Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 24.05.2016 g.11:00 - 24.05.2016 g.14:30
Added on: 23.05.2016

Łucjan: Schulz...

Type of the event:
Conference
City or town:
Lublin

Konferencja naukowa „Łucjan: Schulz…” dotyczy inspiracji malarskich i literackich w pracach Piotra Łucjana oraz wpływów twórczości Schulza na współczesną literaturę. Konferencja rozpocznie się o godz. 11.00 w sali CN 203 KUL.

Program: 

sesja I 11.00-12.30

  • Wacław Pyczek (KUL): Arcydzieło ze skazą
  • Małgorzata Łukaszuk (KUL): Artysta o artyście
  • Agnieszka Kasperek (KUL): Republika marzeń – Schulza i Łucjana
  • Grzegorz Józefczuk  (Prezes Stowarzyszenia Festiwal Brunona Schulza): „... Drohobycz". Czyli jak Piotra Łucjana zniewoliła „prowincja osobliwa"

sesja II 13.00-14.30

  • Igor Stahniv (Teatr „Alter"): Teatr „Alter" – Schulz, Drohobycz
  • Małgorzata Peroń (KUL): Pamiątki po Schulzu. Drohobycz Ziemowita Szczerka
  • Lech Giemza (KUL): Schulz – Muminki. Pararele może nie tak odległe
  • Leokadia Łucjan: Słowo o drodze twórczej syna Piotra Łucjana

See also

27.04.2015

VII wiatr od morza. Sensacja, prowokacja, skandal - o przekraczaniu kulturowych norm

Ogólnopolska konferencja naukowa: literatura - język - dydaktyka - kultur

27.04.2015

Wielkie Pomorze - społeczności i narody

 

27.05.2015

Rozpoznane. Nazwane. Przedstawione. Świat w polskiej dramaturgii najnowszej

Organizatorzy: Katedra Badań nad Teatrem i Filmem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym Instytutu Badań Literackich PAN.

27.05.2015

Światy poza światem. Fantastyka wysokoartystyczna w literaturze i kulturze

Organizatorzy niniejszej konferencji chcieliby zachęcić do pochylenia się nad następującymi problemami: • Polskimi i zachodnimi typologiami gatunków fantastycznych (czyli zarówno fantasy, science fiction, jak i fantastyka grozy, w tym horror, i podobnie dalej); • Kanoniczności fantastyki i przewartościowania opozycji low i high fantasy; • Proliferacji gatunków i subgatunków fantastycznych; • Dominacji kategorii estetycznych w genologii fantastycznej (urban fantasy, dark fan-tasy, steampunk, post-apo, cyberpunk, dieselpunk etc.);  • Relacji tekstów reprezentujących nurty Nowej Fali SF i New Weird do korpusu klasycznej fantastyki; • Korzeni gatunkowych fantastyki (francuska marveilleux, anglosaski realizm fantastyczny czy niemiecki romantyzm); • Inkluzywności fantastyki grozy w kanonie fantastycznym; • Wzmożonej aktywności światotwórczej fantastów (tworzenie encyklopedii, kompendiów, podręczników, atlasów, grafik koncepcyjnych itp.); • Przekładalności konwencji fantastycznych na media pozaliterackie: filmy, gry wideo, komiksy, gry fabularne (w tym LARPy) i transmedia. 

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.