Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 23.10.2023 - 24.10.2023
Added on: 18.12.2022

Nieswojo. O sąsiadach, sąsiedztwie, sąsiadowaniu w literaturze XX i XXI wieku

Type of the event:
Conference
City or town:
Warszawa

Pracownia Antropologicznych Problemów Literatury Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza do udziału w konferencji naukowej, która odbędzie w dniach 23–24 października 2023 roku.

Zdj. Pablo de Haro

 Europa sąsiaduje z Azją, Europa Środkowa – ze Wschodnią i Zachodnią. Polska z Rosją i Niemcami, ale nie tylko z nimi. Kraków z Nową Hutą, dwór ze wsią, Nalewki z Placem Krasińskich, Pawlaki z Kargulami. Gdzie spojrzeć – sąsiad. Aż nieswojo się robi. A jeszcze Jak dobrze mieć sąsiada (to Osiecka), a jeszcze Sąsiedzi… ( to Gross).  No i listopad sąsiaduje z październikiem i grudniem, a wiek dwudziesty z dziewiętnastym i dwudziestym pierwszym. Sąsiedztwa poziome (w przestrzeni) i „pionowe" (w czasie), sąsiedztwa międzyludzkie i nie tylko… Sąsiedztwa naturalne, z wyboru, z konieczności, z przypadku, powstałe w efekcie przemieszczeń, a więc skłaniające do myślenia o nowym sąsiedztwie, pamiętania o starym… Ciekawe, nieoczywiste, trudne, (nie)chciane...

Interesująca wydaje się sama RELACJA SĄSIADOWANIA nas z nimi, ich z nami, tego z tamtym, wytwarzająca sfery kontaktu, przestrzenie pograniczne i graniczne, generująca stereotypy wizerunkowe, spory, próby przepracowania złego sąsiedztwa, sytuacje układania się słabszego z silniejszym, rodzące ambicje dominatorskie, a także chęci ustanawiania stref wpływu, co pociąga za sobą wytwarzanie rozmaitych form translacji owego wpływu (adaptowania się do niego lub odrzucania), stawiania mu oporu.

Ważne i warte nazwania są MECHANIZMY DZIAŁAJĄCE POMIĘDZY sąsiadami i ich afektywne podłoże: przemoc, nienawiść, resentyment, uznanie, dialog, separowanie się, naśladowanie, sojusze sytuacyjne, przyjaźnie i zdrady.

Zgłoszenia tematów wystąpień wraz z krótkimi streszczeniami, przesyłane na adres: h.gosk@uw.edu.pl, można przesyłać do 31 marca 2023 roku. Program spotkania pojawi się do końca kwietnia 2023 roku. Planowana jest publikacja tekstów, które otrzymają pozytywne recenzje w punktowanych czasopismach naukowych. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www. http://ilp.uw.edu.pl/konferencje/

Opis Organizatorów

Information

Application deadline for speakers:
31.03.2023
Fee:
300 zł
Added on:
18 December 2022; 22:22 (Piotr Bordzoł)
Edited on:
18 December 2022; 22:22 (Piotr Bordzoł)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.