Polish Studies Newsletter

Event

Date of the event: 30.06.2021
Added on: 29.01.2021

Polszczyzna w różnych jej aspektach od czasów najdawniejszych po współczesność

Type of the event:
Conference

Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konferencji Polszczyzna w różnych jej aspektach od czasów najdawniejszych po współczesność.

Zgłoszenia (na załączonym formularzu) przyjmowane będą do końca lutego 2021 roku pocztą tradycyjną na adres: Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Jagiellońska 11 (p. 5), 85-067 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: annapaluszak@poczta.onet.pl lub krzysztof.kolatka@interia.pl.

Ze względu na stan epidemii konferencja zostanie ograniczona do publikacji artykułów w punktowanym tomie pokonferencyjnym (20 pkt za artykuł).

Artykuły należy przesłać najpóźniej 30 czerwca 2021 r. (data ta jest oficjalnym terminem konferencji); koszty związane z publikacją tomu pokrywają w całości organizatorzy konferencji (szczegóły dotyczące zasad przygotowania tekstów do druku w załączniku).

Information

Application deadline for speakers:
28.02.2021
Added on:
29 January 2021; 11:50 (Mariola Wilczak)
Edited on:
29 January 2021; 11:50 (Mariola Wilczak)

See also

15.06.2018

Języki specjalistyczne w ujęciu diachronicznym i synchronicznym / Krajowa Konferencja Naukowa

Celem konferencji organizowanej przez Katedrę Językoznawstwa Włoskiego Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, jest stworzenie forum do dyskusji i wymiany doświadczeń wśród przedstawicieli środowiska językoznawców (neofilologów i polonistów), tłumaczy, wykładowców, nauczycieli oraz innych osób zainteresowanych tematyką języków specjalistycznych.

30.03.2021

Polsko-białoruskie związki językowe, literackie, kulturowe i historyczne. Z okazji 65-lecia Katedry Białorutenistyki na Uniwersytecie Warszawskim

Katedra Białorutenistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na Międzynarodową Konferencję Naukową w trybie online.

06.05.2021

Międzynarodowy Kongres Języka i Kultury PolskiejSzczecin, 22 - 24 września 2021 r.

Instytut Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w Międzynarodowym Kongresie Języka i Kultury Polskiej, który odbędzie się w dn. 22–24 września 2021 roku. Nasze zaproszenie kierujemy do językoznawców, literaturoznawców, kulturoznawców, historyków, medioznawców, socjologów, tłumaczy i innych zainteresowanych osób zajmujących się językiem i kulturą polską.

04.01.2020

Język polski - między tradycją a współczesnością

Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego zaprasza do udziału w konferencji "Język polski - między tradycją a współczesnością", która odbędzie się w dniach 16-18 kwietnia 2020 roku w Krakowie. Konferencja jest organizowana dla uczczenia stulecia Towarzystwa oraz ukazania się setnego rocznika czasopisma "Język Polski".

We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.