Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 16.11.2015 - 17.11.2015
Added on: 14.10.2015

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu "Literatura i język w świecie ponowoczesnym. Ludyczność w języku i literaturze"

Type of the event:
Conference
City or town:
Gorzów Wielkopolski

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Jakuba z Paradyża
w Gorzowie Wielkopolskim
 
serdecznie zaprasza do udziału
w III Ogólnopolskiej Konferencji
z cyklu
Literatura i język w świecie ponowoczesnym,
która odbędzie się w dniach 16-17 listopada 2015 r.
 
Szanowni Państwo!
Dynamiczny rozwój nowych technologii łączy się z wyjątkowo szybkimi zmianami w kulturze, przekształca utrwalone systemy wartości oraz przyczynia się do modyfikacji tradycyjnego stylu życia. Zabawa przestaje być aktywnością zastrzeżoną dla wieku dziecięcego, coraz częściej uzyskując status wartości. Czy oznacza to, że homo ludens zastępuje homo sapiens?
Nasze tegoroczne spotkanie organizujemy pod hasłem
"Ludyczność w języku i literaturze",
by podjąć próbę odpowiedzi na to pytanie oraz przyjrzeć się zjawiskom świadczącym o narastającej i jednocześnie powszedniejącej karnawalizacji współczesnej kultury.
Nasze zaproszenie kierujemy przede wszystkim do badaczy zainteresowanych następującymi zagadnieniami:
- gry komputerowe w badaniach literaturoznawczych i językoznawczych,
- gry komputerowe jako inspiracja dla literatury i filmu,
- ludyczne przeobrażenia tradycyjnych motywów i wątków literackich w nowych
mediach,
- fan fiction jako zabawa tekstem,
- gry językowe we współczesnej polszczyźnie (np. tekstach literackich, reklamie,
komunikacji sieciowej, dowcipach, nazwach towarowych),
- gry z estetyką, kulturą, tabu, tradycją, prawdą i innymi wartościami, etc.,
- gry nadawczo-odbiorcze w nowych gatunkach medialnych,
- obraz zabawy w literaturze najnowszej,
- karnawalizacja życia politycznego,
- rola zabaw i gier w procesie dydaktycznym.
 
Uwzględniając różnorodność ponowoczesności, jej niedefiniowalność wynikającą z wielości idei, punktów widzenia i metod badawczych, zakładamy możliwość zgłoszenia innych tematów ukazujących wielość zjawisk językowych i literackich w świecie ponowoczesnym.
Planowany czas poszczególnych wystąpień to 20 minut. Zwieńczeniem konferencji będzie publikacja referatów w formie recenzowanej monografii. Prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających tytuł wystąpienia, imię i nazwisko oraz afiliację autora do 26 października 2015 r. na adres: aniekrewicz@pwsz.pl lub leksem1@wp.pl .
Opłatę konferencyjną w wysokości 350 zł, obejmującą zakwaterowanie, wyżywienie oraz dofinansowanie publikacji, należy wnieść do 31 października. Numer konta i wszelkie dodatkowe informacje prześlemy w późniejszym terminie osobom zainteresowanym udziałem w konferencji.
 

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.