Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 06.11.2022
Added on: 15.10.2022

Fakty i fikcje (edycja 2)

Type of the event:
Conference

Czy cechą współczesnej kultury, a szerzej, codzienności byłoby znamienne wahanie między fikcją a faktem? Czy jest to po prostu pewna stała jej cecha, bez względu na rozwój mediów? Komu chętniej wierzymy, szukając prawdy? I czy chcemy jej szukać? Czy wobec tego pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb odbiorców. Czym jest fakt, a czym fikcja w takim ujęciu? 

fragment strony głównej wydarzenia

Mając na uwadze wszystkie te głosy, rozproszone w dyskursach kształtujących ponowoczesną świadomość kulturową, organizatorzy konferencji proponują namysł nad m.in. takimi kategoriami, jak:

 • fakt i fikcja w kulturze dawnej i współczesnej (literatura, teatr, film, serial etc.);
 • fakt i fikcja w mediach i mediach społecznościowych;
 • fikcja szpiegowska;
 • dyskursy historyczne;
 • dyskursy polityczne;
 • dyskursy ekonomiczne;
 • narracje wspomnieniowe, biografie, autobiografie;
 • kreowanie wizerunku;
 • techniki i metody manipulacji;
 • marketing i reklama;
 • kulturowe praktyki zapominania i przypominania;
 • nauka i fakty i fikcje (np. gabinety osobliwości, falsyfikowane dokumenty, fałszywe wyniki badań etc.);
 • tożsamość a falsyfikacja;
 • psychologia fałszu;
 • fałsz a imitacja;
 • konteksty falsyfikacji;
 • iluzje, zafałszowania zmysłowe;
 • fałsz a problemy prawne, społeczne, obyczajowe;
 • fałsz w przysłowiach, związkach frazeologicznych, języku potocznym.

Niezależnie przyjmowane będą również inne propozycje.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres fif.ekonferencja@gmail.com mija 20 października 2022 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 170 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowejhttps://fifekonferencja.wordpress.com.

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński),
dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),
mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),
mgr Konrad Zielonka (Uniwersytet Śląski)

(Informacja pochodzi od Organizatorów).

Information

Address:
online
Application deadline for speakers:
20.10.2022
Application deadline for participants:
20.10.2022
Fee:
170 zł
Added on:
15 October 2022; 18:02 (Mariola Wilczak)
Edited on:
15 October 2022; 18:02 (Mariola Wilczak)

See also

01.05.2021

Fakty i fikcje

Czy cechą współczesnej kultury, a szerzej, codzienności byłoby znamienne wahanie między fikcją a faktem? Czy jest to po prostu pewna stała jej cecha, bez względu na rozwój mediów? Komu chętniej wierzymy, szukając prawdy? I czy chcemy jej szukać? Czy wobec tego pamięć pozostaje – zwłaszcza w dobie postprawdy – gwarantem tożsamościowej prawomocności świadectwa, także dziennikarskiego i reporterskiego, stającego przed niełatwym wyborem między sumiennym świadczeniem o zastanych faktach a potrzebą ich fikcjonalizacji dla potrzeb odbiorców. Czym jest fakt, a czym fikcja w takim ujęciu? 

10.07.2022

Rodzina / ogólnopolska konferencja naukowa

Jak ważna jest problematyka rodzinna – interpretowana czy postrzegana w różnych aspektach czy to jednostkowych, czy społecznych, zaświadcza to, jak często temat ten obecny jest w życiu codziennym, politycznym, naukowym i kulturowym kontekście.

07.01.2022

Antagonizmy / ogólnopolska konferencja naukowa

Słowo „antagonizować” zawiera w sobie z jednej strony bardzo jednoznaczny przekaz, z drugiej wszelako odnosić się może do mnóstwa płaszczyzn i dziedzin życia, kultury, teraźniejszości i przeszłości etc. Choć współcześnie mówi się wiele o antagonizmach, to warto przyjrzeć się bliżej mnóstwu aspektów, które są tego przejawami. 

27.09.2021

Grzech, występek, zło /Ogólnopolska konferencja naukowa – online

Natura zła – tego wyobrażonego i tego, którego doświadczamy lub obserwujemy – w pewnym stopniu fascynuje, a liczne tego dowody znajdują się na wyciągnięcie ręki choćby w social mediach, newsach czy kulturze. Jednak zło, a także grzech czy występek stanowią część większej całości, składają się na obraz człowieczeństwa w wymiarze nie tylko kulturowym, ale społecznym, historycznym, religijnym, psychologicznym etc. (informacja organizatorów)

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.