Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 07.11.2020
Added on: 13.09.2020

Filmy, seriale i streaming / konferencja online

Koło Naukowe Studentów Socjologii AGH oraz Fundacja "dzień dobry! kolektyw kultury" zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową pt. „Filmy, seriale i streaming w praktykach odbiorców oraz twórców kultury”, która odbędzie się zdalnie 7 listopada 2020 roku.


TERMINY:
 • do 16 października organizatorzy czekają na abstrakty przesłane poprzez formularz zgłoszeniowy (link: https://forms.gle/N4Nshp3RbwPNAtq56),
 • do 18 października organizatorzy poinformują o kwalifikacji bądź odrzuceniu referatu,
 • do 25 października zakwalifikowane osoby zostaną poproszone o przesłanie prezentacji oraz tekstów, stanowiących rozwinięcie tych prezentacji, o objętości do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (nie licząc ewentualnych ilustracji) – mowa tu o treściwym przedstawieniu wybranych problemów, stąd w miarę możliwości prosimy o ograniczenie przypisów,
 • do 31 października organizatorzy ułożą panele złożone z 4-5 osób, a następnie udostępnią program, prezentacje i teksty online; każda osoba będzie proszona o zapoznanie się z wszystkimi wystąpieniami ze swojego panelu i przygotowanie przynajmniej dwóch pytań/komentarzy do każdej z pozostałych osób biorących udział w tym panelu,
 • 7 listopada uczestnicy spotkają się zdalnie na konferencji, która będzie polegać na dyskusjach w udostępnionych przez organizatorów „pokojach” Google Meet (co wymaga posiadania konta Gmail) – podczas paneli nie odbędzie się prezentacja referatów, a wyłącznie dyskusja dotycząca wcześniej nadesłanych prezentacji i tekstów; czas trwania każdego panelu to około 60 minut (przy 4-5 osobach biorących czynny udział). Dyskusja będzie moderowana. Do wzięcia udziału w konferencji wymagany jest jedynie mikrofon – nie ma konieczności udostępniania obrazu z kamery internetowej. Każda osoba uczestnicząca w konferencji będzie mogła wziąć udział we wszystkich dyskusjach – nie tylko w swoim panelu,
 • tuż po konferencji zostaną wysłane zaświadczenia w wersji elektronicznej, a chwilę potem w wersji papierowej.
TEMATYKA KONFERENCJI:
W zakresie tematycznym konferencji mieszczą się referaty dotyczące szeroko pojętych społecznych i kulturowych aspektów filmów, seriali i streamingu.
Przykładowa lista proponowanych obszarów tematycznych:
 • praktyki związane z kulturą streamingu: od „netflix & chill” po binge-watching;
 • kultura fanowska i jej przejawy w dobie streamingu i internetu;
 • kategoria „spoileru” i jej dyskursy;
 • retro-obiegi: kolekcjonerstwo kaset VHS i płyt DVD jako zjawisko społeczne;
 • „stara TV to moja pasja” – oddolne archiwa w przestrzeni internetu;
 • filmy i seriale jako komentarz społeczny;
 • dla dzieci czy dla dorosłych? – podwójne kodowanie w filmach i serialach;
 • idee, wartości, polityka – między obrazem a konfliktem;
 • piractwo audiowizualne kiedyś i dziś;
 • obraz a kapitalizm – rynkowe i ekonomiczne aspekty filmów i seriali;
 • półprofesjonalny streaming i jego gatunki – kultura YouTube i Twitcha.
Do udziału w konferencji organizatorzy zapraszają osoby związane z socjologią, kulturoznawstwem, psychologią, filmoznawstwem, antropologią kulturową, naukami o mediach, naukami o sztuce, filologią, filozofią, ekonomią, pedagogiką, politologią, literaturoznawstwem oraz pozostałymi naukami humanistycznymi i społecznymi.

 

W celu zgłoszenia udziału należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny pod linkiem: https://forms.gle/N4Nshp3RbwPNAtq56


Opłata konferencyjna wynosi 99 zł i obejmuje udział w dyskusji konferencyjnej oraz wysyłkę papierowego zaświadczenia.
Informacja o numerze konta zostanie wysłana wybranym osobom po informacji o przyjęciu i zakwalifikowaniu zgłoszenia.
Faktury będą wystawiane na życzenie uczestników (należy wypełnić odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym).
 

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
16.10.2020
Application deadline for participants:
16.10.2020
Fee:
99 zł
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.