Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 29.11.2019 g.09:30 - 30.11.2019 g.13:00
Added on: 28.11.2019

Jerzy Harasymowicz – poeta Krakowa, poeta Karpat. Próba nowego odczytania

Konferencja odbędzie się w dniach 29-30 listopada 2019 r. w Uniwersytecie Pedagogicznym im. KEN w Krakowie (Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2) oraz w Klubie Dziennikarzy „Pod Gruszką” (ul. Szczepańska 1).

PROGRAM WYDARZENIA:

  • 29 listopada 2019 (piątek)

Audytorium im. prof. Wincentego Danka, ul. Podchorążych 2

9.30-10.00 rejestracja uczestników

10.00-10.20 otwarcie konferencji

10.20-10.40 prof. dr hab. Alois Woldan (Uniwersytet Wiedeński), Jerzy Harasymowicz i Ihor Kalynec - wspólne cechy twórczości

10.40-11.00 dr hab. Henryk Czubała, prof. ndzw., Znaczenia stylizacji w poezji Harasymowicza

11.00-11.20 dr Stanisław Dziedzic (Biblioteka Kraków), Z Muszyny do „Muszyny” i „Tylicza”

11.20-11.40 Dyskusja

11.40-12.00 Przerwa kawowa

12.00-12.20 prof. dr hab. Roman Mazurkiewicz (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), „Banderia Prutenorum”, czyli poczet chorągwi pruskich, obalonych ręką Jerzego z Krakowa

12:20-12:40 prof. dr hab. Piotr Borek (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), „Historia sarmatica” w poezji Jerzego Harasymowicza

12:40-13:00 dr Dawid Kopa (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), „Lisowczycy...”, czyli Harasymowicz i mielizny poznania poetyckiego

13:00-13:20 mgr Stanisław Kryciński (Towarzystwo Karpackie), Łemkowszczyzna wczasach Jerzego Harasymowicza

13.20-13.40 Dyskusja

13.40-15.00 Przerwa obiadowa

15.00-15.20 prof. dr hab. Ludwik Frey (Instytut Botaniki PAN), Florystyczne pasje Jerzego Harasymowicza

15.20-15.40 dr Edward Marszałek (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krośnie), Lasy w twórczości Jerzego Harasymowicza

15.40-16.00 hm. Krystyna Chowaniec (Chorągiew Podkarpacka ZHP, Sanok), Bieszczady oczyma Jerzego Harasymowicza

16.00-16.20 Dyskusja

16.20-16.45 Przerwa kawowa

  • 29 listopada 2019 (piątek) Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, ul. Szczepańska 1

18.00: koncert towarzyszący, Agata Rymarowicz z zespołem w klimacie „Krainy łagodności”, program: „Pod powieką”

ok. 19.30 Kolacja

  • 30 listopada 2019 (sobota) Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, ul. Szczepańska 1

9.00-9.20 prof. dr hab. Alicja Zemanek (Uniwersytet Jagielloński, Związek Literatów Polskich), Rękopis wierszy Jerzego Harasymowicza w Muzeum Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego

9.20-9.40 dr Alan Weiss (Uniwersytet Wrocławski), Przyczynek do nowego odkrywania Jerzego Harasymowicza

9.40-10.00 Adam Ziemianin (Poeta), Muszyńskie ścieżki Jerzego Harasymowicza

10.00-10.20 Józef Baran (Poeta), Wywyższenie i upadki Księcia Wyobraźni

10.20-10.40 Dyskusja

10.40-11.00 Przerwa kawowa

11.00-11.20 dr hab. Włodzimierz Próchnicki, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński), Jerzy Harasymowicz jako "Mieszczanin krakowski"

11.20-11.40 dr Krzysztof Duda (Akademia Ignatianum w Krakowie, Towarzystwo Karpackie), Karpaty - pogranicze kultur i religii

11.40-12.00 dr Michał Piętniewicz (Uniwersytet w Białymstoku, Stowarzyszenie Pisarzy Polskich), Obrazy tradycji i przyrody. Komplikacje Harasymowiczowskiej wyobraźni

12.00-12.20 mgr Maria Kościelniak (Uniwersytet Wrocławski), „Pejzaże Harasymowiczowskie” i inne tropy obecności Jerzego Harasymowicza w twórczości Wojciecha Bellona

12.20-12.40 dr hab. Marek Karwala, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), O „Wierszach miłosnych” Jerzego Harasymowicza

12.40-13.00 Dyskusja i zakończenie Konferencji

ok. 13.00 Obiad

Przewidywany czas wystąpienia wynosi 20 minut.


ORGANIZATORZY:

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie

Towarzystwo Karpackie

Biblioteka Kraków

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie

Akademia Ignatianum w Krakowie

Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział Kraków

Dom Sądecki w Zarzeczu

Information

Address:
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Audytorium im. prof. W. Danka, ul. Podchorążych 2; Klub Dziennikarzy „Pod Gruszką”, ul. Szczepańska 1
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.