Polish Studies Bulletin

Event

Date of the event: 30.06.2021
Added on: 29.01.2021

Polszczyzna w różnych jej aspektach od czasów najdawniejszych po współczesność

Type of the event:
Conference

Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy zaprasza do udziału w konferencji Polszczyzna w różnych jej aspektach od czasów najdawniejszych po współczesność.

Zgłoszenia (na załączonym formularzu) przyjmowane będą do końca lutego 2021 roku pocztą tradycyjną na adres: Katedra Językoznawstwa Synchronicznego, Diachronicznego i Kulturowego Uniwersytet Kazimierza Wielkiego ul. Jagiellońska 11 (p. 5), 85-067 Bydgoszcz lub drogą elektroniczną: annapaluszak@poczta.onet.pl lub krzysztof.kolatka@interia.pl.

Ze względu na stan epidemii konferencja zostanie ograniczona do publikacji artykułów w punktowanym tomie pokonferencyjnym (20 pkt za artykuł).

Artykuły należy przesłać najpóźniej 30 czerwca 2021 r. (data ta jest oficjalnym terminem konferencji); koszty związane z publikacją tomu pokrywają w całości organizatorzy konferencji (szczegóły dotyczące zasad przygotowania tekstów do druku w załączniku).

Information

Application deadline for speakers:
28.02.2021
Added on:
29 January 2021; 11:50 (Mariola Wilczak)
Edited on:
29 January 2021; 11:50 (Mariola Wilczak)
We use cookie files to make the use of our website more convenient for our users. If you do not wish cookie files to be saved on your hard drive, please change the settings of your browser. Read about our cookie policy.