Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 12.03.2019
Added on: 01.03.2019

Jakie powinny być studia śląskie? Seminarium

Type of the event:
Seminar
City or town:
Katowice

JAKIE POWINNY BYĆ STUDIA ŚLĄSKIE? - seminarium organizowane przez Instytut Nauk o Literaturze Polskiej oraz Zakład Teorii Literatury Uniwersytetu Śląskiego.

Pod tym tytułem organizujemy cykl trzech spotkań seminaryjnych, których zadaniem będzie rekapitulacja dotychczasowych doświadczeń, przemyślenie i wyciągnięcie wniosków na temat studiów śląskich ich formy, zakresu oraz przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Do udziału zapraszamy wszystkich zainteresowanych: uczniów, studentów, licencjatów, doktorantów, badaczy, miłośników tematu, dla których Śląsk jest hasłem wywoławczym, impulsem do rozmowy, przemyśleń, zaangażowania.

Na pierwszym spotkaniu zajmiemy się omówieniem dotychczasowych prób prowadzenia studiów śląskich jako kierunku nauczania, a konkretnie studiów podyplomowych, o których opowiedzą prof. Jolanta Tambor, dr Krystian Węgrzynek oraz magisterskich uzupełniających - prof. Marian Kisiel. Moderatorem spotkania będzie dr Marek Mikołajec.

Każdy z gości w 15 minutowym wystąpieniu przedstawi swoje doświadczenia z silesia studies: odbiorców kursów, przedmioty, zakres umiejętności i wiedzy zdobywanej podczas nauki oraz rozwijane kompetencje, a także uprawnienia, kwalifikacje absolwentów kierunku. Po wystąpieniach przewidziano dyskusję na temat modelu i przyszłości studiów śląskich.

Chcemy z ekspertami i zgromadzoną publicznością dyskutować nad odpowiedziami: jakie powinny być studia śląskie? Następnie zebrać je jako wkład merytoryczny do dalszych działań.

Serdecznie zapraszamy, wstęp wolny!

dr Marek Mikołajec - sekretarz i moderator seminarium
prof. zw. dr hab. Aleksander Nawarecki - opiekun i animator przedsięwzięcia

Information

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.