Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 01.02.2023 - 03.02.2023
Added on: 21.11.2022

Improving Discovery and Collaboration in Open Science

Type of the event:
Conference
City or town:
Bonn

Szanowni Państwo,

zapraszamy na międzynarodową konferencję „Improving Discovery and Collaboration in Open Science”, podsumowującą projekt TRIPLE, która odbędzie się 1-3 lutego 2023 r., w Bonn (Niemcy).

plakat konferencji Improving Discovery and Collaboration in Open Science

Od 2019 roku projekt TRIPLE rozwija wielojęzyczną platformę GoTriple, której celem jest ułatwienie badań interdyscyplinarnych i wspieranie współpracy między badaczkami i badaczami z różnych krajów. Platforma zapewnia użytkownikom centralny punkt dostępu do przeglądania, wyszukiwania i ponownego wykorzystywania materiałów z zakresu nauk humanistycznych i społecznych (HS) na poziomie europejskim (dane i publikacje, profile badaczy, projekty). Dane są automatycznie i stale agregowane przy aktywnym wsparciu słownika haseł przedmiotowych i słów kluczowych w 11 językach.

GoTriple jest odpowiedzią na pilne wyzwania, przed którymi stoją nauki społeczne i humanistyczne: dane i wyniki badań są rozproszone pomiędzy różnymi dyscyplinami, językami, katalogami i repozytoriami, a komunikacja i współpraca - zarówno między naukowcami, przedsiębiorstwami, jak i obywatelami - jest utrudniona. Poprzez udostępnienie wielojęzycznego słownika i otwartego API do wzbogacania danych, serwis ma na celu zmniejszenie, a docelowo zniesienie granic, które oddzielają od siebie dyscypliny i badaczy.

GoTriple jest częścią katalogu EOSC zasilanego przez infrastrukturę badawczą OPERAS. Platforma zwiększy widoczność wyników HS i poprawi ich wpływ.

Konferencja TRIPLE skupi się na potencjale, wyzwaniach i możliwościach dla otwartej nauki w obszarze HS, jak również w innych dyscyplinach.

Zapraszamy do przesyłania abstraktów do 20-minutowych prezentacji i 90-minutowych warsztatów, dotyczących tematów:

  • Innowacje i innowacyjne usługi w HS
  • Wielojęzyczność w HS
  • (Crowd)funding w otwartej nauce
  • Zrównoważony rozwój, infrastruktury badawcze i otwarta nauka
  • Międzynarodowa i interdyscyplinarna współpraca
  • Metadane i jakość danych

Abstrakty (max. 250 słów wraz z krótką notką biograficzną) należy zgłaszać poprzez stronę https://triple2023.sciencesconf.org/submission/submit do 30 listopada.

Szczegółowe informacje na temat konferencji: https://project.gotriple.eu/events/triple-international-conference-2023/.

W razie pytań prosimy o kontakt z zespołem TRIPLE pod adresem triple@operas-eu.org.

Z wyrazami szacunku
Zespół Otwartej Nauki Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

Information

Application deadline for speakers:
30.11.2022
Added on:
21 November 2022; 16:48 (Mariola Wilczak)
Edited on:
21 November 2022; 16:51 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.