Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 19.10.2016 - 20.10.2016
Added on: 08.04.2016

Kryminał. Okna na świat

Type of the event:
Conference
City or town:
Zielona Góra

Tematem konferencji jest refleksja o współczesnej powieści kryminalnej jako specyficznej formie zwierciadła, w którym przegląda się społeczeństwo. Interesować nas będą referaty pokazujące rożnego rodzaju przestrzenie, okna, szczeliny przestępczej (wielkomiejskiej) dżungli w literaturze. Wszak o współczesnej powieści detektywistycznej można powiedzieć, iż pokazuje ona nie tylko samą zbrodnię, ale odsłania również kondycję społeczeństwa. 

 

Wśród szczegółowych zagadnień chcielibyśmy zasugerować następujące kręgi tematyczne: kryminał w cieniu historii; kryminalne światy i figury kryminału PRL-owskiego; powieść rozrachunkowa, polityczna i szpiegowska; powroty i retrospekcje oraz gry z gatunkiem; ponowoczesność i tradycja; kontekst regionalny i etniczny; narracje kryminalne; znaki i tropy codzienności; kryminał jako tekst semiotyczny; kryminalna wielokulturowość; między recyklingiem a trawestacją; kryminał w świecie adaptacji i innych mediów; okna popkultury; miasto kryminalne; doświadczenie tożsamości i inności.


Miejsce: Uniwersytet Zielonogórski

Jednostka organizująca: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Germańskiej. 

 

Na zgłoszenia tematów będziemy czekać do 15 czerwca, na wpłaty do 1 września, a na teksty - do 31 stycznia 2017 roku. Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie 300 zł (opłata obejmuje koszty materiałów konferencyjnych, publikacji pokonferencyjnej oraz koszty posiłków).

Kontakt: dr hab. Marta Ruszczyńska, prof. UZ, E-mail: M.Ruszczyńska@ifp.uz.zgora.pl

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.