Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 03.06.2022 - 04.06.2022
Added on: 16.01.2022

Lokalność w szkole

Type of the event:
Conference
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Educators, Doctors

Uniwersytet Szczeciński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, i Towarzystwo Literackie imienia Adama Mickiewicza zapraszają do udziału w konferencji naukowej pt. "Lokalność w szkole".

 

 

Przedmiotem rozważań chcielibyśmy uczynić miejsce i rolę lokalności w szkole i jej otoczeniu (na lekcjach różnych przedmiotów, w podręcznikach, lekturach, środowisku…)
Proponujemy następujące kręgi tematyczne:

 •  Kształcenie regionalne
 •  Mała ojczyzna na lekcjach
 •  Współpraca szkoły z władzami i organizacjami regionu
 •  Rola muzeów regionalnych w kształceniu szkolnym
 •  Spotkania z ciekawymi ludźmi ważnymi dla regionu w szkołach
 •  Lokalne „piętno” w kształceniu (podręczniki, uniwersytety, ośrodki metodyczne)
 •  Dawna i nowa literatura regionu w szkole
 •  Folklor w szkole
 •  Język regionu (dialekt, gwara) w szkole
 •  Historia regionu w szkole
 • Patriotyzm a patriotyzm lokalny w szkole
 •  Koncepcja „nowego regionalizmu” w edukacji

Przedstawiona lista zagadnień stanowi propozycję i nie jest zamknięta.
Miejsce i czas spotkania: 3-4 czerwca 2022, Pobierowo
Opłaty konferencyjne, zakwaterowanie, koszty pobytu
Opłata konferencyjna: 150 zł (numer konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom).
Koszty dojazdu i noclegu pokrywają uczestnicy sesji. Na życzenie rezerwujemy noclegi (po zryczałtowanych kosztach) w ośrodku Uniwersytetu Szczecińskiego.
Po konferencji planujemy wydanie monografii lub specjalnego numeru czasopisma dydaktycznego
Tematy referatów wraz z kilkuzdaniowymi informacjami o ich treści oraz danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu, e-mail) prosimy nadsyłać do 31 stycznia 2022 roku pocztą elektroniczną na adres: zaklad.dydaktyki@uni.lodz.pl z dopiskiem: KONFERENCJA LOKALNOŚĆ
Komitet organizacyjny:
dr hab. Tatiana Czerska prof. US
dr hab. Barbara Szargot prof. UJD
dr hab. Beata Gala-Milczarek (UŁ)
dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza (UŁ)
mgr Klaudia Jeznach (UŁ)
mgr Anna Meiser (UJD)
prof. dr hab. Maciej Szargot (UŁ)

Information

Application deadline for speakers:
31.01.2022
Fee:
150 zł
Added on:
16 January 2022; 18:14 (Katarzyna Burska)
Edited on:
16 January 2022; 18:14 (Katarzyna Burska)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.