Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 01.04.2022 - 02.04.2022
Added on: 16.01.2022

Szkoła jutra. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację

Type of the event:
Conference
City or town:
Łódź
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Teachers, Educators, Doctors

Zakład Dydaktyki Języka i Literatury Polskiej Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej pt. "Szkoła jutra. Oddolna rewolucja, która zmienia edukację"

Każdy z nas ma realną moc dokonania zmian w edukacji. Jak stać się nauczycielem na miarę XXI wieku? Jak tworzyć warunki do efektywnej nauki? Jak odnaleźć satysfakcję z pracy i zbudować pozytywne relacje z uczniami, nauczycielami i rodzicami? Oddolna rewolucja w edukacji jest konieczna i dzieje się każdego dnia za sprawą indywidualnych inicjatyw wszystkich tych osób, którym los szkoły i uczniów jest bliski.

Dodajmy więc uczniom skrzydeł! Uczyńmy szkołę miejscem, do którego chętnie się wraca. Bawmy się nauką i rozwijajmy dziecięcą fascynację światem. Kluczem do efektywnej i efektownej nauki jest autentyczność, różnorodność, dobre relacje społeczne i pozytywne nastawienie do świata.    

Szukając dróg, które pozwolą dotrzeć do współczesnego ucznia i otworzyć się na wyzwania szkoły XXI wieku proponujemy następujące kręgi tematyczne:

-  wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych

-  współczesny wychowawca

-  myślenie wizualne

-  metody coachingowe

-  innowacyjne metody pracy z uczniem

-  neurodydaktyka w nauczaniu

-  indywidualizacja procesu nauczania

-  ocenianie kształtujące, szkolne (d)ocenianie

-  relacje w szkole

-  metody rozwijające kreatywność, nauka poprzez doświadczanie i działanie

-  interdyscyplinarność w nauczaniu, korelacja międzyprzedmiotowa

-  emocjonalno-psychologiczne problemy młodzieży

-  dzieci z rodzin migrantów

-  nauczanie zdalne

Przedstawiona lista zagadnień stanowi jedynie propozycję i nie jest zamknięta. Czekamy również na Państwa sugestie i refleksje.

Miejsce i czas spotkania:

1-2 kwietnia 2022 r.

CENTRUM SZKOLENIOWO-KONFERENCYJNE UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO –
ul. ROGOWSKA 26 i 35

 

Zakwaterowanie, koszty pobytu

Koszty dojazdu i noclegu pokrywają uczestnicy sesji. Na życzenie rezerwujemy noclegi (po zryczałtowanych kosztach) w Centrum Szkoleniowo-Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego.

Opłata konferencyjna: 150 zł (numer konta zostanie podany zainteresowanym uczestnikom).

 

Po konferencji planujemy wydanie monografii w Wydawnictwie Uniwersytetu Łódzkiego (80 punktów)

Artykuły należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca 2022r.

 

Tematy referatów wraz z kilkuzdaniowymi informacjami o ich treści oraz danymi kontaktowymi (adres, nr telefonu, e-mail) prosimy nadsyłać do 28 lutego 2022 roku pocztą elektroniczną na adres: zaklad.dydaktyki@uni.lodz.pl

 

Komitet organizacyjny:

prof. dr hab. Maciej Szargot

dr hab. Beata Gala-Milczarek

dr Agnieszka Kowalkiewicz-Kulesza

mgr Klaudia Jeznach

Information

Application deadline for speakers:
28.02.2022
Fee:
150 zł
Added on:
16 January 2022; 18:18 (Katarzyna Burska)
Edited on:
16 January 2022; 18:18 (Katarzyna Burska)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.