Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 14.09.2023 - 15.09.2023
Added on: 22.03.2023

Tożsamość na styku kultur

V Międzynarodowa Konferencja Naukowa, organizowana przez Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej w Akademii Edukacji Uniwersytetu Witolda Wielkiego we współpracy z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie oraz Katedrą Slawistyki na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Ostrawskiego odbędzie się w dniach 14–15 września 2023 roku.

Zdj. Luis Quintero z Pexels

Kierując się ideą naszego konferencyjnego cyklu, zamierzamy kontynuować rozważania nad pojęciem tożsamości w kontekście wzajemnego oddziaływania kultur i języków oraz współczesnych procesów polityczno-społecznych, a także nad zadaniami edukacji szkolnej wynikającymi z tych uwarunkowań.
Tegoroczna konferencja zbiega się w czasie z obchodami 700-lecia Wilna, dlatego w programie mile będą widziane tematy nawiązujące do tej rocznicy.


Tematykę obrad konferencyjnych przewiduje się skupić wokół następujących zagadnień:
1. Dziedzictwo kulturowe a tożsamość miasta. Fenomen wielokulturowych miast w Europie Środkowej.
2. Wielojęzyczność w społeczno-kulturowym krajobrazie miasta.
3. Regiony kulturowe – wyznaczniki ich tożsamości, szanse na przetrwanie w obliczu globalizacji.
4. Przeobrażenia w języku i w kulturze w kontekście współczesnych procesów społecznych.
5. Różne aspekty opisu języka i świadomości kulturowej młodego pokolenia.
6. Wyzwania edukacyjne w nauczaniu języka w warunkach dwu- i wielojęzyczności.
7. Pedagogika międzykulturowa. Dialog międzykulturowy na lekcjach języka polskiego.


Język konferencji: polski, litewski, angielski. Czas wystąpienia – 20 min.
Miejsce obrad: Uniwersytet Witolda Wielkiego, Akademia Edukacji (Wilno, ul. T. Ševčenkos 31).
Artykuły przygotowane na podstawie wystąpień konferencyjnych zostaną opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych.
Opłata konferencyjna wynosi 90 euro. Opłata konferencyjna obejmuje koszty organizacyjne konferencji oraz koszty wyżywienia w trakcie obrad (2 obiady, uroczysta kolacja, przerwy kawowe).


Uczestnicy ponoszą koszty podróży oraz zakwaterowania. Noclegi w hotelu uczestnicy konferencji rezerwują indywidualnie. Najbliższe hotele (około 5 min pieszo do miejsca obrad):

„Corner” (ul. T. Ševčenkos 16), http://cornerhotel.lt
„Grata” (ul. Vytenio 9), http://www.gratahotel.com
„Ponas Tadas”/„Pan Tadeusz” (ul. Naugarduko 76) http://www.pantadeusz.lt
Uprzejmie prosimy o zgłaszanie udziału w konferencji w terminie do 30 kwietnia 2023 r. za pomocą formularza online. Link do formularza: https://forms.gle/i6S9aj1jkBzAz5SeA
Adres e-mailowy do korespondencji: tozsamosc2023@gmail.com.
Bardziej szczegółowe informacje wraz ze wstępnym programem konferencji zostaną przesłane uczestnikom na początku czerwca br.


Komitet Naukowy Konferencji:
Prof. dr Lina Kaminskienė (Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Doc. dr Halina Turkiewicz (Uniwersytet Witolda Wielkiego)
Doc. dr Barbara Stankiewicz (Uniwersytet Michała Romera)
Prof. dr hab. Piotr Kołodziej (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Dr hab. prof. UP Danuta Łazarska (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie)
Prof. dr hab. Maria Kwiatkowska-Ratajczak (Uniwersytet A. Mickiewicza w Poznaniu)
Doc. PaedDr. Jana Raclavská, Ph.D. (Uniwersytet w Ostrawie)
PhDr. Jiří Muryc, Ph.D. (Uniwersytet w Ostrawie)
Prof. dr Ałła Krawczuk (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki)


Komitet Organizacyjny Konferencji:
Doc. dr Irena Masojć – przewodnicząca
Doc. dr Barbara Dwilewicz – sekretarz
Doc. dr Henryka Sokołowska
Doc. dr Krystyna Syrnicka

Information

Application deadline for speakers:
30.04.2023
Fee:
90 euro
Added on:
22 March 2023; 14:11 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
22 March 2023; 14:11 (Piotr Bordzoł)

See also

09.09.2018

Przemoc w komunikacji

Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie oraz Katedra Slawistyki Uniwersytetu Ostrawskiego w Ostrawie zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej "Przemoc w komunikacji", która odbędzie się 29-30 listopada 2018 roku w Częstochowie.

17.06.2018

Media a edukacja. Człowiek – mediakreator

Tegoroczna, dziesiąta już, konferencja z cyklu "Media a edukacja", odnosi się tematycznie do roli człowieka w świecie mediów. Konferencje te, organizowane w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Technologii Kształcenia Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych oraz, od kilku lat, przy współudziale Uniwersytetu Rzeszowskiego, od początku istnienia stanowią miejsce refleksji naukowej nad edukacją medialną.

19.09.2017

Czesław Jankowski (1857–1929) – między "tutejszością" a europejskością

Międzynarodowa Konferencja Naukowa poświęcona jest 160. rocznicy urodzin Czesława Jankowskiego, która przypada w grudniu br. Pomysł zrodził się w 2015 r., kiedy poloniści z Wilna wspólnie z polonistami z Uniwersytetu Jagiellońskiego organizowali konferencję poświęconą rocznicy urodzin poety, tłumacza i teoretyka radia Witolda Hulewicza. W konferencji udział wezmą literaturoznawcy, lingwiści, historycy i politologowie.

30.03.2016

W kręgu dawnej polszczyzny II

Konferencja W kręgu dawnej polszczyzny II, która odbędzie się w dniach 9-10 maja 2016 roku w Uniwersytecie Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, kontynuuje cykl konferencji historycznojęzykowych o tym tytule (pierwsza konferencja odbyła się w grudniu 2014 r.). Spotkania naukowców, organizowane w celu dyskusji nad problematyką dawnej polszczyzny, odbywają się cyklicznie co dwa lata.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.