Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.12.2021 g.10:00 - 19.12.2021 g.15:00
Added on: 30.11.2021

Homo agens Stanisława Vincenza

„Homo agens Stanisława Vincenza” jest hasłem wywoławczym, które zostało zainspirowane współczesnym doświadczeniem pandemii jako czasu wymagającego działania. Dystans społeczny, izolacja i lockdown stały się udziałem większości ludzi na świecie, a jednocześnie wszyscy byliśmy i jesteśmy świadkami spektakularnej i poruszającej aktywności jednostek, grup zawodowych i społeczeństw.

Co zapamiętamy z tych przeciągających się miesięcy zarazy? Czego się dowiemy o sobie i ludzkich wspólnotach?

Czy dzięki pandemii możemy inaczej spojrzeć na doświadczenia naszych przodków oraz Innych – w przeszłości lub w teraźniejszości dziejącej się lub wypartej/wypchniętej poza horyzont naszej egzystencji? Ile z aury zarazy potrafimy dostrzec w wojnie, czystkach etnicznych, emigracji, uwięzieniu i wykluczeniu?                                                 

W głównym kręgu naszych zainteresowań pozostaje biografia oraz spuścizna pisarska i myślowa Stanisława Vincenza – autora i filozofa wiążącego pojęcie wolności z działaniem.

Proponujemy ukierunkowaną, choć przecież niezawężoną, lekturę Połoniny, Powojennych perypetii Sokratesa, Dialogów z Sowietami, esejów, brulionów i korespondencji, aby usłyszeć raz jeszcze głos Vincenza, który był świadkiem i uczestnikiem kilku dziejowych przełomów i dramatycznych procesów społecznych: rewolucji przemysłowej w Karpatach Wschodnich, narodzin nacjonalizmu niszczącego tkankę wspólnot lokalnych, obu wojen światowych, Zagłady, emigracji i osamotnienia. Czy spójność tego pisarstwa potwierdza się w sferze programu etycznego wpisanego w dokumenty życia osobistego i literacką fikcję? Dokąd sięgają korzenie Vincenzowskiego imperatywu działania i czym się kieruje jego homo agens? Co jest istotą „słowa dla świata” wpisanego w wielokulturową i wielojęzyczną tetralogię huculską?

Współorganizatorzy

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP), Interdyscyplinarny Ośrodek Studiów Polskich Uniwersytetu w Hajfie (UH), Ogólnoukraińskie Forum Demokratyczne (Kijów), Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie (PUNO)

Rada Naukowa Konferencji

dr Dorota Burda-Fischer (Uniwersytet w Hajfie,UH), dr hab. Jan A. Choroszy (Uniwersytet Wrocławski, UWr), prof. dr Michael Fleming (Polski Uniwersytet na Obczyźnie w Londynie, PUNO), dr Justyna Gorzkowicz (Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie, ZPPnO i PUNO), prof. dr hab. Józef Olejniczak (Uniwersytet Śląski, UŚ), prof. dr hab. Mirosława Ołdakowska-Kuflowa ( Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL), dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński, UJ), dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP w Poznaniu (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu, UAP)

 

I DZIEŃ KONFERENCJI — SOBOTA 18 GRUDNIA 2021

DAY 1 OF THE CONFERENCE — SATURDAY 18 DECEMBER 2021

10.00 uroczyste otwarcie konferencji / Official Opening of the Conference

przywitanie gości / Opening ceremony:
prof. Włodzimierz Mier-Jędrzejowicz — Rektor Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie w Londynie Rector of the Polish University Abroad in London, Regina Wasiak-Taylor — Prezes Związku Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie / President of the Union of Polish Writers Abroad in London, dr hab. Izabela Kowalczyk, prof. UAP — Dziekan Wydziału Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu / Dean of the Faculty of Art Education and Curatorial Studies at the University of the Arts in Poznan, dr hab. Arkadiusz Lewicki, prof. UWr — Dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego Dean of the Faculty of Letters at the Wroclaw University, prof. Marcos Sielber — Kierownik Interdyscyplinarnego Ośrodka Studiów Polskich Uniwersytetu w Hajfie / Head of the Interdisciplinary Unit for Polish Studies at the University of Haifa

