Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 20.06.2020 g.09:00 - 20.06.2020 g.15:30
Added on: 09.06.2020

Edukacja przed, podczas i po pandemii / konferencja naukowa online

Type of the event:
Conference

Katedra Pedagogiki Ogólnej, Dydaktyki i Studiów Kulturowych Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Katedra Pedagogiki Ogólnej i Porównawczej Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy uprzejmie zapraszają do udziału w Konferencji Naukowej On-line „Edukacja przed, podczas i po pandemii”, organizowanej 20 czerwca 2020 roku.

Udział jest bezpłatny.
Organizatorzy zachęcają do zgłoszeń na adres poczty elektronicznej edukacjacovid@gmail.com w terminie od 5 do 15 czerwca.
Po zarejestrowaniu, na wskazany przez daną osobę adres poczty elektronicznej zostanie przesłana informacja o platformie, na której odbędzie się konferencja wraz z linkiem i innymi danymi niezbędnymi do logowania.
20 czerwca 2020 roku (sobota) godzinę przed rozpoczęciem konferencji rozpocznie się logowanie zarejestrowanych uczestników i trwać będzie przez cały czas aż do jej zakończenia.

Zaplanowany program konferencji przedstawia się następująco:
9.00-10.00 logowanie się zarejestrowanych widzów/słuchaczy
10.00-10.15 rozpoczęcie konferencji i zagajenie przedstawicieli organizatorów - prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (US) i prof. dr hab. Roman Leppert (UKW)
10.15-11.45 Sesja pierwsza

 • Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (APS) „Barometr Szkolny: COVID-19. Wyzwanie dla edukacji”. Wyniki międzynarodowych badań w Szwajcarii, Niemczech i Austrii
 • Dr hab. Jacek Pyżalski, prof. uczelni (UAM) Edukacja zdalna w czasach pandemii w Polsce: sukces czy porażka?
 • Dyskusja

11.45-12.00 przerwa
12.00-13.30 Sesja druga

 • Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (US) Poszanowanie prawa do edukacji
 • Dr hab. Michał Klichowski, prof. uczelni (UAM) Badania nad mechanizmem „Dowodu sztucznej inteligencji” (AI proof) i ich implikacje dla czasów pandemii COVID-19
 • Dyskusja

13.30-13.45 przerwa
13.45-15.15 Sesja trzecia
Zespół Pedagogiki Mediów i Kultury Edukacji
Wybrane społeczno-technologiczne aspekty akademickiej edukacji w trybie online w okresie pandemii – perspektywa międzynarodowa

 • Dr hab. Anna Babicka, prof. uczelni (AP), dr Krzysztof Łuszczek (US), dr Waldemar Lib (UR) (Nie)codzienna rzeczywistość edukacyjna nauczycieli akademickich w Polsce w czasie pandemii COVID-19
 • Dr Lidia Marek (US), dr Aleksander Cywiński (US), dr inż. Tomasz Warzocha (UR) (Nie)codzienna rzeczywistość edukacyjna studentów w Polsce w czasie pandemii COVID-19
 • Dr hab. Elżbieta Perzycka, prof. uczelni (US), dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. uczelni (UZ), dr hab. Wojciech Walat, prof. uczelni (UR) Wizualizacja czasu wolnego studentów przed i w czasie pandemii COVID-19
 • Prof. dr Jarek Janio (Santa Ana College, USA) Kształcenie akademickie w czasie pandemii COVID-19 – perspektywa porównawcza
 • Dyskusja

15.15-15.30 Podsumowanie konferencji - prof. dr hab. Roman Leppert (UKW) i prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (US)


Udział w naszej konferencji będzie możliwy wyłącznie w charakterze widza/słuchacza z możliwością przesłania pytań do referentów za pośrednictwem poczty elektronicznej wskazanej przez organizatorów.
Systemowo zostanie zablokowany czat, wyłączone kamery i mikrofony wszystkim widzom/słuchaczom. Wynika to z troski o dobrą jakość przekazu przygotowanych i przedstawianych prezentacji/wystąpień oraz o zachowanie standardów etycznych. Udział w konferencji jest bezpłatny i oferowany wszystkim zainteresowanym osobom po wcześniejszej rejestracji. Potencjalni uczestnicy proszeni są o zgłoszenie chęci udziału w tak określonej konferencji na adres poczty elektronicznej edukacjacovid@gmail.com w terminie od 5 do 15 czerwca. Po zarejestrowaniu, na wskazany przez daną osobę adres poczty elektronicznej zostanie przesłana informacja o platformie, na której odbędzie się konferencja wraz z linkiem i innymi danymi niezbędnymi do logowania.
20 czerwca 2020 roku (sobota) godzinę przed rozpoczęciem konferencji rozpocznie się logowanie zarejestrowanych uczestników i trwać będzie przez cały czas aż do jej zakończenia. W treści potwierdzenia rejestracji znajdzie się także adres poczty elektronicznej, na który przed konferencją i w jej trakcie, a także po jej zakończeniu będzie można przesyłać pytania lub komentarze adresowane do referentów lub organizatorów na temat konferencji.
W części poświęconej dyskusji w każdej z trzech sesji przedstawiciele organizatorów otrzymają możliwość sformułowania kilku kluczowych pytań do referentów z otrzymanej korespondencji mailowej od widzów/słuchaczy.

Już teraz zawiadamiamy, że planujemy kolejną edycję naszej konferencji online na koniec września 2020 roku, o czym zawiadomimy w osobnym komunikacie. Konferencja będzie miała charakter cykliczny i odbywać się będzie pod tym samym hasłem przewodnim.
Przekazujemy serdeczne pozdrowienia i zapraszamy do udziału
w imieniu organizatorów

prof. dr hab. Dariusz Kubinowski i prof. dr hab. Roman Leppert

Rada Programowa Konferencji:
Prof. dr hab. Zbigniew Kwieciński (UMK)
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski (APS)
Prof. dr hab. Maria Czerepaniak-Walczak (US)
Prof. dr hab. Roman Leppert (UKW)
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (US)

Komitet Organizacyjny Konferencji:
Prof. dr hab. Dariusz Kubinowski (US)
Prof. dr hab. Roman Leppert (UKW)
Dr hab. Przemysław Grzybowski, prof. uczelni (UKW)
Dr Lidia Marek (US)
Dr Katarzyna Marszałek (UKW)
Dr Aleksander Cywiński (US)

Information

Application deadline for participants:
15.06.2020
Fee:
bez opłat
Added on:
9 June 2020; 15:45 (Mariola Wilczak)
Edited on:
18 June 2020; 11:45 (Sylwia Pikula)

See also

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.