Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 26.02.2021 g.10:00
Added on: 22.02.2021

Mgr Hanna Rajfura: Warsztat pisarski Jana Długosza w świetle „Katalogu biskupów gnieźnieńskich” /z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet.

Streszczenie jest dostępne tutaj: https://www.dropbox.com/s/epi496dzqijie1e/Hanna_Rajfura_Warsztat_pisarski_ Jana_Dlugosza_w_swietle_CGnes.pdf?dl=0 .

Identyfikator spotkania na Google Meet: meet.google.com/nov-uqfa-xuf.

Information

Fee:
bez opłat
Added on:
22 February 2021; 15:55 (Mariola Wilczak)
Edited on:
22 February 2021; 16:03 (Mariola Wilczak)

See also

12.11.2020

Dr Adam Poznański (Oddział Rękopisów Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego): Kwestia autorstwa mowy na pogrzeb Mikołaja Goltberga (†1429) / z cyklu "Seminaria Mediewistyczne"

Spotkanie odbędzie się na platformie Google Meet.

18.06.2020

Dr Dorota Masłej (UAM): Proces tekstotwórczy na przykładzie tzw. Kazań augustiańskich w kontekście ich dwujęzyczności / z cyklu Spotkania Mediewistyczne

Pracownia Literatury Średniowiecza (Instytut Badań Literackich PAN), Pracownia Wiedzy o Dawnej Książce (Instytut Historii Nauki PAN) oraz Zakład Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej (Instytut Filozofii i Socjologii PAN) zapraszają na wspólne Spotkanie Mediewistyczne, które odbędzie się 19 czerwca 2020 o godz. 10. Odczyt wygłosi dr Dorota Masłej (Zakład Historii Języka Polskiego, Instytut Filologii Polskiej UAM).

04.05.2021

Mgr Agnieszka Fabiańska (BUW), "Historia scholastica" Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych / odczyt w ramach wspólnego "Seminarium Mediewistycznego"

W ramach kolejnego Seminarium mediewistycznego, które odbędzie się w piątek 7 maja o godz. 10, Pani mgr Agnieszka Fabiańska (BUW) wygłosi referat  "Historia scholastica Piotra Comestora na tle kronik uniwersalnych".

12.02.2021

Referat Dr Magdaleny Ślusarskiej "Pijarzy litewskiej prowincji Zakonu Szkół Pobożnych w krajobrazie intelektualnym drugiej połowy XVIII wieku. O błędach i uproszczeniach dawnej historiografii polskiej i potrzebie nowych badań, o konieczności rewizji dyskusyjnych poglądów i reinterpretacji wymowy źródeł" / z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Pracownia Literatury Oświecenia IBL PAN zaprasza na piąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", które odbędzie się w czwartek 18 lutego 2021 w godzinach 11.00-13.00 na platformie Google Meet.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.