Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 09.12.2021 - 10.12.2021
Added on: 29.10.2021

Media a edukacja. Przestrzeń relacji

Type of the event:
Conference
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Teachers, Educators, Doctors

Konferencje "Media a edukacja" organizowane są w Poznaniu od 1997 roku przez Zakład Edukacji Medialnej (dawniej: Zakład Technologii Kształcenia) Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Technologii i Mediów Edukacyjnych.

Tegoroczna konferencja dotyczyć będzie nie tylko do roli relacji w życiu człowieka zanurzonego w świecie mediów, ale i cyberprzestrzeni, jako miejsca tworzenia lub podtrzymywania relacji interpersonalnych. W programie konferencji, oprócz wystąpień plenarnych oraz w sekcjach tematycznych, przewidziano warsztaty dydaktyczne dla nauczycieli i innych osób zainteresowanych tematyką.

Pexels

"Relacje, edukacja, media. Czym jest relacja w edukacji, również tej medialnej czy zdalnej? Koncentrowanie się na uczeniu się, z uwzględnieniem wzajemności i więzi emocjonalnej między ludźmi są ważnymi cechami tego rodzaju relacji, w które zaangażowani są pedagodzy. Wiele mówi się o relacjach w uczeniu się i rozwoju społeczności, najczęściej w dwóch ujęciach: edukacja dla relacji oraz edukacja poprzez relacje. Pierwsza z nich oznacza zdolność do rozwijania dobrych i satysfakcjonujących relacji interpersonalnych i jest postrzegana jako główny lub kluczowy powód wspierania uczenia się. Edukacja przez relacje oznacza, że relacje są podstawowym źródłem nauki (Smith 2001). Jakość relacji głęboko wpływa na możliwość pozostania ciekawym i otwartym na nowe doświadczenia, a także zdolność do dostrzegania związków i odkrywania znaczeń (Salzberger-Wittenberg i in. 1983).

Relacje „zdarzają się” przez cały czas, we wszystkich miejscach, we wszystkich częściach społeczeństwa i na wszystkich etapach rozwoju jednostek. Człowiek jako istota społeczna cały czas jest zaangażowany w relacje, które jednak wymagają współpracy i zaufania. Potrzeba zatem wysiłku, aby relacje społeczne przebiegały właściwie – i nie ma znaczenia czy miejscem kontaktu z drugim człowiekiem jest szkoła, dom, podwórko, portal społecznościowy czy forum internetowe. W tym kontekście coraz częściej zadajemy sobie pytania: kim staje się człowiek jako istota społeczna w obliczu nowych technologii? Czy media dają możliwość budowania lub rozwijania relacji personalnych czy wręcz przeciwnie – zaburzają je i utrudniają? Jakie wyzwania niesie nam wykorzystywanie sztucznej inteligencji?

Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, pragniemy włączyć prelegentów do dyskusji w następujących obszarach tematycznych:

  • Znaczenie relacji w edukacji XXI wieku
  • Relacje w edukacji zdalnej – doświadczenia okołopandemijne
  • Cyberprzestrzeń jako obszar interakcji społecznych
  • Relacje interpersonalne i wspólnotowość w życiu młodych ludzi
  • Rola relacji w odniesieniu do zagrożeń cyfrowych
  • Społeczna rola nowych mediów (wspieranie, wspomaganie, towarzyszenie) w kontekście wspierania relacji międzyludzkich
  • Media a relacje w rodzinie i w grupie rówieśniczej
  • Metodologia badań nad edukacją medialną."

(http://edunet.home.amu.edu.pl/)


Zgłoszenia udziału w konferencji przyjmowane są do dnia 25 listopada 2021 roku (konieczne jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego),

Dzięki dofinansowaniu Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (konkurs: Fund_Akcja), udział w konferencji jest nieodpłatny.


