Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 11.02.2023
Added on: 17.02.2023

LIII Olimpiada Literatury i Języka Polskiegow murach Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecinskiego

Type of the event:
Competition
City or town:
Szczecin
Target groups:
Schoolchildren

W sobotę 11 lutego 2023  w siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w alei Piastów 40B odbyły się zawody okręgowe LIII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego.

 

Olimpiada Literatury i Języka Polskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych – organizowana przez Komitet Główny OLiJP, afiliowany przy Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie – ma już ponad półwieczną tradycję i odbywa się nieprzerwanie od 1970 roku. Kierowana jest ona do osób, które są zainteresowane zgłębianiem zagadnień historii i teorii literatury, językoznawstwa i wiedzy o teatrze. Celem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego jest wspieranie szczególnie uzdolnionych uczniów, wykazujących zainteresowania powyższą problematyką oraz ich opiekunów – nauczycieli języka polskiego pracujących w szkołach ponadpodstawowych. Od 1989 roku zmagania polonistyczne przeprowadzane są także poza granicami Polski, odbywają się na Litwie, Białorusi, Łotwie, w Czechach, Ukrainie, a także na Słowacji i na Węgrzech.    

Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy z nich – zawody szkolne (I stopnia) zakończyły się 7 grudnia 2022 roku. Uczniowie pisali samodzielną pracę na wybrany jeden z dziewięciu tematów zaproponowanych przez Komitet Główny OLiJP (sześć tematów literackich, jeden językoznawczy i dwa z dziedziny teatru). Zawody okręgowe (II stopnia) mają miejsce w 19 siedzibach komitetów okręgowych, m.in. w Szczecinie. Ten etap złożony jest z części pisemnej, a następnie ustnej. Trzeci etap – zawody ogólnopolskie – także obejmuje część pisemną i ustną.

W sobotę 11 lutego br. w siedzibie Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Szczecińskiego w alei Piastów 40B do polonistycznych zmagań przystąpiło 35 uczestników zakwalifikowanych do zawodów okręgowych (w całej Polsce do II etapu dostało się około tysiąca uczniów). Reprezentowali oni licea ze Szczecina, Koszalina, Kołobrzegu, Goleniowa, Stargardu. Pierwsza część zawodów polegała na napisaniu pracy z zakresu literatury dawnej lub współczesnej oraz wiedzy o teatrze. Uczniowie mogli także przeprowadzić interpretację wybranego utworu poetyckiego. Po krótkiej przerwie uczestnicy zasiedli do napisania testu językowego, w którym udzielali odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. odmiany nazwisk, znaczeń wyrazów, rodzin słowotwórczych, dokonali także analizy składniowej wypowiedzenia wielokrotnie złożonego.

Nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem Olimpiady Literatury i Języka Polskiego czuwał przewodniczący Komitetu Okręgowego, dr hab. Piotr Krupiński, prof. US (dyrektor Instytutu Literatury i Nowych Mediów), sekretarz – mgr Anna Tomczyk (polonistka ze Szkoły Podstawowej nr 21 w Szczecinie, doktorantka US) oraz literaturoznawcy i językoznawczynie z Uniwersytetu Szczecińskiego: dr hab. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska, prof. US, dr Beata Afeltowicz, dr Sławomir Iwasiów oraz dr Barbara Popiel (Collegium Balticum). Dodajmy, że w skład Komitetu Okręgowego wchodzą również inni poloniści i polonistki z US: prof. dr hab. Dariusz Śnieżko, dr hab. Dorota Kozaryn, prof. US, dr hab. Maciej Duda, prof. US, dr hab. Tatiana Czerska, prof. US, dr hab. Ewa Tierling-Śledź. Jako członkowie Jury od lat recenzują prace i biorą udział w ustnej części zawodów.  

Olimpijczycy, który uzyskają wymaganą liczbę punktów, zakwalifikują się do etapu ustnego, który odbędzie się w Szczecinie 4 marca br. Zawody ogólnopolskie (część pisemna i ustna) zaplanowane są na drugą połowę kwietnia i będą przeprowadzane w Konstancinie pod Warszawą. Warto także przypomnieć, że laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zgodnie z art. 44zzh ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 2021 r. poz. 1915) zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu i uzyskują z niego najwyższą ocenę. Uniwersytet Szczeciński przyjmuje laureatów OLiJP, przyznając im dodatkowe przywileje w trakcie procesu rekrutacji (https://kandydaci.usz.edu.pl).

Wszystkim uczestnikom zawodów okręgowych OLiJP dziękujemy za udział i życzymy powodzenia w dalszym przebiegu Olimpiady, a ich polonistom dziękujemy za współpracę oraz za przygotowanie swoich podopiecznych. Na koniec osobne podziękowania chcielibyśmy skierować do piekarni „Bagietka”, która zapewniła nieodpłatny poczęstunek dla uczestników pisemnej części zawodów.

                                                                                                 

 

Information

Address:
al. Piastów 40 b, Szczecin
Added on:
17 February 2023; 09:01 (Agnieszka Szczaus)
Edited on:
17 February 2023; 09:25 (Agnieszka Szczaus)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.