Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.11.2017 - 07.11.2017
Added on: 03.08.2017

„Media – dziennikarstwo – muzyka”. Media wobec muzyki rodzimej i zagranicznej

Type of the event:
Conference
City or town:
Szczecin
Target groups:
PhD Students, Independent academics, Doctors

Rozważania konferencyjne zogniskowane zostaną wobec problematyki prezentacji różnych gatunków muzyki popularnej (ale nie tylko) w mediach masowych XX i XXI w.

Organizatorzy zapraszają przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych (społecznych, humanistycznych, ekonomicznych i artystycznych) do formułowania refleksji natury historycznej, politologicznej, socjologicznej, filologicznej, kulturoznawczej czy muzykologicznej.

Zgłoszenia udziału w konferencji oraz abstrakty referatów (150-200 słów) można przesyłać do 1 października 2017 r. na adres e-mail dra Artura Trudzika: arttru@interia.pl. Informację o przyjęciu referatu wraz ze szczegółami związanymi z organizacyjną stroną konferencji Organizatorzy prześlą do 15 października 2017 r.

Opłata konferencyjna wynosi 300 złotych (dla doktorantów 200 złotych). Organizatorzy zapewniają wydanie tekstów pokonferencyjnych w recenzowanej publikacji, która zostanie wydana w 2017 r. Termin nadsyłania tekstów - do 31 grudnia 2017 r.

Organizatorzy konferencji:

Zakład Mediów i Komunikowania Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego

Katedra Medioznawstwa i Komunikowania Politycznego Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

Europejskie Obserwatorium Dziennikarskie (Edycja polska)

Information

Application deadline for participants:
30.09.2017 22:00
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.