Program ramowy:

  • 9 grudnia 2021, platforma Microsoft Teams

14:00 Przywitanie gości: prof. UAM dr hab. Natalia Walter

Uroczyste otwarcie konferencji

prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, Prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. zw. dr hab. Agnieszka Cybal-Michalska, Dziekan Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM

prof. zw. dr hab. Wacław Strykowski, Prezes Polskiego Towarzystwa Technologii i Mediów Edukacyjnych

Sesja plenarna

14:30 prof. UAM dr hab. Jacek Pyżalski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Czy da się budować wartościowe relacje online?

15:15 prof. UW dr hab. Marlena Plebańska, Uniwersytet Warszawski, STEAM-owa przestrzeń edukacji i relacji

16:00 mgr Dariusz Martynowicz, Nauczyciel Roku 2021, Relacje w onlajnach, czyli jak budować więzi z wykorzystaniem technologii?

16:45-17:00 – przerwa

17:00-18:00 Warsztaty online (MS Teams) dla nauczycieli i innych osób zainteresowanych tematyką (do wyboru jeden warsztat):

1. Przestrzenie edukacyjne a przestrzeń budowania relacji (prowadzący: Adam Perzyński)
2. Myśl jak inżynier w Laboratoriach Przyszłości STEM (prowadzący: Adrianna Szofer, Zbigniew Karwasiński, Laboratorium Innowacyjnej Edukacji PCSS)
3. Jak stworzyć wideolekcję i jak udostępnić ją uczniom (prowadzący: Dawid Łasiński „Pan Belfer”)
4. Proste pomysły na STEAMowe zabawy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej (prowadząca: Beata Frankiewicz, Klanza)
5. Otwarte zasoby edukacyjne – gdzie szukać inspiracji? (prowadząca: dr Anna Michniuk, Zakład Edukacji Medialnej)

  • 10 grudnia 2021: Wystąpienia tematyczne, MS Teams

Information

Address:
wydarzenie online (platforma MsTeams)
Application deadline for speakers:
25.11.2021
Application deadline for participants:
25.11.2021
Fee:
bez opłat
Added on:
29 October 2021; 13:38 (Mariola Wilczak)
Edited on:
29 October 2021; 13:46 (Piotr Bordzoł)

See also

22.01.2018

Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych

Ks. dr hab. Michał Drożdż, prof. PWSZ oraz studenci II roku filologii polskiej studiów drugiego stopnia specjalności edukacja medialna i dziennikarska serdecznie zapraszają na konferencję pt. „Etyka słowa w komunikacji i relacjach społecznych”, która odbędzie się 22 stycznia 2018 roku w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie.

04.10.2016

Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Kultury obrazu – tabu – edukacja

Cele konferencji Czy we współczesnych, niezależnych i wyzwolonych kulturach obrazu istnieje jeszcze jakieś tabu? W jakich sytuacjach kultura podtrzymuje, kiedy zaś zawiesza społeczne zakazy? Jak kulturowe tabu uzewnętrznia się w dyskursach edukacji? Celem konferencji jest omówienie sposobów funkcjonowania i konceptualizowania tabu we współczesnych kulturach obrazu oraz refleksja nad zależnościami w relacjach pomiędzy obrazami a edukacją. Pragniemy przyjrzeć się temu, co w kulturze zakazane, stłumione, przemilczane, nietykalne i nieczyste. Proponujemy interdyscyplinarne ujęcie tematu łączące perspektywę medio- i filmoznawczą z antropologią kultury, estetyką, literaturoznawstwem, historią sztuki, pedagogiką, psychologią.

07.11.2019

Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach

Wydział Zarządzania i Transportu, Katedra Nauk Ekonomicznych i Społecznych oraz Wydział Humanistyczno-Społeczny, Katedra Polonistyki Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych, Katedra Socjologii i Historii Wojskowości Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni oraz Wydział Humanistyczny, Katedra Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na jubileuszową X edycję cyklicznej, ogólnopolskiej konferencji medialnej pt. "Media w przestrzeni społecznej - przestrzeń społeczna w mediach".

02.04.2021

Relacje ważne dla edukacji w czasie pandemii

Zespół Socjologii Polityki, Gospodarki i Edukacji Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zaprasza na kolejne spotkanie w ramach seminarium „Edukacja i społeczeństwo”

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.