10.30 strumień pierwszy / First Panel
prowadzenie / Chair: Regina Wasiak-Taylor

 • Mirosława Ołdakowska-Kuflowa ~ Homo agens czy homo meditans? / Homo Agens or Homo Meditans?
 • Agata Brajerska-Mazur ~ Norwid w tłumaczeniu Stanisława Vincenza / Norwid translated by Stanislaw Vincenz

11.30 strumień drugi / Second Panel
prowadzenie / Chair: Jan A. Choroszy

 • Stanisław Obirek ~ Stanisław Vincenz czyta Platona / Stanislaw Vincenz reads Plato
 • Jacek Hajduk ~ Grecka mądrość Stanisława Vincenza / The Greek wisdom of Stanislaw Vincenz
 • Justyna Gorzkowicz ~ Vincenz — pedagog / Vincenz — pedagogue

13.00 przerwa / Break

13.30 strumień trzeci / Third Panel
prowadzenie / Chair: Dorota Burda-Fischer

 • Adam Wierciński ~ Vincenzowskie pożegnanie Lwowa / Vincenz’s farewell to Lviv
 • Csaba G. Kiss ~ O Vincenzie w Nógrádverőce (1941—1946) / On Vincenz in Nógrádverőka (1941—1946)
 • Rafał Habielski ~ Nieoczywistość. Stanisław Vincenz i Jerzy Giedroyc / Unobviousness. Stanislaw Vincenz and Jerzy Giedroyc
 • Regina Wasiak-Taylor ~ Londyn Vincenza / Vincenz’s London

15.30 strumień czwarty / Fourth Panel
prowadzenie / Chair: Jakub Żmidziński

 • Włodzimierz Próchnicki ~ Czego nauczył mnie Vincenz? Miłoszowe spojrzenie na Stanisława Vincenza / What did Vincenz teach me? Miloszʼs view on Stanislaw Vincenz
 • Dorota Burda-Fischer ~ Vincenz i Miłosz: dwugłos pamięci o Żydach z Kołomyi / Vincenz and Milosz: two voices of memory about the Jews of Kolomyia

16.30 strumień piąty / Fifth Panel
prowadzenie / Chair: Justyna Gorzkowicz

 • Alfred Wierzbicki ~ Vincenz o humanizmie Gandhiego / Vincenz on Gandhi’s humanism
 • Jakub Żmidziński ~ Gandhi Vincenza / Vincenz’s Gandhi

zakończenie pierwszego dnia / Closing of the First Day of the Conference

 

II DZIEŃ KONFERENCJI — NIEDZIELA 19 GRUDNIA 2021

DAY 2 OF THE CONFERENCE — SUNDAY 19 DECEMBER 2021

 

10.00 strumień szósty / Sixth Panel
prowadzenie / Chair: Jan A. Choroszy

 • Alois Woldan ~ Watah doskonały Vincenza na tle tekstu huculskiego / Vincenz’s Watah doskonaly against the background of the Hutsul text
 • Iwona Matuszkiewicz ~ „Pasterze bycia” w tetralogii Vincenza / "Shepherds of being" in Vincenz’s tetralogy
 • Ewa Serafin ~ Mulier agendi w Połoninie Stanisława Vincenza / Mulier Agendi in Stanislaw Vincenz’s On the High Uplands

11.30 strumień siódmy / Seventh Panel
prowadzenie / Chair: Dorota Burda-Fischer

 • Jaryna Jasynewycz ~ Promocja dziedzictwa Vincenza na Ukrainie / The promotion of Vincenz’s legacy in Ukraine
 • Marija Górska ~ Film „Na wysokiej połoninie”: koprodukcja polsko-ukraińska / The film "On the High Uplands": a Polish-Ukrainian co-production
 • Inicjatywy Vincenzowskie na Ukrainie / Vincenzian initiatives in Ukraine ~ realizacja / dir. Marija Górska, TV Espresso
 • Małgorzata Witkowska ~ O digitalizacji wystawy Vincenzowskiej w Londynie On the digitisation of the Vincenz exhibition in London

