Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 28.03.2019 g.18:00
Added on: 21.03.2019

Legendarna antologia poetów amerykańskich „O krok od nich”. Piotr Sommer w rozmowie z Tomaszem Swobodą

Type of the event:
Meeting
City or town:
Gdańsk

O krok od nich to rozszerzone wydanie legendarnej antologii przekładów najważniejszych poetów amerykańskich XX wieku. Jej autor, Piotr Sommer, będzie gościem spotkania w Instytucie Kultury Miejskiej. Rozmowę poprowadzi Tomasz Swoboda – pisarz, tłumacz z języka francuskiego, wykładowca na Uniwersytecie Gdańskim. Wydarzenie odbędzie się 28 marca o godz. 18.00 w IKM. 

Każdy z poetów - Charles Reznikoff, e.e. cummings, John Berryman, Robert Lowell, Allen Ginsberg, John Cage, Frank O'Hara, John Ashbery, Kenneth Koch, a także nieobecni w pierwszym wydaniu William Carlos Williams, David Schubert i James Schuyler - jest w książce reprezentowany pokaźnym wyborem wierszy, tworzącym niemal osobny tomik. Poszczególne części antologii otwierają reprodukcje obrazów wybitnej amerykańskiej malarki, Jane Freilicher. Książka zawiera też obszerne posłowie tłumacza i autora. Wyd. Karakter.

- Sommer, jako tłumacz, wyłuskuje zza Atlantyku twórców, którzy go – jako poetę – szczególnie interesują, albo tych, których uważa – jako czujny obserwator tego, co się dzieje na polskiej scenie poetyckiej – za potrzebne nowym językom poezji polskiej. Jego przekłady to nieustanne sprawdzanie, na ile odmienne poetyki podpatrzone za granicą odnajdą się we współczesnej polszczyźnie - Jerzy Jarniewicz.


Piotr Sommer - opublikował kilkanaście książek poetyckich i krytycznoliterackich, zredagował wiele ważnych antologii. Pisze także wiersze dla dzieci. Jest redaktorem naczelnym miesięcznika “Literatura na świecie" oraz członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich i PEN Clubu. Wyróżniony m.in. Nagrodą im. Barbary Sadowskiej (1988), Fundacji im. Kościelskich (1988), Nagrodą Poetycką Silesius za całokształt twórczości (2010).

Tomasz Swoboda - absolwent filologii polskiej i filologii romańskiej Uniwersytetu Gdańskiego. Od 2003 roku pracuje w Instytucie Filologii Romańskiej UG, gdzie od 2011 roku pełni funkcję wicedyrektora. Jest autorem czterech książek: To jeszcze nie koniec? (Gdańsk, 2009), Historie oka (Gdańsk, 2010), Histoires de l’œil (Amsterdam-New York, 2013) oraz Powtórzenie i różnica (Gdańsk, 2014) oraz kilkudziesięciu artykułów w czasopismach polskich i zagranicznych. Opublikował tłumaczenia kilkunastu książek, w tym takich autorów, jak Georges Poulet, Roger Caillois, Georges Bataille, Jean Starobinski, Roland Barthes czy Le Corbusier. Otrzymał nagrodę miesięcznika „Literatura na Świecie” za przekład oraz Nagrodę im. Andrzeja Siemka za Historie oka.

O krok od nich. Spotkanie z Piotrem Sommerem. Prowadzenie: Tomasz Swoboda

(informacja Organizatorów)

Information

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.