Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 18.05.2016 - 19.05.2016
Added on: 26.02.2016

Podziemia w kulturze współczesnej - konferencja z cyklu: Przestrzeń w kulturze współczesnej

Type of the event:
Conference
City or town:
Bydgoszcz
Target groups:
Students, PhD Students, Independent academics, Others

Ważnym nurtem współczesnej humanistyki są badania związane z kategoriami miejsca i przestrzeni (w tym podziemi). Zainteresowaniem literaturoznawców, kulturoznawców i przedstawicieli innych dyscyplin cieszą się m.in. topografia, geografia, kartografia. Przestrzenne konteksty kultury prowokują do refleksji i podejmowania prób formułowania teorii badawczych w ramach takich dziedzin jak np. geopoetyka, geohistoria, geobiografistyka czy geokulturologia.

Skoncentrowanie problematyki konferencji wokół szeroko rozumianych podziemi pozwala na uwzględnienie różnorodnych tekstów kultury (np. literatura, spektakl teatralny, film, fotografia, komiks, gry komputerowe) oraz ich bogatych kontekstów, które są związane z aktywnością człowieka i tworzoną przez niego kulturą. Wieloznaczny temat konferencji pragniemy uczynić inspiracją dla reprezentantów różnorodnych dyscyplin naukowych i odmiennych perspektyw badawczych: filologów, filmoznawców, teatrologów, kulturoznawców, historyków sztuki, medioznawców, antropologów, psychologów, historyków, socjologów, religioznawców, filozofów i politologów. Zapraszamy do dyskusji wszystkich, którzy w swoich naukowych badaniach spotkają się z problematyką szeroko pojętych podziemi.

Proponowany krąg tematycznych wystąpień to:

 • ujęcia kategorii podziemi w utworach literackich i problematyka przestrzeni podziemnej w teorii literatury
 • specyfika różnych obszarów podziemnych: jamy, lochy, piwnice, katakumby, krypty, groby, kopalnie, tunele, metro 
 • podziemia jako przestrzeń mentalna, psychiczna (psychoanaliza, tajemnica, zapominanie, pamiętanie)
 • czynniki warunkujące schodzenie do podziemia/podziemi
 • egzystencjalne doświadczanie przestrzeni podziemnej
 • podziemia – przestrzeń otwarta czy zamknięta
 • kondycja i aktywność eksploratora przestrzeni podziemnej
 • przestrzeń podziemna w ujęciu performatywnym
 • podziemna labiryntowość
 • podziemie/podziemia polityczne
 • podziemia – miejsce schronienia? (konteksty Zagłady, okupacji)
 • podziemie zbrojne
 • przestrzeń podziemna rodzima czy obca człowiekowi
 • magiczna przestrzeń podziemia
 • przestrzeń podziemna w regionie (nowy regionalizm)
 • podziemne przestrzenie sacrum/profanum
 • przestrzeń podziemi niczyja – czyli czyja?
 • podziemie w cyberprzestrzeni
 • podziemie kryminalne
 • pragmatyka przestrzeni podziemnej
 • podziemia w przestrzeni miejskiej

Opłata konferencyjna wynosi 370 zł i obejmuje uroczystą kolację, serwis kawowy podczas obrad oraz publikację materiałów pokonferencyjnych. Zakwaterowanie uczestnicy opłacają sami (zob. Informacje dodatkowe).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy prosimy wysyłać do 5 kwietnia 2016 r. na adres: kadarka@interia.pl lub  beatamw@abas.home.pl

Po uzyskaniu potwierdzenia uczestnictwa prosimy o uiszczenie opłaty do dnia 30 kwietnia 2016 r.  na konto (z dopiskiem Podziemia):

Bank Zachodni WBK SA 13 oddział w Bydgoszczy; 92 1500 1360 1213 6001 8602 0000

(w razie rezygnacji opłata nie podlega zwrotowi)

           

Serdecznie zapraszamy!

Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
ul. Jagiellońska 11
85-067 Bydgoszcz

 

W sprawach finansowych (dane do faktur, faktury, płatności, itp.) prosimy o kontakt z p. Moniką Grodzką, mail: dfin@ukw.edu.pl. Do p. Moniki Grodzkiej prosimy też wysyłać dane do faktury (z dopiskiem Podziemia).

Komitet naukowy konferencji:
prof. dr hab. Wojciech Tomasik
dr hab. Daria Mazur
dr hab. Beata Morzyńska-Wrzosek

Information

Application deadline for speakers:
04.04.2016 22:00
Added on:
26 February 2016; 10:42 (Alicja Dąbrowska)
Edited on:
13 March 2016; 16:53 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.