Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 06.05.2019 g.09:00 - 07.05.2019 g.14:00
Added on: 28.04.2019

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: "ŻYDZI WSCHODNIEJ POLSKI", Uniwersytet w Białymstoku Wydział Filologiczny

Type of the event:
Conference

     To już VIII Konferencja z cyklu "Żydzi Wschodniej Polski", mająca na celu zaprezentowanie artystów i twórców XIX i XX wieku - tych znanych i mniej rozpoznawanych na mapie humanistyki. Zagadnienia badawcze dotyczą rozmaitych obszarów wiedzy - patrz program w załączeniu. Edycja VIII dotyczy światów artystów żydowskich z Europy Środkowo-Wschodniej. Patronem Konferencji jest w tym roku Rosa Raisa - wybitna śpiewaczka urodzona w Białymstoku. 

        Podczas dwóch dni Konferencji, badacze z różnych ośrodków europejskich prezentować będą wyniki swoich badań w zakrojonym programem Konferencji obszarze zainteresowań badawczych i osobistych. Prezentacje ogniskować się będą w różnorodności podejmowanej problematyki, w szerokim spektrum tematów.

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.