Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 17.06.2021 - 18.06.2021
Added on: 05.03.2021

Literatura polska i modernizm austriacki. Inspiracje, powinowactwa, dysonanse. (w setną rocznicę śmierci Tadeusza Rittnera 1921 – 2021)

Type of the event:
Conference
City or town:
Opole
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Międzynarodowa konferencja organizowana przez Katedrę Literatury Polskiej w Instytucie Nauk o Literaturze Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Towarzystwem Literackim im. Adama Mickiewicza (Oddział Warszawski), czasopismem "Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza", Austriackim Forum Kultury / Österreichisches Kulturforum Warschau oraz Biblioteką Austriacką w Opolu.

Logo konferencji

Walter Benjamin przyznał wprawdzie prymat Paryżowi jako stolicy wieku XIX, ale tzw. fin de siècle – zdaniem filozofa – należał już stolicy Austro-Węgier. Wiele napisano i o odrębności Młodego Wiednia, i o specyfice austriackiego modernizmu. Można by tu przywołać cały katalog artystów solidnych, wyrazistych i ekscentrycznych: Hugo von Hoffmansthala, Hermana Bahra, Arthura Schnitzlera, Stefana Zweiga, Leopolda von Sacher-Masocha, Georga Trakla, Otto Weiningera, Sigmunda Freuda czy wreszcie Rainera Marię Rilkego i wielu, wielu innych. Dodajmy rzecz charakterystyczną: nierzadko pisarzy-urzędników, artystów-mieszczan.

Takim twórcą był właśnie Tadeusz Rittner – utalentowany dramaturg, wnikliwy recenzent, błyskotliwy felietonista, autor powieści i wspomnień, realista i modernista, polsko-wiedeński pisarz, który sam o sobie mówił: „stoję zawsze jedną nogą tu, a drugą gdzie indziej”.

Niech setna rocznica śmierci Tadeusza Rittnera oraz pięćdziesiąta piąta rocznica jedynego dotąd wydania jego dramatów stanie się pretekstem nie tylko do przypomnienia sylwetki tego artysty, ale przede wszystkim do dyskusji nad powinowactwami, wzajemnymi inspiracjami i estetyczno-mentalnymi dysonansami pomiędzy fin de siècle’m / modernizmem wiedeńskim a pozostającymi w jego orbicie pisarzami polskimi.

Organizatorzy proponują tematykę obejmującą zarówno wspomnienia (biografie, pamiętniki, dzienniki, listy), ogląd gatunków prasowych (np. felieton wiedeński), dokumentację obecności Polaków w Wiedniu przełomu wieków XIX i XX (odczyty, wykłady), jak i zagadnienia związane z kontekstami artystycznymi, rozwojem, odmianami prozy, poezji i dramatu powstałych w orbicie „austromodernizmu”, również recepcją dramaturgii i teatru wiedeńskiego na ziemiach polskich.

Zgłoszenia tematów wraz z krótkim streszczeniem należy nadsyłać drogą e-mailową do 15 marca 2021 roku na adres:  polskaaustriamodernizm@gmail.com. (organizatorzy zastrzegają sobie prawo wyboru tematów spośród nadesłanych propozycji).

Pokonferencyjne teksty po recenzjach zostaną opublikowane w czasopiśmie „Wiek XIX. Rocznik TLiAM”.

Information

Address:
Opole - online
Application deadline for speakers:
15.03.2021
Application deadline for participants:
17.06.2021
Added on:
5 March 2021; 18:01 (Beata Koper)
Edited on:
6 March 2021; 18:12 (Beata Koper)

See also

17.07.2018

Tadeusz Miciński i ludzie epoki. Współcześni i potomni wobec pisarza i jego dziedzictwa / jubileuszowa konferencja naukowa z cyklu "Młoda Polska: rewizje, reinterpretacje"

Konferencja odbywać się będzie w 100. rocznicę śmierci Pisarza (1918-2018).

17.07.2017

Być artystą i mówić o artyście. W kręgu problematyki artystowskiej w niemieckich i polskich tekstach kultury

Zdefiniowanie pojęcia ‚artysta’ (w niemieckojęzycznym kręgu kulturowym słowo ‚Künstler’ oznacza człowieka tworzącego kreatywnie dzieła sztuki, w szerokim tego słowa znaczeniu), określenie jego pozycji w polu sztuki nie jest łatwym przedsięwzięciem. Postać artysty pociąga za sobą cały kompleks zróżnicowanych problemów, począwszy od indywidualnych uwarunkowań osobowości twórcy, poprzez czynniki wpływające na jego rozwój, często ambiwalentną kwestię talentu jako specjalnego daru lub też przekleństwa; analiza tej postaci opiera się niemal zawsze na relacji artysta a społeczeństwo i stosunku do własnej twórczości. Mnogość zagadnień nie ułatwia dotarcia do odpowiedzi i implikuje ich subiektywizm.

14.05.2018

Niepodległość jako projekt i doświadczenie. Literatura, sztuka i myśl społeczno-polityczna lat 1864-1939 wobec problemu narodowej wolności

Katedra Modernizmu Polskiego wraz z Katedrą Muzeologii i Katedrą Literatury XX Wieku na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW, a także Pracownia Historii Dramatu 1864–1939 przy Instytucie Literatury Polskiej Wydziału Polonistyki UW, Instytut Józefa Piłsudskiego Poświęcony Badaniu Najnowszej Historii Polski w Warszawie oraz Archiwum Akt Nowych w Warszawie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji naukowej pt. Niepodległość jako projekt i doświadczenie. Literatura, sztuka i myśl społeczno-polityczna lat 1864-1939 wobec problemu narodowej wolności, zorganizowanej z okazji przypadającej w tym roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.     

28.04.2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI", Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny

     To już VIII Konferencja z cyklu "Żydzi Wschodniej Polski", mająca na celu zaprezentowanie artystów i twórców XIX i XX wieku - tych znanych i mniej rozpoznawanych na mapie humanistyki. Zagadnienia badawcze dotyczą rozmaitych obszarów wiedzy - patrz program w załączeniu. Edycja VIII dotyczy światów artystów żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Patronem Konferencji jest w tym roku Rosa Raisa - wybitna śpiewaczka urodzona w Białymstoku. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.