Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 07.05.2021 g.10:00
Added on: 04.05.2021

Mgr Agnieszka Fabiańska (BUW), "Historia scholastica" Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych / odczyt w ramach wspólnego "Seminarium Mediewistycznego"

W ramach kolejnego Seminarium mediewistycznego, które odbędzie się w piątek 7 maja o godz. 10, Pani mgr Agnieszka Fabiańska (BUW) wygłosi referat  "Historia scholastica Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych".

Po wystąpieniu nastąpi dyskusja.
Kod spotkania zostanie przesłany osobom zainteresowanym udziałem, które zgłoszą akces na adres: seminarium.mediewistyczne@gmail.com.

Udział w spotkaniach ułatwia posiadanie przeglądarki Chrome i konta Gmail.

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
4 May 2021; 12:56 (Mariola Wilczak)
Edited on:
4 May 2021; 12:57 (Mariola Wilczak)

See also

22.02.2021

Mgr Hanna Rajfura: Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Katalogu biskupów gnieźnieńskich” /z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet.

22.03.2021

Prof. UWr dr hab. Wojciech Mrozowicz: Cuda św. Szymona z Lipnicy w świetle nieznanego śląskiego przekazu rękopiśmiennego (z lat 80. XV w.) / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN), Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce (Instytut Historii Nauki PAN) oraz Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (Instytut Filozofii i Socjologii PAN), Zakład Historii Języka Polskiego (Instytut Filologii Polskiej UAM) oraz Zakład Dziejów Społeczeństwa i Kultury Epoki Przedindustrialnej (Instytut Historii UJK) zapraszają na wspólne Spotkanie Mediewistyczne, które odbędzie się 26 marca 2021 roku o godz. 10. Odczyt na temat: Cuda św. Szymona z Lipnicy w świetle nieznanego śląskiego przekazu rękopiśmiennego (z lat 80. XV w.) wygłosi prof. UWr dr hab. Wojciech Mrozowicz.

12.11.2020

Dr Adam Poznański (Oddział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego): Kwestia autorstwa mowy na pogrzeb Mikołaja Goltberga (†1429) / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet.

26.02.2020

Dr Ruta Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno) o książce "Słowa, symbole, znaczenia - badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii" / odczyt w ramach wspólnych "Spotkań Mediewistycznych"

Pracownia Literatury Średniowiecza Instytutu Badań Literackich PAN, Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce Instytutu Historii Nauki PAN oraz Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN zapraszają na odczyt dr Ruty Čapaitė (Lietuvos Istorijos Institutas, Wilno), która przedstawi książkę pod. red. Rūty Čapaitė, Gitany Zujienė i in.: Słowa, symbole, znaczenia – badania dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego w aspekcie nauk pomocniczych historii.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.