Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 12.06.2021 - 13.06.2021
Added on: 01.05.2021

Fakty i fikcje

Type of the event:
Conference

Czy cechą współczesnej kultury, a szerzej, codzienności byłoby znamienne wahanie między fikcją a faktem? Czy jest to po prostu pewna stała jej cecha, bez względu na rozwój mediów? Komu chętniej wierzymy, szukając prawdy? I czy chcemy jej szukać? Czy wobec tego pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb odbiorców. Czym jest fakt, a czym fikcja w takim ujęciu? 

Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, organizatorzy konferencji proponują namysł nad m.in. takimi kategoriami, jak:

 • fakt i fikcja w kulturze dawnej i współczesnej (literatura, teatr, film, serial etc.);
 • fakt i fikcja w mediach i mediach społecznościowych;
 • fikcja szpiegowska;
 • dyskursy historyczne;
 • dyskursy polityczne;
 • dyskursy ekonomiczne;
 • narracje wspomnieniowe, biografie, autobiografie;
 • kreowanie wizerunku;
 • techniki i metody manipulacji;
 • marketing i reklama;
 • kulturowe praktyki zapominania i przypominania;
 • nauka i fakty i fikcje (np. gabinety osobliwości, falsyfikowane dokumenty, fałszywe wyniki badań etc.);
 • tożsamość a falsyfikacja;
 • psychologia fałszu;
 • fałsz a imitacja;
 • konteksty falsyfikacji;
 • iluzje, zafałszowania zmysłowe;
 • fałsz a problemy prawne, społeczne, obyczajowe;
 • fałsz w przysłowiach, związkach frazeologicznych, języku potocznym.

Niezależnie przyjmowane będą również propozycje wystąpień niewymienione powyżej, a także studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres fif.ekonferencja@gmail.com mija 31 maja 2021 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający: abstrakt (max. 600 słów),notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą tytuł naukowy, aktualną afiliację oraz profil badawczy, numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 150 zł. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerze monograficznym czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://fifekonferencja.wordpress.com.

Komitet organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński)
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

Information

Application deadline for speakers:
31.05.2021
Fee:
150 zł
Added on:
1 May 2021; 20:53 (Mariola Wilczak)
Edited on:
1 May 2021; 20:53 (Mariola Wilczak)

See also

21.05.2020

Podróże / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

Istotnym składnikiem współczesnego życia były i są podróże – choć obecnie zredukowane bardziej do wymiaru marzeń, wspomnień czy wędrowania palcem po mapie. Od zawsze jednak obecne w kulturze, stanowią nierozerwalnie jej ważny składnik, który rozpatrywać można na wiele sposobów od dosłownych po metaforyczne, filozoficzne. (informacja organizatorów)

21.05.2020

Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo / ogólnopolska konferencja naukowa (online)

W bardzo znanym cytacie autorstwa Lwa Tołstoja czytamy, że „wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne, każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób”, co dowodzi choćby, jak istotną pozycję zajmowała i zajmuje rodzina zarówno w perspektywie psychologicznej, społecznej, jak i kulturowej czy ekonomicznej. Choć inne znane porzekadło mówi, że „ z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach”, nie jest to przecież regułą. Świadczy o tym wiele dzieł kultury, podejmujących tematykę rodzinną. Niebagatelny jest także zakres dziedzin naukowych, które przedmiotem swoich zainteresowań uczyniły rodzinę.

16.03.2017

Rzeczownik POSTPRAWDA wśród polskich wykładników fałszu / referat dr Joanny Zauchy

23 marca o godz. 14:00 w Warszawie, ul. Ratuszowa 11, w sala 632 (Instytut Języka Polskiego PAN) dr Joanna Zaucha wygłosi odczyt "Rzeczownik POSTPRAWDA wśród polskich wykładników fałszu", na który zaprasza Oddział Warszawski Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego.

18.10.2020

Przeszłość, pamięć i historia / ogólnopolska konferencja naukowa online

Pamięć o przeszłości, o historii to relacja pomiędzy dyskursem historycznym, literackim, jednostkowym. „Domeną literatury jest przecież pamięć jednostkowa, migawkowa, zawodna, a nie zobiektywizowana wizja historii” – pisze Elżbieta Rybicka. Z kolei W eseju Polityka czasów nowoczesnych Haydena White’a pada stwierdzenie, że to narracja jest modelem najlepiej przedstawiającym dynamikę relacji między polityką a historią. Ujęcie w tym dyskursie przeszłości może być tu pomostem między narracją historyczną a funkcjonowaniem pamięci. Trzeba wziąć pod rozwagę, że pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – zasadniczym komponentem prawomocności świadectwa, także tego dziennikarskiego i reporterskiego, gdzie staje się przed wyborem między relacjonowaniem faktów a potrzebą czy pokusą ich fikcjonalizacji. Pamięć jest także miejscem, tym szczególniejszym, że budującym przestrzeń spotkań rozmaitych czasów, doświadczeń czy tożsamości. (informacja organizatorów)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.