Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 17.11.2016 - 20.11.2016
Added on: 05.10.2016

Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim

Type of the event:
Meeting
Target groups:
Students, PhD Students, Teachers, Independent academics, Doctors, Educators

W dniach 17-20 listopada 2016 roku na Uniwersytecie Lwowskim odbędzie się spotkanie z okazji 190-lecia polonistyki lwowskiej, które obejmuje konferencję naukową „Polonistyka w XXI wieku: między lokalnym a globalnym. Z okazji 190-lecia filologii polskiej na Uniwersytecie Lwowskim” organizowaną przez Katedrę Filologii Polskiej Narodowego Uniwersytetu Lwowskiego im. Iwana Franki, I Biesiadę Polonistyczną i warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego na Ukrainie.

Głównym celem naszego spotkania jest integracja środowiska polonistycznego, zaprezentowanie indywidualnych i grupowych osiągnięć naukowych. Często – niestety – nie wiemy zbyt wiele o sobie, o swoich działaniach naukowych i dydaktycznych, nie wykorzystujemy dorobku innych w swojej pracy. Bardzo chcemy, by nasze spotkanie miało charakter otwarty i cykliczny – żebyśmy raz w roku mogli się spotkać, podzielić swoimi osiągnięciami, ale też wspólnie wypracować rozwiązanie problemów, których tak niemało.

Zapraszamy nie tylko zasłużonych pracowników naukowych, ale też – a może przede wszystkim – młodych naukowców, którzy dopiero zaczynają swoją życiową przygodę z polonistyką. Zapraszamy też nauczycieli, którzy być może jeszcze nie zaczęli poddawać naukowej refleksji swoich działań dydaktycznych w szkołach (średnich, sobotnich, wyższych, prywatnych szkołach językowych i in.), ale chcieliby się podzielić swoją praktyką. Na I Biesiadzie Polonistycznej będzie czas i miejsce, by być wysłuchanym przez teoretyków z uniwersyteckich katedr – bo bardzo potrzebujemy integracji: tej pokoleniowej, polsko-ukraińskiej i z innymi ośrodkami polonistycznymi za granicą (stąd gorąco zapraszamy do udziału przyjaciół ukraińskiej polonistyki z Polski i innych krajów sąsiednich), ale też najbliższej: wykładowców z nauczycielami.

W czasie obrad konferencyjnych proponujemy skupić się nad następującymi zagadnieniami:

  • osiągnięcia lokalnych polonistyk i wyzwania stojące przed nimi;
  • współdziałanie polonistyki uniwersyteckiej z praktyką szkolną;
  • współczesne horyzonty badań językoznawczych, literaturoznawczych, kulturoznawczych w zakresie polonistyki.

Harmonogram spotkania:

Harmonogram spotkania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszystkim nauczycielom z obwodu lwowskiego gwarantujemy zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i wyżywienie w dniach 16-20 listopada.

Stypendystom programu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja” gwarantujemy zwrot kosztów podróży, zakwaterowanie i częściowe wyżywienie.

Uczestnicy konferencji sami pokrywają koszty. Opłata konferencyjna wynosi 150 zł. W przypadku uzyskania dofinansowania możliwe będzie częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w konferencji.

Planujemy wydanie tomu pokonferencyjnego.

Warsztaty metodyczne są realizowane w ramach projektu „Exercitia. Program doskonalenia nauczycieli przedmiotów ojczystych z Białorusi i Ukrainy” finansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Termin zgłoszeń udziału w konferencji upływa 15 października 2016 r.

Prosimy o zgłaszanie udziału w spotkaniu:

Uczestnicy konferencji: polonistyka.lviv.2016@gmail.com
Nauczyciele: kowalewskijerzy@wp.pl
Stypendyści programu „Koordynacja i wsparcie wyższego kształcenia polonistycznego na Ukrainie – kontynuacja”: kowalewskijerzy@wp.pl

                                                                  Ałła Krawczuk, Ostap Slywyński, Jerzy Kowalewski, Olesia Zadworniak – sekretarz konferencji, 28.09.16 r

Information

Application deadline for speakers:
15.10.2016 21:30
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.