Wrocławski, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej), Projektowanie komunikacji dla instytucji dydaktycznych na przykładzie Instytutu Grafiki USWPS

10.15-10.35 DR AGNIESZKA PRZYBYŁA-DUMIN (Akademia Techniczno-Humanistyczna, Katedra Pedagogiki; Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”), Folklor w sieci mediów. Wybrane aspekty

10.35-10.55  MGR BARTOSZ BARTYZEL (Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau), Autentyczne Miejsce Pamięci w wirtualnej rzeczywistości

10.55-11.15  DR ALEKSANDRA GRALCZYK (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa), Edukacja medialna w przedszkolu. Konieczność czy zbytek?

11.15-11.35  Dyskusja nad referatami

11.35-11.50  Przerwa kawowa

Część 2. Komiks i fotografia jako teksty kultury poddawane interpretacji szkolnej
moderator: DR TOMASZ BIELAK

11.50-12.10  DR WIOLETTA HAJDUK-GAWRON (Uniwersytet Śląski, Katedra Międzynarodowych Studiów Polskich), Komiksowo o Polsce, jej literaturze, języku i kulturze nie tylko dla cudzoziemców

12.10-12.30 LIC. DOROTA WIECZOREK (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Literatury i Kultury Polskiej), Manga w aspekcie edukacyjnym – propozycje wykorzystania
12.30-12.50 DR JUSTYNA HANNA BUDZIK (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Zakład Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach), Retro 3D. Fotografia stereoskopowa w nauczaniu o mediach
12.50–13.10 Dyskusja nad referatami

13.10–14.10 Przerwa obiadowa

Część 3. Film w edukacji
moderator: PROF. DR HAB. TOMASZ STĘPIEŃ
14.10–14.30  PROF. UKSW DR HAB. PIOTR DRZEWIECKI (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa), Analiza semiotyczna w edukacji medialnej i filmowej
14.30–14.50 DR HAB. SEWERYN KUŚMIERCZYK (Uniwersytet Warszawski, Instytut Kultury Polskiej), Analiza antropologiczno-morfologiczna dzieła filmowego
14.50–15.10 DR MAREK CIEŚLIŃSKI (Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach), Polski film dokumentalny (1975–1989) jako materiał źródłowy do nauczania historii
15.10–15.30 Dyskusja nad referatami
15.30–15.45 Przerwa kawowa

Część 4. Słowo i obraz w edukacji polonistycznej
moderator: PROF. DR HAB. ANNA WĘGRZYNIAK
15.45–16.05 PROF. ATH DR HAB. IRENEUSZ GIELATA (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Literatury i Kultury Polskiej), Lekcje uwagi – pomiędzy słowem, dźwiękiem i obrazem
16.05–16.25 DR KRYSTYNA KOZIOŁEK (Uniwersytet Śląski w Katowicach, Katedra Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej), Fotografia z książką. Zaproszenie do lektury
16.25–16.45 DR EWELINA GAJEWSKA (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Teorii i Praktyk Komunikacji), DR ANGELIKA MATUSZEK (Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Katedra Literatury i Kultury Polskiej), „Bo owoce to mus” – o języku reklamy na lekcjach języka polskiego
16.45–17.05 Dyskusja nad referatami
17.15 Podsumowanie konferencji

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.