Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.09.2023
Added on: 30.07.2023

Grzeczność, dobre wychowanie. Teorie oraz praktyki / ogólnopolska konferencja naukowa

Type of the event:
Conference

Dobre wychowanie – jakkolwiek w danych czasach było interpretowane – stanowiło zazwyczaj elementarny model zachowań, jakich wymagano w kontaktach z innymi, korespondencji, relacjach służbowych, wobec klientów, osób stojących wyżej w społecznej hierarchii etc. Zmieniająca się dynamicznie rzeczywistosć wymagała dokonania się przemian, a istnienie social mediów, programy typu reality w dużej mierze w pływają na kształtowanie się kultury osobistej, grzeczność lub jej brak.

Ilustracja z materiałów Organizatora

Istnieje także pewne przyzwolenie na określone typy zachowań, lecz jednocześnie obowiązują wciąż pewne kodeksy, stosujące się choćby do sfery zawodowej, szkolnej czy akademickiej. O czynnikach wpływających na współczesnej pojęcie „grzeczności „ czy „dobrego wychowania”, a także o dawniejszych sposobach postrzegania tego, co w dobrym tonie warto porozmawiać konferencyjnie. Dlatego organizatorzy konferencji proponują np. takie zagadnienia, jak:

 • komunikacja werbalna;
 • savoir vivre;
 • internet;
 • media;
 • social media;
 • kultura szkolna;
 • kultura akademicka;
 • kultura urzędnicza;
 • relacje interpersonalne;
 • konflikty i agresja;
 • dawne i współczesne normy zachowań;
 • pedagogika
 • zjawiska negatywne i patologiczne;
 • epistolografia – tradycyjna oraz e-mailowa;
 • metody i techniki marketingowo-sprzedażowe;
 • relacja usługodawca a klient;
 • normy sąsiedzkie;
 • język i mowa;
 • polityka;
 • programy reality;
 • modele zachowań w firmach, korporacjach etc.;
 • pojęcie dobrego wychowania/ grzeczności – dawniej i współcześnie;
 • kultura – przykłady filmowe, serialowe, literackie etc.;
 • niepokorni;
 • kultura osobista;
 • zachowania przy stole etc.;
 • zachowania w instytucjach publicznych;
 • podręczniki dobrego wychowania na przestrzeni dziejów;

Oczywiście organizatorzy zapraszają do proponowania własnych interpretacji, do przesyłania abstraktów, których problematyka nie została wymieniona w powyższym zestawieniu.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres: grzecznosc.ekonferencja@gmail.com mija 13 września 2023 roku. Na podany adres należy przesłać:

 • abstrakt (max. 600 słów);
 • aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy
 • numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 200 PLN. Organizatorzy przewidują publikację w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopisma (w zależności od liczby artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej: www.grzecznoscekonferencja.wordpress.com

Komitet Organizacyjny:

dr hab. Ksenia Olkusz (Ośrodek Badawczy Facta Ficta),  dr Renata Iwicka (Uniwersytet Jagielloński), dr Barbara Stelingowska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach),  mgr Joanna Brońka (Ośrodek Badawczy Facta Ficta), mgr Kinga Kamińska (Ośrodek Badawczy Facta Ficta)

(Informacja nadesłana przez Organizatorów)

Information

Address:
wydarzenie online
Application deadline for speakers:
13.09.2023
Fee:
200 zł
Added on:
30 July 2023; 12:29 (Mariola Wilczak)
Edited on:
30 July 2023; 12:29 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.