Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 25.11.2022 g.09:00 - 25.11.2022 g.18:00
Added on: 04.11.2022

I Spotkanie Literaturoznawcze (UWM w Olsztynie)

Type of the event:
Symposium
City or town:
Olsztyn

Zapraszamy do wzięcia udziału w I Spotkaniu Literaturoznawców, które odbędzie się 25 listopada 2022 roku. Głównym celem seminarium jest zarówno integracja społeczności akademickiej, jak też wymiana doświadczeń naukowych oraz inicjowanie wspólnych i międzyfilologicznych projektów badawczych.

Sympozjum odbędzie się w języku polskim. Tematy wystąpień dotyczyć będą własnego rozwoju naukowego, aktualnie prowadzonych i planowanych zadań badawczych w zakresie zarówno literaturoznawstwa, jak też nauk o kulturze i religii. 

Spotkanie zakończy debata nad przyszłością literaturoznawstwa i kulturoznawstwa w czasie kryzysu humanistyki, ze szczególnym uwzględnieniem przyszłości dyscypliny literaturoznawstwo na UWM w Olsztynie. Dyskusja obejmie kwestie roli literatury i literaturoznawstwa w obliczu zmian edukacyjnych i społecznych, a także przedkładania rezultatów ekonomicznych nad praktykowanie humanistyki. Chcemy odpowiedzieć na pytania o stan, kondycję i możliwości rozwoju naszej dyscypliny i jej pokrewnych. Jakie zadania, projekty badawcze, obszary refleksji, techniki i metody literaturoznawcze wydają się być właściwe i najbardziej skuteczne naukowo? Przed jakimi nowymi problemami stają literaturoznawcy i kulturoznawcy we współczesnej złożonej sytuacji kryzysowej?

PROGRAM

9.00-9.20 powitanie – Dyrektor Instytutu Literaturoznawstwa, prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski
9.20-9.35 referat wprowadzający – dr hab. Sławomir Studniarz: Literaturoznawstwo wobec zagrożeń dla współczesnego świata
9.35-9.50 dr hab. Iwona Maciejewska, prof. UWM: Charakterystyka projektu badawczego z Narodowego Programu
Rozwoju Humanistyki pt. „Źródła do dziejów Czapskich w XVIII wieku. Egodokumenty członków rodziny wojewody pomorskiego
Piotra Jana (1685–1736) – opracowanie filologiczno-historyczne i edycja”
9.50-10.05 dr Dorota Gładkowska: Architektura tekstu a strategie komunikacyjne w angielskiej poezji XVI i XVII wieku – analiza w perspektywie interdyscyplinarnej
10.05-10.20 dr Sabina Kowalczyk: W kręgu dawnych wierzeń, staropolszczyzny i kobiecej autobiografii
10.20-10.35 dr Alina Kuzborska: Badania nad wielokulturową literaturą byłych Prus Wschodnich
10.35-10.50 dr Anna Jarmuszkiewicz: Wokół dziedzictwa: recepcja, spuścizna zamknięta w archiwach
10.50-11.20 przerwa kawowa
11.20-11.35 prof. dr hab. Zbigniew Chojnowski: Mazurzy pruscy sami o sobie
11.35-11.50 dr Renata Trejnowska-Supranowicz: Literatura regionalna
11.50-12.05 dr Dominika Kotuła: Narracje peryferyjne i tożsamości maladyczne
12.05-12.20 prof. dr hab. Iryna Betko: Intymna biografia Tarasa Szewczenki jako problem badawczy
12.20-12.35 dr Anna Kwiatkowska: Struktura narracyjna opowiadań Katherine Mansfield – ujęcie intermedialne oraz interdyscyplinarne
12.35-12.50 prof. dr hab. Beata Tarnowska: Obraz żywiołów (wiatru, wody i ziemi) w perspektywie komparatystycznej
12.50-13.05 dr Halszka Leleń: George Mackay Brown i jego problematyczne miejsce w szkockim i brytyjskim kanonie, czyli o tym, czy literatura peryferii ma jakieś szanse
13.05-13.20 mgr Tomasz Jacheć: Mit, monomit i monomit amerykański w XXI wieku
13.20-14.20 przerwa obiadowa (Centrum Konferencyjne UWM)
14.20-14.35 Prof. dr hab. Iwona Anna Ndiaye (online): Badania emigrantologiczne w slawistyce światowej. Stan obecny i perspektywy rozwoju
14.35-14.50 dr Izabella Siemianowska: Wybrane aspekty prozy „trzeciej fali” emigracji rosyjskiej
14.50-15.05 dr Radosław Supranowicz: Polsko-niemieckie sąsiedztwo w kontekście doświadczeń XX wieku oraz jej recepcja w Polsce i w Niemczech
15.05-15.20 dr Irena Chowańska-Szczurowska: Życie i twórczość Janki Sipakowa
15.20-15.35 dr hab. Ewa Szczepkowska: Słuchowiska radiowe Włodzimierza Odojewskiego
15.35-15.50 dr Olga Letka-Spychała: Mapy (geo)graficzne w twórczości Vladimira Nabokova
15.50-16.20 przerwa

16.20-16.35 dr Anna Krawczyk-Łaskarzewska: Telewizja w epoce algorytmocenu: determinizm, symulacja i ezoteryka w serialu „Devs” (2020) Alex Garlanda
16.35-16.50 dr hab. Joanna Chłosta-Zielonka, prof. UWM: Tematy, gatunki i funkcje polskiej literatury najnowszej
16.50-17.05 dr hab. Bernadetta Darska, prof. UWM: Literatura jako głos w sprawie współczesności
17.05-17.20 dr Piotr Przytuła: Fantastyka naukowa jako laboratorium antropologiczne. Na przykładzie działalności literackiej i publicystycznej Jacka Dukaja
17.20-17.35 dr Barbara Sapała: Dziedzictwo kulturowe we współczesnej polsko-niemieckojęzycznej literaturze dziecięcej. Literatura postpamięci
17.35-17.50 dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM: Znienawidzona, umiłowana Ameryka. Obraz USA w literaturze austriackiej od połowy XIX do 1933 roku
17.50 podsumowanie
od 18.30 kolacja w restauracji „Tafla” (Olsztyn, ul. Jana Heweliusza 28)

Pomysłodawca i organizator: dr hab. Aneta Jachimowicz, prof. UWM

Wydział Humanistyczny – Instytut Literaturoznawstwa UWM w Olsztynie

http://wh.uwm.edu.pl/instytut-literaturoznawstwa

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Added on:
4 November 2022; 22:40 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
10 November 2022; 21:58 (Grzegorz Igliński)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.