Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 26.11.2020 - 26.11.2020
Added on: 12.10.2020

Edukacja polonistyczna w (z)reformowanej szkole

Type of the event:
Conference
City or town:
Rzeszów
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Educators

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa serdecznie zapraszają na zdalną konferencję naukową Sekcji Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów "Edukacja polonistyczna w (z)reformowanej szkole", która odbędzie się w 26 listopada.

Ostatnie lata przyniosły edukacji na różnych poziomach wiele zmian, będących efektem (nieustających) reform. Inna struktura, zmodyfikowana podstawa programowa, kolejne podręczniki, nowe „stare” lektury, obowiązek przygotowania uczniów do egzaminów zewnętrznych, wymagania związane z prowadzeniem dokumentacji, tradycjonalizm edukacji w świecie prężnych przemian kulturowych i społecznych, to tylko niektóre z wyzwań stawianych nauczycielom. Potrzeba sprostania wymienionym obowiązkom oraz oczekiwaniom uczniów, rodziców, dyrekcji czy urzędników kuratoriów rodzi wiele problemów, dylematów, pytań – koniecznych do rozstrzygnięcia.

Mamy nadzieję, że zaproponowane przez nas spotkanie naukowe będzie okazją do dyskusji na tematy nurtujące polonistów – zarówno doświadczonych nauczycieli jak i studentów, którzy dopiero się do zawodu przysposabiają, a także kadrę naukową, oświetlającą aspekty edukacji w sposób akademicki. Serdecznie zachęcamy Państwa chcących wziąć udział w dyskursie, dotyczącym edukacji polonistycznej w (z)reformowanej szkole, do nadsyłania propozycji wystąpień w następujących zakresach problemowych:

 • nowa podstawa programowa w szkole podstawowej i ponadpodstawowej;
 • programy nauczania i podręczniki w (z)reformowanej szkole;
 • nowe „stare” lektury w szkolnym kanonie;
 • metodyka nauczania literatury i języka polskiego w XXI wieku;
 • współczesny nastolatek w (nie)nowoczesnej szkole;
 • egzaminy zewnętrzne a motywacja do uczenia (się);
 • praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;
 • student i nauczyciel jako „profitenci” (nieustających) zmian w szkolnictwie;
 • specyfika szkół „systemowych” i „alternatywnych” (np. Montessori, waldorfskich, demokratycznych
   i in.).

            Wymienione obszary mają charakter propozycji – pozostajemy otwarci na inne, nieuwzględnione wyżej problematyzacje. Mamy nadzieję, że zaproponowana tematyka konferencji okaże się atrakcyjna zarówno dla pracowników naukowych, studentów, doktorantów, jak i czynnych zawodowo nauczycieli.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną proponujemy zaprezentowanie komunikatu (problematyka, abstrakt referatu – do 10 minut) w formie on-line. Pełne wystąpienia, opracowane w formie artykułów naukowych, po otrzymaniu pozytywnych recenzji, zostaną opublikowane w monografii Uniwersytetu Rzeszowskiego bądź czasopiśmie „Dydaktyka Polonistyczna”.

            Zgłoszenia przyjmujemy na skrzynkę mailową dydaktycy.knp@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do 11 listopada 2020 roku. Opłata konferencyjna wynosi 50 pln.

Information

Application deadline for speakers:
11.11.2020
Fee:
50
Published by:

See also

12.10.2020

Edukacja polonistyczna w (z)reformowanej szkole

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa serdecznie zapraszają na zdalną konferencję naukową Sekcji Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów "Edukacja polonistyczna w (z)reformowanej szkole", która odbędzie się w 26 listopada.

12.10.2020

Edukacja polonistyczna w (z)reformowanej szkole

Uniwersytet Rzeszowski, Instytut Polonistyki i Dziennikarstwa serdecznie zapraszają na zdalną konferencję naukową Sekcji Dydaktyków Koła Naukowego Polonistów "Edukacja polonistyczna w (z)reformowanej szkole", która odbędzie się w 26 listopada.

18.11.2019

Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego

Zaprszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej „Krasiński w Europie – Europa Krasińskiego", która odbędzie się w dniach 19-20 listopada na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

09.02.2020

VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa w cyklu: Rzeczpospolita domów. Domy opieki duchowej i cielesnej w literaturze i kulturze

Instytut Filologii Akademii Pomorskiej i Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zapraszają na VIII Ogólnopolską Konferencję Naukową w cyklu: Rzeczpospolita domów, która odbędzie się w dniach 27-28 kwietnia 2020 r. Pojęcie Rzeczpospolita domów posiada konotacje historyczne i społeczne, związane jest ze „złotym wiekiem” Rzeczpospolitej szlacheckiej. Z czasem określenie to zyskało status mityczny, odnosi się ono bowiem do wartości uniwersalnych i symbolicznych. D o m – wyrastający z przeszłości, z tradycji i naszego dziedzictwa – zawsze był przestrzenią kreowaną według określonych wzorców, norm, konwencji, a jednocześnie pozostawał miejscem własnym, niepowtarzalnym, jedynym. Różnie wartościowany i nazywany funkcjonował jako ziemiański dworek, dwór lub pałac arystokratyczny, czy książęcy zamek, a w czasach szczególnie trudnych w postaci symbolu i ostoi polskości ujawnił się jako wiejska chata. D o m – przez całe wieki ważny w kulturze Rzeczpospolitej, ważny jest po dzień dzisiejszy, w dalszym ciągu bowiem – chociaż w innym znaczeniu – nasza ojczyzna jest Rzeczpospolitą domów; właśnie te domy (lub ich brak) stanowią przedmiot troski i pragnień tu i teraz bydlących mieszkańców naszego kraju. Domy również organizują przestrzeń naszego codziennego życia – z nich wychodzimy, w nich się zatrzymujemy i do nich wracamy!

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.