Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 05.10.2016 - 07.10.2016
Added on: 01.09.2016

I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji

Type of the event:
Conference
City or town:
Kielce

Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego, we współpracy z uczelniami, szkołami, kuratoriami, licznymi instytucjami,  organizacjami rządowymi i samorządowymi, ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w wyjątkowym projekcie.

I Europejskie Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji to kongres poświęcony najnowszym trendom i kierunkom rozwoju edukacji oraz modernizacji infrastruktury przedszkoli, szkół i uczelni, tak by były w stanie wyjść naprzeciw obecnym i przyszłym wyzwaniom 21. wieku. Innowacyjne metody kształcenia, wykorzystanie najnowszych mediów i narzędzi pracy, edukacja w chmurze oraz zmieniające się podejście do procesu edukacji – to wszystko stwarza nowe warunki oraz wyzwania dla rozwoju systemu kształcenia. Nowoczesna edukacja to nie tylko nowe narzędzia pracy związane z rozwojem technologii informatycznych, ale również nowe podejście do architektury oraz wyposażenia, rozbudowana i zaawansowana sieć teletechniczna, która powinna stać się rzeczywistością w każdej szkole, inteligentne rozwiązania automatyki budynkowej, innowacyjne materiały i projekty budowlane pozwalające na kształcenie w warunkach poprawiających efektywność i komfort nauki. Dziś nikt już nie bagatelizuje roli jaką odgrywa prawidłowe, zaprojektowane w oparciu o fachową wiedzę i badania, oświetlenie klasy czy sali wykładowej. Każdy nauczyciel i szkoleniowiec wie jak ważna jest właściwa akustyka pomieszczenia, w którym odbywają się zajęcia. Bezpieczeństwo i komfort, nad którymi czuwają dziesiątki systemów i rozwiązań, to warunki niezbędne prawidłowego funkcjonowania każdej szkoły, uczelni, ale też centrum szkoleniowego i obiektu konferencyjno-eventowego. Nowoczesne przedszkole, plac zabaw i centrum rekreacyjno-sportowe to miejsca wymagające zastosowania najbardziej zaawansowanych i sprawdzonych rozwiązań architektonicznych i technicznych. W edukacji 21. wieku technologie odgrywają i będą odgrywać coraz ważniejszą rolę, a innowacyjne podejście do procesu kształcenia jest podstawą sukcesu cywilizacyjnego nowoczesnego społeczeństwa.

Forum to również miejsce kreowania idei i wyznaczania celów, takim jakimi są choćby zmiany w systemie oświatowym wymagane do realizacji nowoczesnego modelu kształcenia dla nowych pokoleń młodzieży i dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Forum i towarzyszący mu I Salon Nowoczesnych Technologii i Wyposażenia dla Edukacji to miejsce spotkania ekspertów i profesjonalistów branży edukacyjnej, okazja do poznania najnowszych technologii, rozwiązań i narzędzi wspierających nowoczesną edukację, a także miejsce dla konfrontacji różnych opinii oraz znalezienia wspólnej platformy dla wymiany doświadczeń europejskich liderów nowoczesnej myśli edukacyjnej.

W ramach forum EFNTIE wystąpią wybitni specjaliści z dziedziny technologii, naukowcy i eksperci, którzy na co dzień zajmują się wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań i systemów, a także przedstawiciele administracji publicznej oraz samorządowej. Uczestnikami Forum będą przedstawiciele kuratoriów, szkół, ośrodków akademickich, administracji samorządowej i instytucji edukacyjnych z kraju i zagranicy.

Zapraszamy do udziału

 • Kuratorów oświaty i przedstawicieli administracji rządowej
 • Dyrektorów szkół, uczelni i wszelkiego typu placówek edukacyjnych
 • Nauczycieli i wykładowców
 • Pracowników administracji odpowiedzialnych za inwestycje i utrzymanie obiektów
 • Przedstawicieli władz lokalnych
 • Ekspertów od nowoczesnych technologii i metod nauczania
 • Przedstawicieli bibliotek i centrów edukacyjnych
 • Ekspertów od rynku pracy i kształcenia zawodowego
 • Firmy oferujące rozwiązania dla edukacji oraz dla nowoczesnych obiektów
 • Producentów i integratorów systemów
 • Architektów i Projektantów
 • Przedstawicieli fundacji i stowarzyszeń zajmujących się nowoczesną edukacją i społeczeństwem informacyjnym
 • …wszystkich zainteresowanych nowoczesnymi technologiami i naszą przyszłością
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.