13.30 strumień ósmy / Eighth Panel
prowadzenie / Chair: Regina Wasiak-Taylor

 • Sławomir Koper ~ Huculszczyzna wczoraj i dzisiaj / The Hutsul Region yesterday and today
 • Anna de Vincenz ~ W strumieniu mojej pamięci / In the stream of my memory
 • Jan A. Choroszy ~ Kilka wariacji na temat wiary w siłę ducha / Several variations on faith in the power of spirit

15.00 zamknięcie i podsumowanie konferencji / Closing and Summing-up of the Conference

 

Komitet Organizacyjny

dr Dorota Burda-Fischer (UH), dr hab. Jan A. Choroszy (UWr), dr Justyna Gorzkowicz (ZPPnO i PUNO), Regina Wasiak-Taylor (Prezes ZPPnO), dr hab. Jakub Żmidziński, prof. UAP w Poznaniu (UAP)

Sekretariat i Zespół Realizacyjny

dr Teresa Folga-Naidoo (PUNO), Adrian Ligęza (PUNO), Jarosław Solecki (PUNO), Małgorzata Witkowska (PUNO)

PROGRAM KONFERENCJI W FORMACIE PDF DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKU

Information

Added on:
30 November 2021; 19:01 (Justyna Gorzkowicz)
Edited on:
30 November 2021; 20:57 (Piotr Bordzoł)

Related to the event


See also

21.08.2021

Call for papers: Homo agens STANISŁAWA VINCENZA

Związek Pisarzy Polskich na Obczyźnie w Londynie (ZPPnO), Uniwersytet w Hajfie (UH), Instytut Filologii Polskiej i Wydział Filologiczny Uniwersytetu Wrocławskiego (UWr), Wydział Edukacji Artystycznej i Kuratorstwa Uniwersytetu Artystycznego im. Magdaleny Abakanowicz w Poznaniu (UAP), Towarzystwo Karpackie (Warszawa) oraz współorganizator Instytut Kultury Europejskiej Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie im. Ignacego Jana Paderewskiego w Londynie (PUNO) serdecznie zapraszają badaczy spuścizny literackiej i czytelników dzieł Stanisława Vincenza do zgłaszania swoich wystąpień  w londyńskiej międzynarowej konferencji naukowej, która odbędzie się w systemie online 18–19 grudnia 2021.  

01.11.2020

Our Everyday Identity – International Interdyscyplinary Conference

Institute of European Culture and the Department of Social Sciences of the Polish University Abroad in London (PUNO) with the Institute of Painting and Artistic Education of the Pedagogical University in Krakow (UP) invite you to submit your proposals. The aim of the conference is to explore various perspectives on identity issues (including "mobile and multicultural identities") in the context of an interdisciplinary approach. Inclusive of the national minorities' optics, the dimension of empirical and theoretical work in the ways of expressing identity in the everyday life of emigrants will be additionally emphasized. In order to meet the challenges of topographizing the term of "identity", conference organizers divided it into 5 contractual thematic panels, creating an opportunity to contribute to the event for the representatives of various disciplines. Conference Panels: 1. The Identity Expressed by the Creative Act 2. Personal Identity 3. Non-Heteronormative Identity 4. Collective Identity 5. Multicultural Identity Speech proposals will be accepted through submitted forms. Please note: You can apply only to one panel. More information about the panels: https://clacu.puno.edu.pl/conference-our-everyday-identity Individual conference panels which correspond with five creative perspectives undertaken by academic artists from the Institute of Painting at the Pedagogical University of Krakow. Submission Form: English  

01.12.2020

Our Everyday Identity /International Conference

Institute of European Culture and the Faculty of Social Sciences of the Ignacy Jan Paderewski University of Poland in London with the Institute of Painting and Artistic Education of the Pedagogical University of the National Commission in Cracow have the honour to invite you to International Interdisciplinary Conference

17.02.2019

Polacy w Odessie i na ukraińskim wybrzeżu Morza Czarnego. Historia - dziedzictwo - współistnienie wielokulturowej wspólnoty miasta

Jest to już IV wspólnie zorganizowana przez środowisko odeskich i białostockich badaczy konferencja naukowa. Tradycją spotkań naukowych w Odessie jest poznawanie dziejów, kultury miasta, udział w spektaklach słynnej Opery Odeskiej.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.