Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 16.05.2024 - 17.05.2024
Added on: 25.03.2024

Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji. VIII. Leksyka i gramatyka

Type of the event:
Conference
City or town:
Olsztyn

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w ósmej edycji konferencji: "Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji", która odbędzie się 16 i 17 maja 2024 roku w Olsztynie.

Proponujemy, by motywem przewodnim rozważań były cechy świadczące o dwuklasowości języka – leksyka i gramatyka.
Takie ujęcie problemu pozwoli między innymi na uruchomienie perspektyw badawczych skupiających się zarówno na słownictwie w różnych jego aspektach, jak i na zjawiskach gramatycznych sytuujących się na różnych poziomach opisu języka.

Szczegółowe informacje o konferencji znajdą Państwo w zaproszeniu.
Zgłoszenia prosimy przesyłać do 15 marca 2024 roku na adres: katarzyna.witkowska@uwm.edu.pl

Komitet Organizacyjny Konferencji

prof. dr hab. Mariusz Rutkowski
dr hab. Mariola Wołk, prof. UWM
dr hab. Iza Matusiak-Kempa, prof. UWM
dr hab. Iwona Kosek, prof. UWM
dr Katarzyna Witkowska

Information

Address:
Wydział Humanistyczny UWM w Olsztynie, ul. K. Obitza 1, 10-725 Olsztyn
Application deadline for speakers:
15.03.2024
Added on:
25 March 2024; 10:42 (Grzegorz Igliński)
Edited on:
10 April 2024; 14:10 (Mariola Wilczak)

See also

23.03.2022

Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pt. „Gwara jako medium kulturowe. Historia i współczesność”, organizowanej przez Zakład Dialektologii Polskiej i Logopedii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Polską Akademię Nauk Oddział w Łodzi w dniach 21-22 września 2022 r. Jest to trzecie spotkanie z cyklu „Język – region – kultura”.

05.07.2016

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Urszuli Anny Pawlickiej "Literatura i nowe media. Teoria i praktyka"

INSTYTUT POLONISTYKI I LOGOPEDII UWM w Olsztynie 

03.08.2018

Oblicza polskiego patriotyzmu. Literatura – kultura – język (od czasów najdawniejszych do współczesności)

W roku 2018 przypada setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.  Zaowocowała ona szeregiem dyskusji, spotkań i konferencji naukowych na temat znaczenia tej doniosłej daty dla kształtowania się postaw patriotycznych w polskim społeczeństwie w różnych okresach historycznych. Olsztyńskie środowisko polonistyczne pragnie także zaznaczyć swoją obecność w tej debacie. 

30.03.2016

W kręgu dawnej polszczyzny II

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny II, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co dwa lata.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.