Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.04.2017 g.13:00
Added on: 04.05.2017

Katarzyna Kłosińska, Sławomir Mandes, Agata Hącia, Mateusz Adamczyk, Kaja Kiełpińska: Co Polacy myślą o języku? – wstępne wyniki badań. Zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego UW

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

W referacie zaprezentowano wstępne wyniki badań poświęconych postrzeganiu języka przez jego użytkowników. Przedmiotem zainteresowania prelegentów były przede wszystkim:  

·       postrzeganie normy językowej (jej usytuowanie, jej pożądane nośniki, stosunek do niej oraz stosunek do autorytetów będących jej przekazicielami);

·       postrzeganie  siebie jako użytkownika języka;

·       stosunek do języka (rola języka w życiu jednostki oraz w życiu społecznym, spojrzenie jego na zmienność i różnorodność, sposób widzenia samego języka).

Przebadano około 1500 tekstów z lat 2000-2016: wpisów na forach internetowych, na fan page'ach poświęconych językowi (np. „Gramatyczni naziści", „Bezstresowa poradnia językowa", „Chirurgia słowa", „Dobryslownik.pl"), komentarzy do artykułów zamieszczanych na blogach dotyczących polszczyzny (np. bloga prof. J. Bralczyka), listów i SMS-ów do autorek językowych audycji radiowych („Co w mowie piszczy?", „Poradnik językowy", „Nasz język współczesny", „Językowy savoir-vivre") itd. 

Materiał badano metodą ilościowej i jakościowej analizy treści, co pozwoliło pokazać skalę danego zjawiska oraz zrekonstruować jego sens. Zastosowano metodologię komputerowo wspomaganej jakościowej analizy danych (CAQDAS – ComputerAssisted Qualitative Data Analysis Software), do czego użyto programu Atlas.ti. Łącznie zakodowano ok. 15 000 fragmentów tekstów.

Badania są prowadzone w ramach grantu „Postawy wobec języka" programu Obserwatorium Kultury MKiDN (2016–2017).

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.