Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.04.2017 g.13:00
Added on: 04.05.2017

Katarzyna Kłosińska, Sławomir Mandes, Agata Hącia, Mateusz Adamczyk, Kaja Kiełpińska: Co Polacy myślą o języku? – wstępne wyniki badań. Zebranie naukowe Instytutu Języka Polskiego UW

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

W referacie zaprezentowano wstępne wyniki badań poświęconych postrzeganiu języka przez jego użytkowników. Przedmiotem zainteresowania prelegentów były przede wszystkim:  

·       postrzeganie normy językowej (jej usytuowanie, jej pożądane nośniki, stosunek do niej oraz stosunek do autorytetów będących jej przekazicielami);

·       postrzeganie  siebie jako użytkownika języka;

·       stosunek do języka (rola języka w życiu jednostki oraz w życiu społecznym, spojrzenie jego na zmienność i różnorodność, sposób widzenia samego języka).

Przebadano około 1500 tekstów z lat 2000-2016: wpisów na forach internetowych, na fan page'ach poświęconych językowi (np. „Gramatyczni naziści", „Bezstresowa poradnia językowa", „Chirurgia słowa", „Dobryslownik.pl"), komentarzy do artykułów zamieszczanych na blogach dotyczących polszczyzny (np. bloga prof. J. Bralczyka), listów i SMS-ów do autorek językowych audycji radiowych („Co w mowie piszczy?", „Poradnik językowy", „Nasz język współczesny", „Językowy savoir-vivre") itd. 

Materiał badano metodą ilościowej i jakościowej analizy treści, co pozwoliło pokazać skalę danego zjawiska oraz zrekonstruować jego sens. Zastosowano metodologię komputerowo wspomaganej jakościowej analizy danych (CAQDAS – ComputerAssisted Qualitative Data Analysis Software), do czego użyto programu Atlas.ti. Łącznie zakodowano ok. 15 000 fragmentów tekstów.

Badania są prowadzone w ramach grantu „Postawy wobec języka" programu Obserwatorium Kultury MKiDN (2016–2017).

See also

03.02.2017

Wiedza o języku w kształceniu językowym / Ogólnopolska Konferencja Naukowa

 

29.03.2019

Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku

Katedra Slawistyki Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Ostrawskiego (RC) serdecznie zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Area Slavica 3: Język na pograniczu – granice w języku”, która odbędzie się 17 i 18 września 2019 (tym razem dosłownie na polsko-czeskiej granicy). Miejscem spotkania będzie hotel Pod Zeleným dubem w Starym Boguminie (RC) oraz Zamek Chałupki (Polska).

06.12.2016

VII Ogólnopolska Konferencja Historycznojęzykowa z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika

Koło Miłośników Historii Języka Polskiego działające przy Zakładzie Historii Języka Polskiego UAM ma przyjemność zaprosić na VII Ogólnopolską Konferencję Historycznojęzykową z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Wacława Twardzika. Konferencja będzie miała miejsce w dniach 11-12 maja 2017 r. w Poznaniu, w budynku Collegium Maius przy ul. Fredry 10.

23.06.2018

Dr hab. Thomas Menzel: referat Złożoność systemu fleksyjnego w językach łużyckich i w polszczyźnie / V spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie"

Pracownia Języka Staropolskiego Instytutu Języka Polskiego PAN zaprasza na kolejne spotkanie z cyklu "Dialogi staropolskie". Tym razem gościem będzie dr hab. Thomas Menzel, który wygłosi referat Złożoność systemu fleksyjnego w językach łużyckich i w polszczyźnie.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.