Polish Studies Newsletter
Date of the event: 17.06.2021 g.10:00 - 17.06.2021 g.13:00
Added on: 27.05.2021

OPERAS-PL - komunikacja w humanistyce i naukach społecznych

Type of the event:
Meeting

Centrum Humanistyki Cyfrowej zaprasza na spotkanie “OPERAS-PL - komunikacja w humanistyce i naukach społecznych”, na którym zainauguruje polską odsłonę OPERAS, czyli inicjatywy dla rozwoju infrastruktury badawczej w humanistyce i w naukach społecznych.

Razem z naszymi gośćmi i uczestnikami spotkania omówimy wyzwania, jakie stoją przed naukami HS w obszarze transformacji cyfrowej oraz zaprezentujemy cele, jakie w związku z sytuacją humanistyki i nauk społecznych w tym obszarze stawia sobie OPERAS-PL. 

W pierwszej części spotkania dr Anna Wałek (PG) i prof. Stanisław Filipowicz (Wiceprezes PAN) omówią wyzwania i potrzeby polskiej społeczności SSH w zakresie mandatów i polityk otwartego dostępu, publikowania w otwartym dostępie oraz innych aspektów komunikacji cyfrowej. Po tych wystąpieniach przedstawiciel OPERAS  zaprezentuje cele i działania sieci. W formie komentarza do tych prezentacji członek naszego zespołu, dr Magdalena Wnuk, podsumuje wyniki ostatniego badania OPERAS Landscape Study na temat stosunku europejskich naukowców do publikowania w wolnym dostępie, przyglądając się bliżej polskim respondentom. Na koniec zespół OPERAS-PL: dr Maciej Maryl, Marta Błaszczyńska i Mateusz Franczak przedstawią cele OPERAS-PL na najbliższe trzy lata. 

Celem drugiej części spotkania jest zaangażowanie uczestników w dyskusję o potrzebach środowiska nauk HS w Polsce. Chcemy zebrać od uczestników jak najwięcej inspiracji, pomysłów i uwag. Warsztaty będą miały formę ustrukturyzowanej dyskusji (lub grupy fokusowej), podczas której poruszone zostaną główne problemy komunikacji naukowej, takie jak: publikowanie monografii w otwartym dostępie, udostępnianie danych badawczych oraz bibliometria i ewaluacja.

Szczegółowa agenda spotkania już wkrótce na stronie wydarzenia.

Link do Zoom wydarzenia wyślemy drogą mailową na adres podany w formularzu rejestracyjnym.

Nasza inicjatywa jest częścią europejskiego konsorcjum OPERAS, zrzeszającego 58 instytucji z 17 krajów. Celem OPERAS jest rozwój e-infrastruktury i wspieranie transformacji cyfrowej w naukach HS. W odpowiedzi na potrzeby badaczy, uczelni, bibliotek, wydawców i grantodawców Konsorcjum rozwija własne cyfrowe usługi i narzędzia, takie jak platforma GOTRIPLE łącząca istniejące zasoby informacji naukowej z całej Europy czy Certification, służąca kontroli jakości publikacji w open access.

Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN

 

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
27 May 2021; 15:00 (Mariola Wilczak)
Edited on:
25 June 2021; 11:10 (Mariola Wilczak)

See also

20.10.2020

OPERAS Conference “Opening up Social Sciences and Humanities in Europe: From Promises to Reality”

The OPERAS conference aims at being a discussion hub in which different players such as researchers, decision makers, publishers and librarians e.g. can share and compare their take on the current scholarly communication system and their vision for a sustainable future.  

21.09.2019

The Project OPERAS-P - The Kick-Off Meeting

The project OPERAS-P will be funded by the European Commission in the Horizon 2020 framework for 24 month with approximately 2 million Euros. OPERAS-P (Open Scholarly Communication in the European Research Area for Social Sciences and Humanities – Preparation) project will support the development of OPERAS, the European Research infrastructure for open scholarly communication in the Social Sciences and Humanities (SSH).

18.10.2021

Jak podjąć współpracę interdyscyplinarną z naukami humanistycznymi i społecznymi: rekomendacje dla badaczy i instytucji

Humanistyka i nauki społeczne stanowią nieodzowny komponent inter- i transdycysplinarnych badań naukowych. Komisja Europejska podkreśla ich szczególną rolę w misjach Unii Europejskiej. W wielu konkursach z programu Horyzont Europa należy uwzględnić i opisać rolę nauk HS w projekcie, nawet jeśli dotyczy on innych dziedzin. W polskiej nauce, w ramach III kryterium ewaluacji próbujemy wykazać wpływ społeczny nauk HS, który często jest mniej bezpośredni i trudniej uchwytny, niż w przypadku nauk ścisłych

15.02.2021

Konferencja OPERAS “The Future of Scholarly Communication”

Konferencja “The Future of Scholarly Communication”, organizowana przez międzynarodowe konsorcjum OPERAS, odbędzie się online w dniach 24-26 lutego 2021 i będzie poświęcona omówieniu wyników badań podjętych w ramach grupy roboczej WP6 (Innovation) projektu OPERAS-P. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.