Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 30.05.2020 - 31.05.2020
Added on: 15.04.2020

Polityka / konferencja (UWAGA: zmiana terminu wydarzenia, obrady online)

Type of the event:
Conference

Polityka jest dążeniem do udziału we władzy, wywieraniem wpływu między państwami, lub w obrębie państwa – grupami – tworzącymi państwo. Polityka stanowi swoistego rodzaju sztukę gry dyplomatycznej, propagandowej i wojskowej. To także stwarzanie społecznych i ekonomicznych warunków egzystencjalnych, prowadzących do zaspokojenia potrzeb państwa i zbiorowości. (informacja organizatorów)

https://www.flickr.com/, Attribution 2.0 Generic (CC BY 2.0)

Z tego względu organizatorzy konferencji Polityka zachęcają do podjęcia rozważań, proponując refleksję m.in. nad następującymi zagadnieniami:
• polityka w perspektywie kulturowej;
• polityka a realizacje kultury (film, serial, literatura, gry wideo, komiksy etc.);
• political fiction;
• polityka w mediach – media tradycyjne i social media; dziennikarstwo polityczne
• kampanie wyborcze, wybory, kreowanie wizerunku, polityczne skandale;
• polityka a kryzysy;
• historia i polityka;
• geopolityka;
• spory polityczne;
• słynni politycy – historia i współczesność;
• konflikty zbrojne, działania wywiadowcze etc.;
• reżimy, tyranie, przewroty, rewolucje, junty wojskowe;
• dyplomacja;
• propaganda;
• kobiety w polityce;
• ikony polityki, biografie polityków.

Niezależnie przyjmowane będą również studia szczegółowe (case studies) z wykorzystaniem wybranej metodologii mono- lub interdyscyplinarnej.

Ostateczny termin nadsyłania abstraktów na adres polit.konferencja@gmail.com mija 18 maja 2020 roku. Na podany adres prosimy przesłać dokument w formacie edytowalnym (.doc, .docx, .rtf), zatytułowany wg schematu „Imię Nazwisko, Tytuł referatu” i zawierający:
• abstrakt (max. 600 słów);
• notę biograficzną (max. 80 słów), zawierającą aktualną afiliację, tytuł naukowy oraz profil badawczy;
• numer telefonu oraz korespondencyjny email.

Na pokrycie kosztów związanych z organizacją konferencji przewiduje się opłatę konferencyjną w wysokości 130 PLN. Organizatorzy przewidują publikację pokonferencyjną w formie recenzowanej monografii w serii „Perspektywy Ponowoczesności” lub numerów monograficznych czasopismach naukowych, które zdecydują się na współpracę z komitetem organizacyjnym (w zależności od liczby
artykułów zgłoszonych do recenzji po konferencji).

Szczegółowe informacje na temat konferencji aktualizowane będą na stronie internetowej:
https://politykakonferencja.wordpress.com/ .

Organizatorzy:
Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji UJ,
Ośrodek Badawczy Facta Ficta

Komitet Organizacyjny:
dr hab. Ksenia Olkusz
dr Anna Ambrochowicz-Gajownik
mgr Joanna Brońka

Information

Address:
obrady w formie online
Application deadline for speakers:
18.05.2020
Application deadline for participants:
18.05.2020
Fee:
130 zł
Download:
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.