Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 04.10.2019 - 06.10.2019
Added on: 28.05.2019

Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności

Type of the event:
Conference

W dniach 4-6 października 2019 roku na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa „Polonistyka w świetle tradycji i wyzwań współczesności”, organizowana z okazji piętnastolecia Katedry Filologii Polskiej na Narodowym Uniwersytecie Lwowskim im. Iwana Franki. Konferencji towarzyszyć będzie IV Biesiada Polonistyczna z udziałem młodych naukowców – uczestników programu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie”.

W czasie obrad konferencyjnych proponujemy skupić się nad następującymi zagadnieniami:

  • Literatury małe, literatury najmniejsze: tożsamości literackie regionów na Ukrainie i w Polsce.
  • Przestrzenie wzajemnego przenikania się literatur: konteksty ukraińskie, polskie, środkowoeuropejskie.
  • Literatura oraz jej pogranicza: kultura masowa, kontrkultura, ruchy społeczne i polityczne.
  • Tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny i zwyczajów komunikacyjnojęzykowych. Innowacje językowe: norma a kodyfikacja.
  • Pogranicza językowe i językowo-kulturowe. Polszczyzna polonocentrycznych wspólnot komunikatywnych na Wschodzie.
  • Nauczanie języka polskiego i polskiej kultury osób z pierwszym językiem wschodniosłowiańskim w krajach ich zamieszkania oraz w Polsce: strategie, metody, skuteczność.

Do refleksji nad tymi zagadnieniami pragniemy zaprosić literaturoznawców, językoznawców, kulturoznawców i glottodydaktyków z kraju oraz zagranicy.

Języki robocze konferencji: wszystkie słowiańskie.

Opłata konferencyjna wynosi 200 zł. Opłatę konferencyjną będzie można uiścić na miejscu. Opłata obejmuje koszt materiałów konferencyjnych, opublikowania zbiorowej monografii naukowej, obiadów, przerw na kawę oraz uroczystej kolacji. Koszty podróży oraz zakwaterowania uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Czas wygłaszania referatu nie powinien przekraczać 20 minut. Teksty referatów będą wydrukowane w tomie pokonferencyjnym po uzyskaniu pozytywnych recenzji.

Termin zgłoszeń udziału w konferencji upływa 30 czerwca 2019 r.

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu:

Uczestnicy konferencji: polonistyka.lviv.2019@gmail.com

Uczestnicy   programu  „Koordynacja  i    wsparcie   wyższego   kształcenia polonistycznego na Ukrainie”: kowalewskijerzy@wp.pl

prof. dr Ałła Krawczuk, doc. dr Ostap Sływynskyj, dr Jerzy Kowalewski, dr Iryna Bundza – sekretarz naukowy konferencji

Information

Application deadline for speakers:
30.06.2019
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.