Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 15.03.2016
Added on: 16.04.2016

Komisja Egzaminacyjna Potwierdzająca Specjalizację Zawodową w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej - rozpoczęcie działalności

Type of the event:
Meeting
City or town:
Warszawa

Komisja Egzaminacyjna Potwierdzająca Specjalizację Zawodową w zakresie Glottodydaktyki Polonistycznej, powołana Zarządzeniem nr 1 Rektora UW z dnia 7 stycznia 2016 r., rozpoczęła działalność 17 marca br.

Komisja działa w składzie: prof. dr hab. Stanisław Dubisz (przewodniczący), prof. dr hab. Halina Karaś, prof. dr hab. Jerzy Podracki oraz prof. dr hab. Andrzej Zieniewicz.

Ustalono tryb i zakres postępowania Komisji oraz przyjęto podstawowe dokumenty, które przekazano do akceptacji JM Rektora UW. Po ich akceptacji zastaną uruchomione procedury egzaminacyjne.

Dla osób zainteresowanych przygotowano wzór Wniosku w sprawie potwierdzenia umiejętności zawodowych w zakresie glottodydaktyki polonistycznej oraz wzorcowy katalog pytań.

Dyżury członków Komisji odbywają się w czwartki w godz. 13.00-14.00 w pok. 120A (dziekanat Wydziału Polonistyki, I p. – budynek przy ul. Oboźnej 8), tel. (22) 55 20 323 (w czasie dyżuru Komisji), e-mail: komglotto@uw.edu.pl.

Information

See also

15.10.2015

Język jest labiryntem ścieżek. Nowe kierunki i nowe zadania w badaniach nad językiem polskim

Z okazji 40-lecia Instytutu Języka Polskiego Uniwersytetu Warszawskiego mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję jubileuszową, która odbędzie się w dniach 18–19 czerwca 2016 roku w Warszawie. Chcemy, aby jej tytuł był zachętą do wymiany refleksji o sposobach badania języka dawniej, dziś i w przyszłości. Mamy nadzieję, że konferencja będzie okazją do dyskusji o zadaniach badawczych, które zostały ostatnio podjęte przez językoznawców polonistów bądź dopiero czekają na podjęcie.

24.03.2016

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. Michała Burdzińskiego

Dziekanat Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie zawiadamia,że w dniu 19 kwietnia 2016 roku o godz. 16.00 w sali nr 8 w Gmachu Polonistyki ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. MICHAŁA BURDZIŃSKIEGO.

13.01.2020

I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania

Centrum Badań Przekładoznawczych przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej  Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk oraz Fundacja „Centrum Międzynarodowych Badań Polonistycznych” zapraszają na I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa. Koncepcje – metodologie – działania.

22.11.2019

Sesja naukowa Retoryczna sztuka słowa

25 listopada 2019 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie odbędzie się sesja naukowa Retoryczna sztuka słowa.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.